Film ewangeliczny | „Wiara w Boga” Klip filmowy (3) – Boże dzieło w dniach ostatecznych obnaża wszelkiego rodzaju ludzi religijnego świata

11 stycznia 2019

Za każdym razem, gdy Bóg staje się ciałem i ukazuje się, aby dokonać swojego dzieła, siły szatana gwałtownie Mu się przeciwstawiają i potępiają prawdziwą drogę. Ten konflikt toczy się w świecie duchowym, który przez to dzieli się i ukazuje prawdziwe oblicze społeczności religijnej. Pan Jezus powiedział: „Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz”. (Ew. Mateusza 10:34). Kiedy Pan Jezus ukazał się i dokonywał dzieła w Wieku Łaski, judaizm podzielił się na wiele frakcji. Teraz, wraz z pojawieniem się i działaniem Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, świat religijny pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Pszenica i kąkol, owce i kozy, panny mądre i głupie oraz dobrzy i źli słudzy – wszyscy zostali ujawnieni, każdy według swojego rodzaju. Boża mądrość i cuda naprawdę są niezgłębione!

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze