Piosenka chrześcijańska 2020 | „Wszechmocny Bóg króluje”

04 lipca 2020

I

Jak wspaniale (wspaniale), Jego stopy są na Górze Oliwnej.

Usłyszcie! My, strażnicy, śpiewamy głośno,

gdyż Bóg powrócił na Syjon.

Widzieliśmy zniszczenie Jerozolimy!

Dziś śpiewamy z radości,

bowiem Bóg koi nas i zbawia Jerozolimę.

Bóg ukazuje swe święte ramię,

ukazuje się jaki jest.

Wszyscy ludzie widzą Boże zbawienie.

Ogarnia nas miłość Twa.

Twe święte słowo wnika w nas na wskroś.

Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie!

Ojciec wieczny, Książę Pokoju,

nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)

II

Wszechmocny Boże, wysyłasz z tronu

do wszystkich kościołów siedem Duchów,

objawiając swe tajemnice.

Zasiadasz na tronie chwały.

Sprawiedliwością umacniasz królestwo Twoje.

Kłaniają Ci się wszystkie narody.

Wszechmocny Bóg, ukazuje się jaki jest.

Wszyscy ludzie widzą Boże zbawienie.

Ogarnia nas miłość Twa.

Twe święte słowo wnika w nas na wskroś.

Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie!

Ojciec wieczny, Książę Pokoju,

nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)

III

Ciemność spowija ziemię i ludzi.

Ale Ty, Boże, oświecasz nas swym blaskiem,

ujawnia się w nas chwała Twa.

Twój blask ściąga wszystkie narody i królów.

Rozglądasz się wokół siebie.

Przybyli z daleka synowie otaczają Cię.

Twe córki również w Twych ramionach.

Prowadzisz nas naprzód do królestwa Twego.

Wszyscy ludzie widzą Boże zbawienie.

Ogarnia nas miłość Twa.

Twe święte słowo wnika w nas na wskroś.

Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie!

Ojciec wieczny, Książę Pokoju,

nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)

IV

Z sercem szczerym, pogodnym i wiernym,

dla Ciebie Twe świadectwo niesiemy,

Tobie wszelka chwała i cześć.

Buduje i spaja nas łącząca harmonia.

Spraw, byśmy Ci się podobali,

byś mógł nas wykorzystać.

Twa wola niech spełni się na ziemi

i niechże nic jej nie zatrzyma.

V

Ty rozpiąłeś pasy królom, by bramy ich miast

dla Ciebie stanęły otworem

po wsze czasy już.

Albowiem blask Twojej chwały zajaśniał tu.

Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie!

Ojciec wieczny, Książę Pokoju,

nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)

Wszechmogący Boże! Tobie dzięki i cała chwała!

Ojciec wieczny, Książę Pokoju,

króluje nad wszystkim nasz Bóg!

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze