Skecz chrześcijański | „Spójrz! To faryzeusz dzisiejszych czasów!”

11 września 2019

Dwa tysiące lat temu wcielony Pan Jezus zjawił się, by dokonać swego dzieła, głosić ewangelię królestwa niebieskiego i wyrażać prawdę oraz wskazać ludziom drogę do okazania skruchy. Dzięki temu wielu ludzi usłyszało w Nim głos Boga i podążyło za Nim. Jednak faryzeusze uparcie trzymali się własnych idei, wyparli się i potępili wcielonego Pana Jezusa, a nawet ukrzyżowali Pana. A proroctwo Pana Jezusa głosi, że powróci On ponownie w dniach ostatecznych. Kto zatem odgrywa rolę współczesnych faryzeuszy? Obejrzyj skecz „Spójrz! To faryzeusz dzisiejszych czasów!”.

Zalecenie:

Skecz chrześcijański 2019 „Czy okazujesz prawdziwą skruchę?” (Dubbing PL)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/have-you-truly-repented.html

Skecz chrześcijański 2019 „Czy możemy wstąpić do królestwa niebieskiego, jeśli zostaniemy zbawieni?” https://pl.kingdomsalvation.org/videos/can-we-enter-kingdom-of-heaven.html

Chrześcijański wideo „Jak właściwie przychodzi Pan”

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/how-exactly-does-the-Lord-come.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze