Słowo Boże na każdy dzień: Wcielenie | Fragment 132

Tym razem Bóg przychodzi, by działać nie w ciele duchowym, lecz w tym zwykłym. Nie tylko jest to ciało drugiego wcielenia Bożego, jest to też ciało, w którym Bóg powraca. Jest to bardzo zwykłe ciało. Nie dostrzeżesz w Nim żadnych różnic względem pozostałych ciał, ale możesz otrzymać od Niego prawdy, których nigdy wcześniej nie słyszałeś. To znikome ciało jest ucieleśnieniem wszystkich słów Bożej prawdy – jest tym, co dokonuje Bożego dzieła w dniach ostatecznych i wyrazem całego Bożego usposobienia względem człowieka. Czy nie masz wielkiego pragnienia, by zobaczyć Boga w niebie? Czy nie pragniesz mocno zrozumieć Boga w niebie? Czy nie pragniesz usilnie poznać celu ludzkości? On wyjawi ci wszystkie te sekrety, których żaden człowiek nie był w stanie ci przekazać i On powie ci nawet o prawdach, których nie rozumiesz. On jest twoją bramą do Królestwa i twoim przewodnikiem po nowym wieku. Takie zwykłe ciało kryje w sobie wiele niezgłębionych tajemnic. Jego dzieła mogą być dla ciebie nieodgadnione, ale cel całej Jego pracy wystarcza, byś zobaczył, że nie jest On prostym ciałem, jak wierzą ludzie. On bowiem reprezentuje wolę Bożą, a także troskę, którą Bóg okazał w stosunku do ludzkości w dniach ostatecznych. Chociaż nie możesz usłyszeć słów, które Bóg mówi, a które zdają się wstrząsać niebiosami oraz ziemią, ani nie możesz zobaczyć Jego oczu, które są niczym gorejące płomienie i chociaż nie możesz poczuć dyscypliny Jego żelaznego pręta, to możesz usłyszeć w Jego słowach Bożą wściekłość i poznać, że Bóg okazuje miłosierdzie rodzajowi ludzkiemu. Możesz zobaczyć sprawiedliwe usposobienie, które ma Bóg oraz Jego mądrość, a ponadto możesz zdać sobie sprawę z troski i opieki, którą Bóg okazuje całemu rodzajowi ludzkiemu. Praca, którą Bóg wykonuje w dniach ostatecznych, ma pozwolić człowiekowi zobaczyć, jak Bóg niebiański żyje pośród ludzi na ziemi, a także ma umożliwić człowiekowi osiągnięcie poznania, posłuszeństwa, szacunku i miłości Bożej. Dlatego powrócił On do ciała po raz drugi. Choć to, co człowiek widzi dzisiaj to Bóg, który jest taki sam jak człowiek, Bóg, który ma nos i parę oczu, zwykły Bóg – w końcu Bóg pokaże ci, że bez istnienia tego człowieka niebo i ziemia ulegną wielkim zmianom. Bez istnienia tego człowieka niebo pociemnieje, ziemia pogrąży się w chaosie, a cały rodzaj ludzki będzie żył w głodzie i plagach. On pokaże ci, że bez zbawienia wcielonego Boga w dniach ostatecznych, Bóg już dawno zniszczyłby rodzaj ludzki w piekle. Bez istnienia tego ciała byłbyś zawsze grzesznikiem nad grzesznikami i martwym ciałem na wieki. Powinieneś wiedzieć, że bez istnienia tego ciała cały rodzaj ludzki stawiłby czoła nieszczęściu, które przyszłoby w sposób nieunikniony, co więcej trudne okazałoby się umknięcie przed ostrzejszą Bożą karą przeznaczoną dla rodzaju ludzkiego w dniach ostatecznych. Bez narodzin tego zwykłego ciała wszyscy znaleźlibyście się w stanie, w którym ani życie, ani śmierć nie mogłyby do was przyjść bez względu na to, jak bardzo chcielibyście je znaleźć. Bez istnienia tego ciała, nie bylibyście dziś w stanie przyjąć prawdy i przyjść przed Boży tron. Zostalibyście raczej ukarani z powodu waszych ciężkich grzechów. Czy wiecie? Gdyby Bóg nie wrócił do ciała, nikt nie miałby szansy na zbawienie. I gdyby nie powrót do tego ciała, Bóg już dawno zakończyłby dawne czasy. Skoro tak, to czy ciągle możecie odrzucać drugie wcielenie Boga? Skoro możecie czerpać olbrzymie korzyści z tego zwykłego człowieka, dlaczego nie przyjmiecie Go ochoczo?

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele

Każdy naród czci Boga Wszechmogącego

Bóg działa w dniach ostatecznych, by człowiek zobaczył Boga z niebios żyjącego na ziemi, tak, by człowiek mógł Go poznać, słuchać, kochać i czcić. Po to Bóg znów powrócił w ciele.

Dziś ludzie widzą Boga podobnego im, ma nos i oczy, nie wyróżnia się. Pokaże wszak Bóg, że bez tego człowieka, niebo i ziemia zmienią się. Bez Niego w niebie zapanuje mrok, a na ziemi – chaos, ludzi będą nękać plagi i głód. Bez Bożego zbawienia człowiek już dawno byłby w piekle. Grzeszne trupy – tym bylibyście na zawsze. W końcu wszystkie narody oddadzą Bogu cześć i dzięki, posłuszne będą temu niepozornemu człowiekowi, bo On dał prawdę, drogę i życie, po to, by zbawić człowieka.

Bez tego ciała na człowieka przyszłaby katastrofa, nie mógłby on uniknąć surowszej Bożej kary. Gdyby to zwykłe ciało nie przyszło na świat, bylibyście gdzieś między życiem a śmiercią. Gdyby to ciało nie istniało, to nie moglibyście otrzymać prawdy i stanąć przed Bogiem, a zamiast tego ukarano by was za wasze grzechy. W końcu wszystkie narody oddadzą Bogu cześć i dzięki, posłuszne będą temu niepozornemu człowiekowi, bo On dał prawdę, drogę i życie, po to, by zbawić człowieka.

Gdyby Bóg nie powrócił w ciele, nikt nie miałby szansy na zbawienie. I gdyby nie przyjście tego ciała, stary wiek dawno już by się skończył. Ponieważ Bóg żyje w ciele, w końcu i wy macie szansę żyć. Zyskaliście to ogromne szczęście, bo ten zwykły człowiek przyszedł na ziemię. W końcu wszystkie narody oddadzą Bogu cześć i dzięki, posłuszne będą temu niepozornemu człowiekowi, bo On dał prawdę, drogę i życie, po to, by zbawić człowieka.

On łagodzi konflikt człowieka z Bogiem, zbliża ich do siebie, przekazuje ludziom Boże myśli. On pozyskał jeszcze większą chwałę dla Boga, bo On dał prawdę, drogę i życie, po to, by zbawić człowieka. O, czyż On nie jest godzien uwielbienia i zaufania? Czy nie wolno zwać Go Chrystusem, wyrazem Boga? Czy On, chroniąc ludzi od nieszczęścia, nie jest godzien waszej miłości i tego, by być w waszych sercach?

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Połącz się z nami w Messengerze