Słowo Boże na każdy dzień: Wejście w życie | Fragment 433

Bóg jest Bogiem praktycznym: całe Jego dzieło jest praktyczne, wszystkie słowa, które wypowiada, są praktyczne i wszystkie prawdy, które wyraża, są praktyczne. Wszystko, co nie jest Jego słowami, pozbawione jest sensu, nie istnieje albo jest błędne. Dzisiaj zadaniem Ducha Świętego jest doprowadzenie ludzi do słów Boga. Jeśli ludzie mają dążyć do wejścia w rzeczywistość, to muszą szukać rzeczywistości oraz poznać rzeczywistość, po czym muszą jej doświadczyć i ją przeżyć. Im dogłębniej ludzie znają rzeczywistość, tym łatwiej jest im stwierdzić, czy słowa innych są prawdziwe. Im dogłębniej ludzie znają rzeczywistość, tym mniej wyrabiają sobie wyobrażeń. Im bardziej doświadczają rzeczywistości, tym więcej znają uczynków Boga tej rzeczywistości i tym łatwiej przychodzi im wyrzeczenie się zdeprawowanego, szatańskiego usposobienia. Im więcej doświadczają rzeczywistości, tym bardziej znają Boga i tym większą awersję czują do cielesności, i tym mocniej kochają prawdę. Im więcej doświadczają rzeczywistości, tym bardziej zbliżają się do standardów Bożych wymagań. Ludzie, którzy są pozyskani przez Boga, to ci, którzy posiadają rzeczywistość i którzy znają rzeczywistość; ci, którzy są pozyskani przez Boga, poznali rzeczywiste czyny Boga poprzez doświadczanie rzeczywistości. Im konkretniej współpracujesz z Bogiem i dyscyplinujesz swoje ciało, tym łatwiej nabędziesz dzieło Ducha Świętego, tym więcej zyskasz rzeczywistości i tym bardziej zostaniesz oświecony przez Boga – a zatem tym większa będzie twoja wiedza o prawdziwych czynach Bożych. Jeśli jesteś w stanie żyć w obecnym świetle Ducha Świętego, obecna ścieżka wiodąca do praktyki stanie się dla ciebie jaśniejsza i łatwiej ci będzie oddzielić się od religijnych koncepcji i dawnych praktyk z przeszłości. Dziś należy się skupić na rzeczywistości: im więcej rzeczywistości doświadczają ludzie, tym klarowniejsza jest ich znajomość prawdy i tym większe ich zrozumienie woli Bożej. Rzeczywistość może przezwyciężyć wszystkie nauki i doktryny – może przezwyciężyć wszelką teorię i wiedzę specjalistyczną, a im bardziej ludzie skupiają się na rzeczywistości, tym bardziej prawdziwie kochają Boga i tym bardziej głodni i spragnieni są Jego słów. Jeśli zawsze skupiasz się na rzeczywistości, to twoja filozofia życiowa, religijne koncepcje i naturalny charakter zostaną w naturalny sposób wymazane w konsekwencji dzieła Bożego. Ci, którzy nie podążają za rzeczywistością i jej nie znają, mają skłonność do poszukiwania tego, co nadprzyrodzone i łatwo ich zmanipulować. Duch Święty nie może operować w takich ludziach i dlatego czują się oni puści, a ich życie jest pozbawione znaczenia.

Duch Święty może działać w tobie tylko wówczas, kiedy faktycznie ćwiczysz, kiedy rzeczywiście szukasz i modlisz się, i jesteś gotów cierpieć dla poszukiwania prawdy. Ci, którzy nie szukają prawdy, mają jedynie do dyspozycji pisma i doktryny, i pustą teorię, a ci, którzy nie znają prawdy, mają oczywiście wiele koncepcji Boga. Ludzie tacy jak oni pragną jedynie, by Bóg przemienił ich fizyczne ciało w ciało duchowe, aby mogli powrócić do trzeciego nieba. Jakże głupi są ci ludzie! Wszyscy, którzy mówią takie rzeczy, nie mają wiedzy o Bogu ani o rzeczywistości; tacy ludzie nie mogą współpracować z Bogiem i mogą jedynie biernie czekać. Jeśli ludzie mają zrozumieć prawdę i jasno ją postrzegać, a ponadto, jeśli mają wejść w prawdę i stosować ją w praktyce, muszą faktycznie ćwiczyć, rzeczywiście poszukiwać i pałać prawdziwym pragnieniem. Kiedy odczuwasz rzeczywisty głód i pragnienie podczas gdy faktycznie współpracujesz z Bogiem, Duch Boży z pewnością cię dotknie i będzie w tobie działał, co przyniesie ci więcej oświecenia i przyda ci więcej wiedzy o rzeczywistości, a także bardziej pomoże ci w życiu.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele

Ludzie zdobyci przez Boga posiedli rzeczywistość prawdy

I

Bóg jest praktyczny. Jego praca, Jego słowo, wyrażone prawdy są praktyczne. Wszystko inne puste i fałszywe jest. Człowieka ku Bożemu słowu Duch Święty poprowadzi. By wejść w rzeczywistość, człowiek musi poznać ją, szukać i doświadczyć jej. Ci, co rzeczywistość mają i znają to ci, których zdobył Bóg. Przez doświadczenie rzeczywistości znają Jego dzieła. Im ściślej współpracujesz z Nim i ujarzmiasz swoje ciało, tym bardziej Bóg będzie działał i oświecał cię, i poznasz rzeczywistość, i Jego dzieła.

II

Ten, kto lepiej rzeczywistość zna, spostrzeże czyje słowa są prawdziwe, ma mniej wyobrażeń. Wraz z doświadczeniem rośnie poznanie Bożych dzieł i człowiek porzuca zepsucie. Im więcej mają rzeczywistości, tym lepiej znają Boga, nienawidzą ciała i kochają prawdę, bliżej standardów Boga są. Ci, co rzeczywistość mają i znają to ci, których zdobył Bóg. Przez doświadczenie rzeczywistości znają Jego dzieła. Im ściślej współpracujesz z Nim i ujarzmiasz swoje ciało, tym bardziej Bóg będzie działał i oświecał cię, i poznasz rzeczywistość, i Jego dzieła.

III

Żyj w obecnym świetle Boga, wyraźna będzie twoja ścieżka. Uwolnić możesz się od starych praktyk i starych religijnych koncepcji. Skoncentruj się na rzeczywistości. Im więcej człowiek jej ma, tym wyraźniejsza jego znajomość prawdy i rozumienie woli Boga. Ci, co rzeczywistość mają i znają to ci, których zdobył Bóg. Przez doświadczenie rzeczywistości znają Jego dzieła. Im ściślej współpracujesz z Nim i ujarzmiasz swoje ciało, tym bardziej Bóg będzie działał i oświecał cię, i poznasz rzeczywistość, i Jego dzieła.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Połącz się z nami w Messengerze