Piosenka chrześcijańska | „Jedyne Boże pragnienie na ziemi”

Piosenka chrześcijańska | „Jedyne Boże pragnienie na ziemi”

762 |18 kwietnia 2020

Tym razem na zaproszenie Bóg przychodzi w ciele

i w świetle stanu człowieka

zapewnia mu to, czego potrzebuje.

Nadchodzi, by wszyscy ludzie

różnych charakterów i wychowania mogli usłyszeć słowo Boże,

zobaczyć w nim istnienie Boga oraz Jego przejaw,

by przyjęli od Boga doskonalenie Jego słowami.

Jego słowo zmieni myśli i koncepcje człowieka,

by prawdziwe oblicze Boga zostało mocno osadzone

w głębi serca człowieka.

To jedyne pragnienie Boga na ziemi.

Wielka może być natura człowieka, a istota jego marna może być.

W oczach Boga znaczenia to nie ma, nieważne przeszłe uczynki człowieka.

Bóg ma nadzieję, że ludzie mogą odnowić

Jego obraz w sercach swych.

Ma On nadzieję, że ludzie poznają istotę ludzkości

i zmienią swoje perspektywy.

Ma nadzieję, że ludzie się za Nim stęsknią

i będą na wieki przywiązani do Niego.

Tylko tego od ludzkości chce Bóg.

Tylko tego od ludzkości chce Bóg.

Tylko tego od ludzkości chce Bóg.

Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj