Pieśń uwielbienia „To Bóg Wszechmogący nas zbawia” (Oficjalny teledysk)

11 kwietnia 2020

Kto wyraża prawdę, by zbawić ludzkość?

Kto wymierza sąd, siedząc na białym tronie?

To Bóg Wszechmogący, który przybył w ciele w dniach ostatecznych.

Wypowiada słowa, by zapukać do drzwi ludzkości.

Odwodzi nas od świata

i zbawia nas od skażenia szatana.

Dzięki rozumieniu prawdy,

jesteśmy oczyszczani i żyjemy w świetle.

Gdy Bóg jest z nami, nasze życie jest naprawdę szczęśliwe.

Któż daje nam prawdę i życie?

Któż przynosi światło światu?

To Bóg Wszechmogący, ukochany Wszechmogący Bóg.

Przemawia i działa wśród nas każdego dnia.

Jest nam pasterzem i podlewa nas, obcując z nami twarzą w twarz.

Mamy wielkie szczęście,

że możemy doświadczyć Jego prawdziwej miłości.

Podążamy za Bogiem z absolutną wiarą.

Wypełniamy swe obowiązki,

niesiemy o Bogu świadectwo i Go wychwalamy.

Czyje słowa przeszywają nasze serca jak ostry miecz?

Czyja miłość do człowieka jest najczystsza i najpiękniejsza?

Boga Wszechmogącego, który wcielił się w dniach ostatecznych.

Jego słowa obnażają istotę i źródło skażenia ludzkości.

Doświadczamy sądu i prób Bożych słów.

Widzimy, że Boże usposobienie jest sprawiedliwe i święte.

Nasze skażone usposobienie jest oczyszczone,

a my znów przypominamy ludzi.

Doświadczamy Bożej miłości i nie możemy Boga nie wychwalać.

Któż obmywa i zbawia skażoną ludzkość?

Któż przynosi ludzkości piękne przeznaczenie?

Bóg Wszechmogący, którego dzieło jest mądre i wszechmocne.

On pokonuje szatana,

udoskonala swój lud i zyskuje chwałę.

Mamy wielkie szczęście dostąpić zbawienia!

Tak cudownie jest być świadkiem wszechmocnych słów Boga!

Szerzymy ewangelię królestwa z absolutną wiarą.

Dobrze wypełniamy obowiązek,

niesiemy świadectwo o Bogu i będziemy kochać Go na zawsze.

Dobrze wypełniamy obowiązek,

niesiemy świadectwo o Bogu i będziemy kochać Go na zawsze.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze