Pieśń uwielbienia | „Sąd Boży jest w pełni objawiony” Chór ewangelii

31 stycznia 2023

Rozlega się grzmiący głos, który wstrząsa całym wszechświatem.

Głos ten jest tak ogłuszający, że ludzie nie mogą usunąć się z drogi na czas.

Niektórzy zostają zabici, niektórzy zniszczeni, a niektórzy osądzeni.

To naprawdę spektakl, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział.

Słuchaj uważnie: hukowi gromów towarzyszą odgłosy płaczu,

a odgłosy te pochodzą z Hadesu; pochodzą z piekła.

To gorzki dźwięk tych synów buntu, którzy zostali osądzeni przez Boga.

Ci, którzy nie wysłuchali tego, co mówi Bóg,

i nie wprowadzali Jego słów w życie,

zostali surowo osądzeni i ich udziałem stało się przekleństwo Jego gniewu.

Głos Boga jest sądem i gniewem;

nikomu nie pobłaża i nikomu nie okazuje miłosierdzia,

bo sam jest sprawiedliwym Bogiem

i posiada gniew,

posiada ogień, niesie obmycie i zniszczenie.

Posiada gniew,

posiada ogień, niesie obmycie i zniszczenie.

W Bogu nic nie jest ukryte bądź oparte na emocjach,

lecz przeciwnie, wszystko jest ujawnione, sprawiedliwe i bezstronne.

Ponieważ pierworodni synowie Boga są już z Nim na tronie,

rządząc wszystkimi narodami i ludami,

rozpoczyna się teraz sąd

nad owymi nieprawymi i niesprawiedliwymi rzeczami oraz ludźmi.

Bóg będzie ich sprawdzał jednego po drugim,

nie pomijając niczego i ujawniając ich całkowicie.

Sąd Boży został bowiem w pełni objawiony i jest całkowicie jawny,

a On nie zataił absolutnie niczego.

Wyrzuci wszystko, co nie zgadza się z Jego wolą,

aby na wieczność zginęło w bezdennej otchłani.

Pozwoli, aby wiecznie tam płonęło.

Jest to Boża sprawiedliwość i jest to Boża prawość.

Nikt nie może tego zmienić, a wszystko musi być pod Jego rozkazem.

Jest to Boża sprawiedliwość i jest to Boża prawość.

Nikt nie może tego zmienić, a wszystko musi być pod Jego rozkazem.

Jest to Boża sprawiedliwość i jest to Boża prawość.

Nikt nie może tego zmienić, a wszystko musi być pod Jego rozkazem.

Jest to Boża sprawiedliwość i jest to Boża prawość.

Nikt nie może tego zmienić, a wszystko musi być pod Jego rozkazem.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze