Pieśń chrześcijańska | „Zbliża się sprawiedliwy sąd Boży nad całym wszechświatem”

23 czerwca 2020

Nadchodzi sprawiedliwy sąd nad wszechświatem.

We wszystkich sercach czai się strach,

ponieważ świat, w którym mieszka cała ludzkość,

jest światem, który nie wie, czym jest sprawiedliwość.

Gdy wzejdzie Słońce sprawiedliwości,

rozświetli Wschód, a później cały wszechświat.

Jeśli człowiek Bożą sprawiedliwość wypełni,

nie musi się niczego już obawiać, już obawiać.

Nareszcie nadszedł ten czas.

Bóg rozpocznie dzieło swe,

będzie królem pośród ludzi.

Bóg za chwilę powróci już,

On już za chwilę wyruszy.

Tego wszyscy właśnie pragnęli.

Bóg ukaże wszystkim dzień przybycia swego,

niech błogosławią ten dzień.

Lud Boży tęsknie czeka na ten dzień.

Czeka, aż Bóg ześle srogą karę,

tak, i wyznaczy ludziom ich przeznaczenie,

bo On jest Słońcem sprawiedliwości.

Królestwo Boga nabiera kształtu

ponad wszechświatem, Jego tron rządzi

w sercach bilionów ludzi.

Z pomocą aniołów Boże dzieło spełni się.

Nareszcie nadszedł ten czas.

Bóg rozpocznie dzieło swe,

będzie królem pośród ludzi.

Bóg za chwilę powróci już,

On już za chwilę wyruszy.

Tego wszyscy właśnie pragnęli.

Bóg ukaże wszystkim dzień przybycia swego,

niech błogosławią ten dzień.

Boży synowie i lud oczekują, by

Bóg się z nimi na powrót zjednoczył.

Z zapartym tchem czekają, aż powróci,

by już nigdy nie rozłączyć się z Nim.

Czyż niezliczona ludność królestwa

Bożego nie zbiegnie się, nie zbiegnie, aby wspólnie

świętować, gdyż On jest obecny pośród nich?

Czyż to zgromadzenie nie ma ceny swej, ceny swej?

Nareszcie nadszedł ten czas.

Bóg rozpocznie dzieło swe,

będzie królem pośród ludzi.

Bóg za chwilę powróci już,

On już za chwilę wyruszy.

Tego wszyscy właśnie pragnęli.

Bóg ukaże wszystkim dzień przybycia swego,

niech błogosławią ten dzień.

Bóg jest godzien czci w oczach wszystkich.

Cała ludzkość głosi Jego chwałę.

Kiedy Bóg już w końcu powróci,

podbije siły nieprzyjaciela.

Nareszcie nadszedł ten czas.

Bóg rozpocznie dzieło swe,

będzie królem pośród ludzi.

Bóg za chwilę powróci już,

On już za chwilę wyruszy.

Tego wszyscy właśnie pragnęli.

Bóg ukaże wszystkim dzień, dzień przybycia swego,

niech błogosławią ten dzień,

niech błogosławią ten dzień, ten dzień.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze