Świadectwo wiary 2020 | „Próba śmierci”

07 listopada 2020

W 1991 roku wcielony Syn Człowieczy – Bóg Wszechmogący – wyraził prawdę w kościele domowym i rozpoczął dzieło osądzania, poczynając od domu Bożego. Wybrany lud Boży codziennie czyta Jego wypowiedzi i cieszy się dziełem Ducha Świętego. Wszyscy oni wierzą, iż z góry przesądzone jest, że będą ludem królestwa Bożego, który z pewnością wejdzie do królestwa niebieskiego za swojego życia. Dlatego bardzo się starają i z entuzjazmem ponoszą koszty, a główny bohater nie jest wyjątkiem. Jednak gdy są otuleni radością płynącą z błogosławieństw, Bóg Wszechmogący wypowiada słowa, które ukazują, jak bardzo szatan zdeprawował człowieka, że ludzi przepełniają szatańskie skłonności, takie jak arogancja, nieuczciwość, egoizm i chciwość oraz to, że człowiek nieustannie kłamie, grzeszy i przeciwstawia się Bogu. Słowa Boga Wszechmogącego mówią, że jeśli życiowe skłonności ludzi nie ulegną zmianie, czeka ich pewna śmierć, gdy nadejdą wielkie katastrofy. Marzenia wybranego ludu Bożego o wejściu do królestwa niebieskiego za życia zostają zniweczone. Wyparowują ich nadzieje na przyszłość, ich serca rozdziera ból i posuwają się nawet do skarżenia się przed Bogiem. Jednak po doświadczeniu objawienia słów Bożych i osądzania nimi zaczynają nieco rozumieć swoje wybujałe pragnienia błogosławieństw i wejścia do królestwa niebieskiego oraz swoje pojęcia i wyobrażenia. Dostrzegają, że usposobienie Boga jest święte i sprawiedliwe, i nie toleruje wykroczenia. Zaczynają rozumieć, że skoro przepełniają ich szatańskie skłonności, nie są godni wejść do królestwa niebieskiego. Dopiero wówczas są w stanie porzucić chęć pozyskania błogosławieństw, poddają się Bożej władzy i ustaleniom i zaczynają się skupiać na dążeniu do prawdy. Wreszcie dostrzegają, że Boży sąd i próby mają ich całkowicie obmyć i zbawić.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze