Słowo Boże na każdy dzień: Wejście w życie | Fragment 411

18 października 2020

Jeśli po przeczytaniu tych słów tylko deklarujesz ich przyjęcie, ale w sercu pozostajesz nieporuszony i nie starasz się nawiązać normalnej relacji z Bogiem, dowodzi to, że nie przywiązujesz wagi do swojej relacji z Nim. Twoje poglądy nie zostały jeszcze uporządkowane, twoje intencje nadal nie są ukierunkowane na to, aby Bóg cię pozyskał i byś przyniósł Mu chwałę. Są raczej ukierunkowane na to, by pozwolić zwyciężyć intrygom szatana i osiągnąć własne cele. Taka osoba ma nieprawidłowe intencje i niewłaściwy punkt widzenia. Niezależnie od tego, co Bóg mówi i jak to mówi, tacy ludzie pozostają zupełnie obojętni i nie zachodzi w nich żadna przemiana. Ich serca nie odczuwają strachu i nie mają oni wstydu. Ktoś taki jest głupcem pozbawionym ducha. Czytaj wszystkie wypowiedzi Boga i wcielaj je w życie, gdy tylko je zrozumiesz. Być może zdarzało się wcześniej, że twoje ciało było słabe, buntowałeś się lub opierałeś, ale bez względu na to, jak postępowałeś w przeszłości, nie ma to wielkiego znaczenia i nie może przeszkodzić w obecnym rozwoju twojego życia. O ile tylko jesteś w stanie dziś utrzymywać normalne relacje z Bogiem, jest nadzieja. Jeśli za każdym razem, kiedy czytasz słowa Boga, zachodzi w tobie zmiana i inni ludzie widzą, że twoje życie zmieniło się na lepsze, to pokazuje, że twoja relacja z Bogiem jest teraz normalna, że została naprawiona. Bóg nie traktuje ludzi w oparciu o ich występki. Kiedy już zrozumiesz i zdobędziesz świadomość, jeśli tylko przestaniesz się buntować i opierać, wówczas Bóg nadal będzie miał nad tobą litość. Jeśli masz takie zrozumienie i wolę dążenia do udoskonalenia przez Boga, wówczas twój stan w Bożej obecności będzie normalny. Bez względu na to, co robisz, robiąc to, weź pod uwagę te słowa: „Co Bóg pomyśli, jeśli to zrobię? Czy to przyniesie korzyść moim braciom i siostrom? Czy będzie to korzystne dla dzieła domu Bożego?”. Czy to w modlitwie, podczas omówień, wypowiadając się, w pracy, czy w kontaktach z ludźmi, badaj swoje intencje i sprawdzaj, czy twoja relacja z Bogiem jest normalna. Jeśli nie jesteś w stanie rozpoznać swoich intencji i myśli, to nie masz rozeznania, co dowodzi, że rozumiesz prawdę w zbyt niewielkim stopniu. Jeśli jesteś w stanie zrozumieć jasno wszystko, co Bóg robi, potrafisz patrzeć na sprawy przez pryzmat Jego słów i stoisz po Jego stronie, twoja perspektywa stała się prawidłowa. Dlatego budowanie dobrych relacji z Bogiem jest najważniejszą sprawą dla każdego, kto wierzy w Boga; każdy powinien traktować to jako najważniejsze zadanie i jako główne wydarzenie życiowe. Wszystko, co robisz, rozważane jest pod kątem tego, czy masz normalną relację z Bogiem. Jeśli twoja relacja z Bogiem jest normalna i twoje intencje są prawidłowe, działaj. Aby utrzymać normalną relację z Bogiem, nie możesz się bać utraty osobistych korzyści, nie możesz pozwolić, aby szatan zwyciężył, nie możesz pozwolić, by szatan tobą zawładnął i wystawił cię na pośmiewisko. Takie intencje oznaczają, że twoja relacja z Bogiem jest normalna nie dla dobra ciała, lecz dla spokoju ducha, dla otrzymania dzieła Ducha Świętego i dla spełnienia woli Bożej. Aby wejść w odpowiedni stan, musisz zbudować dobrą relację z Bogiem i skorygować poglądy związane z wiarą w Boga. Chodzi o to, by Bóg mógł cię pozyskać, przejawić w tobie owoce Jego słów, dać ci jeszcze więcej oświecenia i iluminacji. W ten sposób wkroczysz w prawidłowy sposób postępowania. Nieustannie jedz i pij obecne słowa Boga, wejdź w obecny sposób działania Ducha Świętego, postępuj zgodnie z aktualnymi wymaganiami Boga, nie stosuj staromodnych praktyk, nie trzymaj się starych sposobów postępowania i jak najszybciej wkrocz w dzisiejszy sposób działania. W ten sposób twoja relacja z Bogiem stanie się całkowicie normalna i wkroczysz na właściwą ścieżkę wiary w Boga.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele

Kluczowy priorytet wiary w Boga

Pojmij, co czyni Bóg, myśl według Jego słów, stań po Jego stronie. To właściwy punkt widzenia.

Każdy ze swoich czynów oceniaj pod kątem normalnej relacji z Bogiem. Jeśli twa relacja z Bogiem jest normalna, a intencje dobre, wtedy działaj. By nawiązać normalną relację z Bogiem, nie możesz się bać czegokolwiek utracić. Budowanie dobrej relacji z Bogiem ma być priorytetem dla tych, co w Niego wierzą. To dla wszystkich najważniejsze zadanie, to najważniejsza rzecz w ich życiu.

Nie możesz pozwolić na to, by szatan pojmał cię, zrobił z ciebie pośmiewisko. Gdy masz takie podejście, wtedy twa relacja z Bogiem jest normalna. Nie chodzi o ciało, lecz o spokój ducha. Zyskaj dzieło Ducha Świętego, by spełnić wolę Boga. Budowanie dobrej relacji z Bogiem ma być priorytetem dla tych, co w Niego wierzą. To dla wszystkich najważniejsze zadanie, to najważniejsza rzecz w ich życiu.

Aby osiągnąć właściwy stan, zbuduj bardzo silną relację z Bogiem. Miej właściwy obraz wiary w Boga, aby Bóg cię pozyskał, ujawnił owoc swych słów w tobie i jeszcze bardziej cię oświecił. Tym sposobem wkroczysz na właściwą ścieżkę. Budowanie dobrej relacji z Bogiem ma być priorytetem dla tych, co w Niego wierzą. To dla wszystkich najważniejsze zadanie, to najważniejsza rzecz w ich życiu.

Ciągle jedz i pij obecne słowa Boga. Pójdź obecną drogą dzieła Ducha Świętego. Postępuj dziś wedle Bożych wymagań, porzuć praktyki i ścieżki z dawnych czasów. Tak zbudujesz normalną relację z Bogiem i będziesz na właściwej drodze wiary w Boga. Budowanie dobrej relacji z Bogiem ma być priorytetem dla tych, co w Niego wierzą. To dla wszystkich najważniejsze zadanie, to najważniejsza rzecz w ich życiu.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze