Pieśń uwielbienia „Hymn Królestwa (III) Wszyscy ludzie, wołajcie z radością”

25 listopada 2018

I

W Bożym świetle ludzie znów widzą światło.

W Bożym słowie znajdują radość.

Bóg nadchodzi ze Wschodu,

a światłość Jego chwały, obejmuje każdy naród,

wszystko jest objęte światłem, nic nie pozostaje w ciemności.

Rozkoszą jest życie w królestwie z Bogiem.

Wody tańcem sławią życie ludzkie.

Góry udzielają ludziom obfitości Bożej.

Wszyscy ludzie się zmagają, ciężko pracują,

okazując lojalność w królestwie.

W królestwie nie ma już buntu ani nie ma sprzeciwu.

Niebo i ziemia są współzależne, Bóg i człowiek wspólnie

cieszą się życiem.

W tym czasie formalnie zaczyna niebiańskie życie Bóg,

nie ma szatana, odpoczynek dla ludzi.

II

W całym wszechświecie wybrańcy Boga żyją w Jego chwale,

błogosławieństwo bez miar,

już nie między ludźmi, lecz z Bogiem.

Ludzie znosili zło szatana,

poznali słodycz i gorycz życia.

Jak się teraz nie radować Bożym światłem?

Jak można dać przeminąć tak pięknej chwili?

Ludzie, śpiewajcie, tańczcie dla Boga!

Dajcie swe szczere serca Mu!

Teraz uderzajcie w bębny i grajcie dla Boga!

Bóg rozpromienia świat radością,

ujawnia ludziom swe oblicze.

Bóg zagrzmi i przeniknie cały wszechświat.

Bóg króluje pośród swego ludu.

III

Unosi się na niebiosach,

Bóg z ludem swym chodzi, gromadzą się przy Nim.

I gromadzą się wokół swego Boga, radość ludzkich serc.

Wybrzmiewa w pieśniach,

co wstrząsają całym wszechświatem.

Nie ma już mgły ani błota w świecie,

nie zbiera się już tutaj brudna woda.

Święci ludzie z całego świata!

Bogu ukazują prawdziwą twarz.

Są to święci ludzie czyści niczym kryształ.

Bóg miłuje ich i raduje się nimi.

Wszystko odżyło,

święci służą Bogu, w niebie, w Jego ciepłych objęciach.

Nie ma już płaczu i niepokoju.

Bogu oddali się, święci wracają do domu Boga,

żyją teraz w swej ojczyźnie,

tu będą kochać Go na zawsze, niezmiennie, niezmiennie.

Koniec łez i smutków, a gdzie jest ciało?

Nie ma ziemi, niebo na wieki.

Bóg ukazuje się wszystkim i wielbią Go.

To życie, to piękno, na zawsze.

To jest życie w królestwie, w królestwie.

To jest życie w królestwie.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zalecenie:

Dramat muzyczny | „Historia Xiaozhen” Wiara, Nadzieja i Miłość | Muzyka Chrześcijańska 2018

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/xiaozhens-story.html

Muzyka chrześcijańska 2018 | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” (Muzyczny film dokumentalny)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/one-who-holds-sovereignty-over-everything.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze