Słowo Boże na każdy dzień: Trzy etapy dzieła | Fragment 17

Wykonując aż po dzień dzisiejszy swoje dzieło trwające sześć tysięcy lat, Bóg objawił już wiele swoich czynów, których głównym celem było to, by pokonać szatana i przynieść zbawienie całej ludzkości. Korzysta z tej możliwości, aby pozwolić wszystkiemu w niebie, wszystkiemu na ziemi, wszystkiemu w morzach, jak i każdemu obiektowi Bożego stworzenia na ziemi zobaczyć Bożą wszechmoc i wszystkie Boże czyny. Wykorzystuje możliwość pokonania szatana, by objawić ludzkości wszystkie swoje czyny. Pozwala ludziom wysławiać Go oraz wychwalać Jego mądrość, przejawiającą się w zwycięstwie nad szatanem. Wszystko na ziemi, w niebie i w morzach przynosi Mu chwałę, wysławia Jego wszechmoc i wszystkie Jego czyny oraz wykrzykuje Jego święte imię. Jest to dowód na to, że pokonał On szatana. To dowód na to, że podbił szatana, a przede wszystkim jest to dowód na to, że zbawił ludzkość. Całe Boże stworzenie przynosi Mu chwałę, wysławia Go jako wspaniałego Króla, który pokonał wroga i powrócił jako zwycięzca. Celem Boga nie jest tylko pokonanie szatana, dlatego Jego dzieło trwa już sześć tysięcy lat. Wykorzystuje On klęskę szatana, by zbawić ludzkość. Wykorzystuje porażkę szatana, by objawić swe czyny i całą swą chwałę. Bóg zdobędzie chwałę i wszystkie zastępy aniołów ujrzą Jego chwałę. Posłańcy w niebie, ludzie i całe stworzenie na ziemi ujrzy chwałę Stwórcy. Tak dokonywane jest Jego dzieło. Całe Jego stworzenie w niebie i na ziemi ujrzy Jego chwałę, a On powróci triumfalnie po całkowitym pokonaniu szatana i pozwoli, aby ludzkość go wysławiała. Tym samym skutecznie zrealizuje oba te cele. Ostatecznie cała ludzkość zostanie przez Niego podbita i Bóg zetrze na proch wszystkich tych, którzy się opierają lub buntują, czyli tych, którzy należą do szatana.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele

Chwała Bogu, który powrócił zwycięsko

I

Przez 6000 lat dzieła, Bóg pokazał wiele czynów swych, czynów, by pokonać szatana i ocalić ludzkość. Bóg pozwala wszystkiemu w niebie, na ziemi i na morzu, pozwala wszystkim ujrzeć swe dzieła i niezrównaną moc. Poprzez klęskę szatana, ludzkość Boże uczynki widzi. Chwalą Go i wysławiają Jego mądrość. Niech wszystko na ziemi, wszystko w niebie, wszystko w głębi morza przynosi Mu chwałę! Niech wszystko wychwala Jego potężną moc. Wszystko chwali Jego dzieła, wykrzykuje Jego święte imię!

Ta chwała jest dowodem porażki szatana i zwycięstwa Boga. Ta chwała dowodzi, że zbawił On całą ludzkość. Wszyscy Go chwalą, On pokonał swego wroga. Przychodzi w zwycięstwie, jest wielkim Królem! Niech wszystko na ziemi, wszystko w niebie, wszystko w głębi morza przynosi Mu chwałę! Niech wszystko wychwala Jego potężną moc. Wszystko chwali Jego dzieła, wykrzykuje Jego święte imię! Niech wszystko na ziemi, wszystko w niebie, wszystko w głębi morza przynosi Mu chwałę! Niech wszystko wychwala Jego potężną moc. Wszystko chwali Jego dzieła, wykrzykuje Jego święte imię! Niech wszystko na ziemi, wszystko w niebie, wszystko w głębi morza przynosi Mu chwałę! Niech wszystko wychwala Jego potężną moc. Wszystko chwali Jego dzieła, wykrzykuje Jego święte imię!

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Połącz się z nami w Messengerze