Słowo Boże na każdy dzień: Ukazanie się Boga i Jego dzieło | Fragment 53

30 października 2020

Bóg Wszechmogący, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju, nasz Bóg jest Królem! Bóg Wszechmogący stawia swoją stopę na Górze Oliwnej. Jakie to piękne! Słuchajcie! My, strażnicy podnosimy głos; naszymi głosami zanosimy wspólny śpiew, albowiem Bóg powrócił na Syjon. Na własne oczy widzimy zniszczenie Jerozolimy. Wydajcie z siebie radosny okrzyk i śpiewajcie jednym głosem, gdyż Bóg przyniósł nam spokój i odkupił Jerozolimę. Bóg obnażył swe święte ramię na oczach wszystkich narodów! Ukazała się prawdziwa osoba Boga! Wszystkie zakątki ziemi ujrzały zbawienie naszego Boga.

Boże Wszechmogący! Siedem Duchów wysłanych zostało od Twojego tronu do każdego z kościołów, aby wyjawić wszystkie Twe tajemnice. Siedząc na swym tronie chwały, władasz swoim królestwem, ustanowiłeś je mocnym i trwałym swoją sprawiedliwością i prawością oraz podporządkowałeś sobie wszystkie narody. Boże Wszechmogący! Odpiąłeś pas królów, bramy miasta na oścież otworzyłeś przed sobą, by nigdy ich nie zamknąć. Albowiem nastało Twoje światło, a Twoja chwała powstaje i jaśnieje swym blaskiem. Ciemności kryją ziemię, a gęsty mrok spowija ludy. Boże! Ty jednak objawiłeś nam się i oświeciłeś nas swoim światłem, a chwała Twoja ukaże się nad nami; wszystkie narody przybędą ku Twojej światłości, a wszyscy królowie – ku Twemu blaskowi. Wznosisz swe oczy i rozglądasz się wokół: Twoi synowie, przybyli z daleka, gromadzą się przed Tobą; Twoje córki niesione są na rękach. Boże Wszechmogący! Pochwyciła nas Twoja wielka miłość; to Ty prowadzisz nas na naszej drodze do Twego królestwa; to Twoje święte słowa nas przepełniają.

Boże Wszechmogący! Składamy Ci dzięki i głosimy Twoją chwałę! Pozwól nam wznieść ku Tobie nasze oczy, pozwól nam nieść o Tobie świadectwo, wysławiać Cię i śpiewać dla Ciebie z sercem szczerym, spokojnym i niepodzielonym. Pozwól, byśmy byli jednomyślni, umocnieni jednością. Obyś wkrótce uczynił nas tymi, którzy są według Twego serca, abyś mógł się nami posłużyć. Niech Twoja wola wypełnia się na całej ziemi, nie napotykając na przeszkody.

z księgi „Słowo ukazuje się w ciele

Wszechmocny Bóg króluje

I

Jak wspaniale (wspaniale), Jego stopy są na Górze Oliwnej. Usłyszcie! My, strażnicy, śpiewamy głośno, gdyż Bóg powrócił na Syjon. Widzieliśmy zniszczenie Jerozolimy! Dziś śpiewamy z radości, bowiem Bóg koi nas i zbawia Jerozolimę. Bóg ukazuje swe święte ramię, ukazuje się jaki jest. Wszyscy ludzie widzą Boże zbawienie. Ogarnia nas miłość Twa. Twe święte słowo wnika w nas na wskroś. Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie! Ojciec wieczny, Książę Pokoju, nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)

II

Wszechmocny Boże, wysyłasz z tronu do wszystkich kościołów siedem Duchów, objawiając swe tajemnice. Zasiadasz na tronie chwały. Sprawiedliwością umacniasz królestwo Twoje. Kłaniają Ci się wszystkie narody. Wszechmocny Bóg, ukazuje się jaki jest. Wszyscy ludzie widzą Boże zbawienie. Ogarnia nas miłość Twa. Twe święte słowo wnika w nas na wskroś. Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie! Ojciec wieczny, Książę Pokoju, nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)

III

Ciemność spowija ziemię i ludzi. Ale Ty, Boże, oświecasz nas swym blaskiem, ujawnia się w nas chwała Twa. Twój blask ściąga wszystkie narody i królów. Rozglądasz się wokół siebie. Przybyli z daleka synowie otaczają Cię. Twe córki również w Twych ramionach. Prowadzisz nas naprzód do królestwa Twego. Wszyscy ludzie widzą Boże zbawienie. Ogarnia nas miłość Twa. Twe święte słowo wnika w nas na wskroś. Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie! Ojciec wieczny, Książę Pokoju, nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!) IV Z sercem szczerym, pogodnym i wiernym, dla Ciebie Twe świadectwo niesiemy, Tobie wszelka chwała i cześć. Buduje i spaja nas łącząca harmonia. Spraw, byśmy Ci się podobali, byś mógł nas wykorzystać. Twa wola niech spełni się na ziemi i niechże nic jej nie zatrzyma. V Ty rozpiąłeś pasy królom, by bramy ich miast dla Ciebie stanęły otworem po wsze czasy już. Albowiem blask Twojej chwały zajaśniał tu. Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie! Ojciec wieczny, Książę Pokoju, nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!) Wszechmogący Boże! Tobie dzięki i cała chwała! Ojciec wieczny, Książę Pokoju, króluje nad wszystkim nasz Bóg!

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze