Muzyka chrześcijańska „Przyjmij sąd Chrystusa dni ostatecznych, aby zostać oczyszczonym”

Muzyka chrześcijańska „Przyjmij sąd Chrystusa dni ostatecznych, aby zostać oczyszczonym”

455 |25 kwietnia 2020

Wiesz tylko, że Jezus zstąpi w dniach ostatecznych,

ale jak dokładnie to zrobi?

Czy grzesznik taki jak ty, który właśnie został odkupiony,

a nie został odmieniony ani udoskonalony przez Boga,

może być człowiekiem według Bożego serca?

W twoim przypadku, ponieważ nadal masz starą osobowość,

to prawda, że zostałeś zbawiony przez Jezusa

i że nie jesteś zaliczany do grzeszników z uwagi na zbawienie przez Boga,

ale to nie dowodzi, że nie jesteś grzeszny i że nie jesteś nieczysty.

Jak możesz być święty, jeśli nie zostałeś odmieniony?

Wewnątrz jesteś nękany nieczystością, samolubny i złośliwy,

ale nadal chcesz zstąpić z Jezusem.

Możesz o tym tylko pomarzyć!

Pominąłeś pewien krok w wierze w Boga:

zostałeś jedynie odkupiony, ale nie zostałeś odmieniony.

Abyś mógł być człowiekiem według Bożego serca,

Bóg musi osobiście dokonać dzieła przemiany i obmycia ciebie.

Jeśli jesteś tylko odkupiony, nie będziesz w stanie osiągnąć świętości.

Dlatego nie będziesz się kwalifikować do udziału w błogosławieństwach Bożych,

ponieważ pominąłeś ten krok w Bożym dziele zarządzania człowiekiem,

który jest kluczowym krokiem do zmiany i udoskonalenia.

Dlatego ty, jako grzesznik, który właśnie został odkupiony,

nie jesteś w stanie bezpośrednio odziedziczyć dziedzictwa Bożego.

Drugie wcielenie nie ma już służyć jako ofiara za grzechy,

lecz w pełni zbawić tych, którzy byli odkupieni z grzechu,

w pełni zbawić tych, którzy byli odkupieni z grzechu.

Dokonuje się to po to, aby ci, którym zostało wybaczone,

mogli zostać oswobodzeni od grzechów i w pełni oczyszczeni,

a także aby osiągnęli zmianę usposobienia,

uwalniając się tym samym od wpływu szatańskiej ciemności

i powracając przed tron Boga.

Tylko w ten sposób człowiek może być w pełni uświęcony.

Tylko w ten sposób człowiek może być w pełni uświęcony.

Tylko w ten sposób człowiek może być w pełni uświęcony.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj