Słowo Boże na każdy dzień: Ukazanie się Boga i Jego dzieło | Fragment 64

01 lipca 2020

Kiedy aniołowie grają muzykę na Moją chwałę, to może to tylko wzbudzić Moje współczucie dla człowieka. W jednej chwili Moje serce jest przepełnione smutkiem i nie sposób pozbyć się tego bolesnego uczucia. W radościach i smutkach z powodu rozdzielenia, a następnie zjednoczenia z człowiekiem, nie jesteśmy w stanie wymieniać uczuć. Oddzieleni w niebie w górze oraz na ziemi w dole, człowiek i Ja nie jesteśmy w stanie spotykać się regularnie. Kto może wyrwać się z nostalgii za dawnymi uczuciami? Kto może przestać wspominać przeszłość? Kto nie ma nadziei na trwanie uczuć z przeszłości? Kto nie usycha z tęsknoty za Moim powrotem? Kto nie tęskniłby za Moim zjednoczeniem z człowiekiem? Moje serce jest głęboko zmartwione, a duch człowieka jest bardzo zaniepokojony. Mimo, że jesteśmy podobni do siebie w duchu, nie możemy być często razem i często nie widzimy się nawzajem. Zatem życie całej ludzkości jest pełne smutku i braku witalności, ponieważ człowiek zawsze tęsknił za Mną. To tak, jakby ludzie byli przedmiotami wyrzuconymi z nieba; wołają Moje imię na ziemi, podnosząc wzrok do Mnie z ziemi – ale jak mogą uciec od szczęk wściekle głodnego wilka? Jak mogą uwolnić się od jego gróźb i pokus? W jaki sposób ludzie mogą nie poświęcać się z powodu posłuszeństwa Mojemu planowi? Kiedy głośno proszą, odwracam twarz od nich, nie mogę już dłużej patrzeć, jednak, jak mogę nie słyszeć ich łzawego wołania? Skoryguję niesprawiedliwość ludzkiego świata. Będę wykonywać Moje dzieło własnymi rękami na całym świecie, zakazując szatanowi ponownego szkodzenia Mojemu ludowi, zakazując nieprzyjaciołom robienia wszystkiego, co tylko zechcą. Zostanę Królem na ziemi i przeniosę tam Mój tron, sprawiając, że wszyscy Moi wrogowie upadną na ziemię i wyznają przede Mną swoje zbrodnie. Do Mojego smutku domieszany jest gniew, rozdepczę cały wszechświat na płasko, nikogo nie oszczędzając i wzbudzając przerażenie w sercach Moich wrogów. Obrócę całą ziemię w ruinę i sprawię, że Moi wrogowie popadną w ruinę, aby odtąd już więcej nie mogli szkodzić ludzkości. Mój plan jest już ustalony i nikt, bez względu na to, kim jest, nie będzie w stanie go zmienić. Gdy będę wędrować majestatycznie nad wszechświatem, cała ludzkość stanie się nowa, a wszystko zostanie ożywione. Człowiek nie będzie już płakał i nie będzie już wołał do Mnie o pomoc. Wtedy Moje serce się ucieszy, a ludzie, świętując, wrócą do Mnie. Cały wszechświat, od góry do dołu, będzie radośnie świętował…

Dzisiaj wykonuję dzieło, które zamierzam wykonać wśród narodów świata. Poruszam się pośród ludzkości, wykonując całe dzieło w ramach Mojego planu, a cała ludzkość zgodnie z Moją wolą rozbija różne narody świata. Ludzie na ziemi skupiają uwagę na własnym przeznaczeniu, ponieważ zbliża się dzień i rozbrzmiewają już trąby anielskie. Nie będzie już żadnych opóźnień, a całe stworzenie zacznie radośnie tańczyć. Kto może przedłużyć Mój dzień według własnej woli? Mieszkaniec Ziemi? A może gwiazdy na niebie? A może aniołowie? Kiedy się wypowiadam, aby zapoczątkować zbawienie ludu Izraela, Mój dzień odciska się na całej ludzkości. Każdy człowiek boi się powrotu Izraela. Kiedy Izrael powróci, będzie to Mój dzień chwały, a także dzień, w którym wszystko się zmieni i stanie się odnowione. Gdy sprawiedliwy sąd zbliża się nieuchronnie do całego wszechświata, wszyscy ludzie stają się nieśmiali i bojaźliwi, bo w ludzkim świecie sprawiedliwość jest niespotykana. Kiedy pojawi się Słońce sprawiedliwości, Wschód zostanie oświecony, a następnie iluminuje cały wszechświat, docierając do wszystkich. Jeśli człowiek naprawdę może wykonać Moją sprawiedliwość, czego by się obawiać? Cały Mój lud czeka na nastanie Mojego dnia, oni wszyscy tęsknią za nadejściem Mojego dnia. Czekają, aż przyniosę odpłatę całej ludzkości i przygotuję jej przeznaczenie w Mojej roli Słońca sprawiedliwości. Moje królestwo nabiera kształtu nad całym wszechświatem, a Mój tron rządzi w sercach setek milionów ludzi. Z pomocą aniołów Moje wielkie osiągnięcie wkrótce zacznie przynosić owoce. Wszyscy Moi synowie i Mój lud z zapartym tchem czekają na Mój powrót, tęskniąc za tym, abym połączył się z nimi, byśmy nigdy więcej nie zostali rozdzieleni. Jak niezliczona ludność Mojego królestwa mogłaby nie biec ku sobie, świętując radośnie Moje zjednoczenie z nimi? Czy za to spotkanie nie trzeba zapłacić żadnej ceny? W oczach wszystkich ludzi jestem godzien czci, i wszyscy oni wyznają Mnie swymi słowami. Co więcej, gdy wrócę, pokonam wszystkie siły wroga. Nadszedł czas! Rozpocznę Moje dzieło, będę panował jako Król wśród ludzi! Nadchodzi moment Mojego powrotu! Za chwilę wyruszę! Na to wszyscy liczą i tego właśnie pragną. Pozwolę całej ludzkości zobaczyć nadejście Mojego dnia i pozwolę z radością powitać jego nadejście!

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele

Bóg naprawi niesprawiedliwość ludzkiego świata

Bóg przeniesie swój tron, przeniesie go na Ziemię. Wykona swoje dzieło własnymi rękami, zabraniając szatanowi krzywdzić Boży lud, uniemożliwiając wrogom swobodne działanie. Bóg będzie królem, królem całej Ziemi. Bóg sprawi, że Jego wrogowie upadną. Przyznają się do swoich zbrodni przed Jego obliczem. Ze smutkiem i gniewem, Bóg zmiażdży cały wszechświat i wzbudzi w sercach swych wrogów najprawdziwszą trwogę. Bóg będzie królem, królem całej Ziemi. Bóg obróci całą Ziemię w perzynę. Sprawi, że Jego wrogowie popadną w ruinę, by nie mogli już nigdy więcej psuć i deprawować ludzkości. Bóg naprawi niesprawiedliwość tego świata. Bóg będzie królem, królem całej Ziemi.

Plan Boga jest już ustanowiony i nikt nie może go zmienić, nieważne, kim jest. Przemierzając wszechświat cały w swym niebieskim majestacie, Bóg odnawia i ożywia wszystko i wszystkich. Bóg będzie królem, królem całej Ziemi. Serce Boga ucieszy się, gdy ludzkość więcej nie zapłacze i przestanie wołać o pomoc do Niego. Ludzie powrócą, by Go sławić, a cały wszechświat zawiruje w radości. Bóg będzie królem, królem całej Ziemi. Bóg dokonuje dzieła, które postanowił zrealizować. Porusza się wśród ludzi, wykonując dzieło, będące Jego planem. Ludzkość rozbija różne narody zgodnie z wolą Boga. Bóg naprawi niesprawiedliwość tego świata. Bóg będzie królem, królem całej Ziemi.

Ludzkość skupia się tylko na własnym przeznaczeniu, albowiem nadchodzi już ten dzień, a surmy anielskie już grają. Nie będzie żadnych opóźnień i wszelkie stworzenie na ziemi porwie taniec radości. Bóg będzie królem, królem całej Ziemi. Któż jest w stanie samemu wydłużyć dzień Boga? Żaden śmiertelnik, żaden anioł, ani gwiazdy na niebie. Gdy Bóg słowo swe wygłasza, aby zbawić lud Izraela, to Boży dzień nadchodzi dla całej ludzkości. Bóg będzie królem, królem całej Ziemi. Ludzkość boi się powrotu Izraela, a będzie to dzień chwały Boga. To będzie dzień, gdy wszystko się zmieni i zrodzi na nowo. Bóg naprawi niesprawiedliwość tego świata. Bóg będzie królem, królem całej Ziemi. Bóg będzie królem, królem całej Ziemi. Bóg będzie królem, królem całej Ziemi.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze