Piosenka chrześcijańska | „Przez swoje słowa Bóg sądzi i udoskonala człowieka w dniach ostatecznych”

29 czerwca 2020

Wcielony Bóg dni ostatecznych

przyszedł przede wszystkim, by wypowiadać swe słowa,

by wyjaśniać wszystko, co potrzebne dla życia człowieka,

by wskazywać to, w co człowiek powinien wkroczyć,

by pokazać człowiekowi czyny Boga

i by pokazać człowiekowi mądrość, wszechmoc i cudowność Boga,

by pokazać człowiekowi mądrość, wszechmoc i cudowność Boga.

Poprzez wiele sposobów, na które Bóg przemawia,

człowiek widzi Bożą supremację, Bożą potęgę,

a co więcej, pokorę i skrytość Boga.

Człowiek widzi, że Bóg ma najwyższą władzę,

ale że jest pokorny oraz skryty i że może stawać się najmniejszym spośród wszystkich.

Niektóre z Jego słów wypowiadane są bezpośrednio z perspektywy Ducha,

niektóre z Jego słów wypowiadane są bezpośrednio z perspektywy człowieka,

a jeszcze inne z Jego słów wypowiadane są z perspektywy osoby trzeciej.

Można w tym zobaczyć, że sposób Bożego działania jest niezwykle różnorodny

i za pomocą słów Bóg pozwala to człowiekowi zobaczyć.

Dzieło wykonywane przez Boga w obecnym wieku

polega przede wszystkim na dostarczeniu słów dla ludzkiego życia,

na objawieniu istoty ludzkiej natury oraz skażonego ludzkiego usposobienia,

eliminacji religijnych koncepcji,

myślenia feudalnego, przestarzałego myślenia, a także wiedzy i kultury człowieka.

To wszystko musi zostać ogołocone i oczyszczone poprzez słowa Boga.

W dniach ostatecznych Bóg używa słów,

a nie znaków i cudów, aby udoskonalić człowieka.

Używa swych słów, by wystawić człowieka na pokaz, osądzić go,

skarcić i by go udoskonalić.

Używa swych słów, by wystawić człowieka na pokaz, osądzić go,

skarcić i by go udoskonalić,

aby w słowach Boga człowiek doszedł do poznania mądrości i wdzięku Boga

oraz zrozumienia Bożego usposobienia,

aby poprzez słowa Boga człowiek oglądał Jego czyny.

W trakcie dni ostatecznych

Bóg przede wszystkim ma zamiar dokończyć etap dzieła,

w którym Słowo pojawia się w ciele,

a jest to jedna część Bożego planu zarządzania.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze