Muzyka chrześcijańska „Boża miłość i istota są bezinteresowne” (Oficjalny teledysk)

23 lutego 2020

Bóg daje to, co najlepsze.

Najlepsze z siebie daje Bóg.

Nie ujawniając ani nie pokazując nigdy swojego cierpienia,

Bóg znosi je i czeka w milczeniu.

Nie chłodny, nie odrętwiały, bez śladu słabości.

Jego miłość i istota bezinteresowne są.

Bóg daje to, co najlepsze.

Najlepsze z siebie daje Bóg.

Bóg cierpi, Bóg cierpi za całą ludzkość.

Cierpi w milczeniu i daje z siebie wszystko.

To, co najlepsze, daje Bóg. Najlepsze rzeczy daje On.

Nie ujawniając ani nie pokazując nigdy swojego cierpienia,

Bóg znosi je i czeka w milczeniu.

To jest Jego istota, usposobienie,

to, kim naprawdę On jest, On jest Stwórcą wszystkiego.

Bóg daje to, co najlepsze.

Najlepsze z siebie daje Bóg.

Bóg cierpi, Bóg cierpi za całą ludzkość.

Cierpi w milczeniu i daje z siebie wszystko.

Co najlepsze daje Bóg. Najlepsze rzeczy daje On.

Bóg daje to, co najlepsze.

Najlepsze z siebie daje Bóg.

Bóg cierpi, Bóg cierpi za całą ludzkość.

Cierpi w milczeniu i daje z siebie wszystko.

Cierpi w milczeniu i daje z siebie wszystko.

Co najlepsze daje Bóg. Najlepsze rzeczy daje On.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Polecane:

Pieśń uwielbienia | „Lud Boży we wszystkich narodach w jedności wyraża swoje uczucia” Chwalcie Boga https://pl.kingdomsalvation.org/videos/God-s-people-of-all-nations-mv.html

Piosenka chrześcijańska „Jak ważna dla człowieka jest miłość Boga” (Oficjalny teledysk) https://pl.kingdomsalvation.org/videos/how-important-God-s-love-for-man-is-mv.html

Piosenka chrześcijańska 2020 „Bóg wytyczył ścieżki, którymi musi podążać człowiek” https://www.youtube.com/watch?v=xCvr5B1H7Mg

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze