„Ci, którzy kochają Boga, będą zawsze żyć w Jego świetle” | Fragment 501

Im bardziej wprowadzasz prawdę w życie, tym bardziej jesteś opanowany przez prawdę; tym więcej miłości Boga posiadasz; także im bardziej wprowadzasz prawdę w życie, tym bardziej błogosławiony jesteś przez Boga. Jeśli właśnie na tym zawsze polega twoje praktyczne działanie, stopniowo zobaczysz miłość Boga w tobie. Poznasz Boga tak, jak to uczynił Piotr. Piotr powiedział, że Bóg nie tylko miał mądrość, aby stworzyć niebo i ziemię, i wszystkie rzeczy, ale ponadto miał także mądrość czynić swoje prawdziwe dzieło w ludziach. Piotr powiedział, że On nie tylko jest godzien miłości ludzi z powodu stworzenia przez siebie nieba i ziemi, i wszystkich rzeczy, ale przede wszystkim z powodu Jego zdolności do stworzenia człowieka, zbawienia go, udoskonalenia go i przekazania człowiekowi swojej miłości. Piotr powiedział także, że jest w Bogu wiele tego, co warte jest miłości człowieka. Piotr powiedział do Jezusa: „Czyż nie zasługujesz na miłość ludzi za tak wiele więcej niż tylko za stworzenie nieba i ziemi, i wszystkich rzeczy? Więcej jest w Tobie rzeczy wartych miłości, działasz i poruszasz się w prawdziwym życiu. Twój duch dotyka mego wnętrza, dyscyplinujesz i napominasz mnie – to jeszcze bardziej zasługuje na miłość ludzi”. Jeśli chcesz ujrzeć i doświadczyć miłości Boga, musisz zgłębiać oraz szukać jej w prawdziwym życiu i musisz być skłonny odrzucić potrzeby swego ciała. Musisz uczynić to postanowienie. Musisz być kimś, kto jest zdeterminowany, kto jest zdolny zaspokoić Boga we wszelkich aspektach, kto nie jest leniwy, kto nie pragnie uciech cielesnych, kto nie żyje dla ciała, lecz dla Boga. Mogą się zdarzyć chwile, gdy nie zadowolisz Boga, a to z powodu niezrozumienia Jego woli. Następnym razem, choć będzie to wymagało większego wysiłku, musisz zadowolić Jego, a nie swoje ciało. Jeśli odbierzesz to doświadczenie, w ten sposób poznasz Boga. Zobaczysz tego, który stworzył niebo i ziemię, i wszystkie rzeczy; który stał się ciałem, aby ludzie mogli Go naprawdę, autentycznie zobaczyć, a także prawdziwie i faktycznie nawiązać z Nim więź; doświadczyć, że jest w stanie chodzić między ludźmi, że Jego Duch może udoskonalić ludzi w ich prawdziwym życiu, a to z kolei pozwala im widzieć Jego wspaniałość, doświadczać Jego dyscypliny, Jego karcenia i Jego błogosławieństw. Jeśli zawsze w ten sposób tego doświadczasz, w twoim prawdziwym życiu będziesz nierozłączny z Bogiem. A jeśli pewnego dnia twój związek z Bogiem przestanie być normalny, zdołasz doświadczyć napomnienia i poczucia skruchy. Jeśli twój związek będzie należyty, nigdy nie zechcesz Go opuścić. A kiedy pewnego dnia Bóg powie, że opuszcza ciebie, będziesz się bał i powiesz, że wolałbyś umrzeć niż zostać opuszczonym przez Boga. Dopóki będziesz odczuwał te emocje, będziesz czuł, że nie zdołasz opuścić Boga i w ten oto sposób zdobędziesz podstawy, aby prawdziwie cieszyć się miłością Boga.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Częściej praktykuj prawdę, a będziesz bardziej błogosławiony przez Boga

Bóg błogosławi tych, co mają wizję, posiadają prawdę i wiedzę, prawdziwie Go kochają. By ujrzeć Bożą miłość, musisz wprowadzać prawdę w życie, przełknąć ból, porzucić to, co kochasz, byś mógł podobać się Bogu. Mimo łez, które może wypłaczesz, musisz Boże serce zadowalać. Będziesz błogosławiony, a Twój ból sprowadzi dzieło Ducha Świętego. Doświadczając Bożych słów, żyjąc prawdziwie, ludzie zobaczą, zobaczą piękno Boga. Pokochają Go prawdziwie, gdy poznają Jego miłość. Gdy praktykujesz prawdę, błogosławi tobie Bóg. Gdy praktykujesz prawdę, więcej jej posiadasz. Gdy praktykujesz prawdę, Bóg kocha cię jeszcze bardziej.

Jeśli zawsze praktykujesz tak, z czasem ujrzysz Bożą miłość w sobie. Poznasz Boga, jak poznał Piotr, że Bóg ma nie tylko mądrość stwarzania nieba i ziemi i wszechrzeczy, ale również posiada mądrość czynienia prawdziwego dzieła w ludziach. Piotr rzekł: Bóg jest godzien ludzkiej miłości, bo On uczynił niebo i ziemię i wszystko, co istniało. Ponieważ to Bóg stworzył człowieka, może go zbawić i udoskonalić, Bóg daje ludziom miłość swą. Tak wiele można w Nim pokochać. Doświadczając Bożych słów, żyjąc prawdziwie, ludzie zobaczą, zobaczą piękno Boga. Pokochają Go prawdziwie, gdy poznają Jego miłość. Gdy praktykujesz prawdę, błogosławi tobie Bóg. Gdy praktykujesz prawdę, więcej jej posiadasz. Gdy praktykujesz prawdę, Bóg kocha cię jeszcze bardziej. Gdy praktykujesz prawdę, błogosławi tobie Bóg. Gdy praktykujesz prawdę, więcej jej posiadasz. Gdy praktykujesz prawdę, Bóg kocha cię jeszcze bardziej.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści