„Wypowiedzi Chrystusa na początku: Rozdział 15” | Fragment 51

We wszystkich kościołach miało już miejsce ukazanie się Boga. To przemawia Duch; jest On szalejącym ogniem, ma w sobie majestat i wydaje osąd. Jest Synem Człowieczym, odzianym w długą szatę sięgającą Mu aż do stóp i przepasanym na piersi złotym pasem. Jego głowa i włosy są białe jak wełna, a Jego oczy jak płomienie ognia. Jego stopy podobne są do mosiądzu, niczym w ogniu wykute, a Jego głos jest jak szum wielu wód. W swej prawicy dzierży siedem gwiazd, a w ustach ma ostry miecz obosieczny. Jego oblicze świeci jak palące słońce, gdy jest w pełni swej mocy!

Widziano już Syna Człowieczego i Bóg sam otwarcie się ukazał. Chwała Boża się objawiła, świecąc jak palące słońce, gdy jest w pełni swej mocy! Chwalebne oblicze Boga jaśnieje oślepiającym światłem; czyje oczy ośmielą się stawić Mu opór? Opór prowadzi do śmierci! Nie będzie okazana nawet odrobina miłosierdzia dla niczego, co myślisz w głębi serca, ani dla żadnego wypowiadanego przez ciebie słowa, ani dla żadnego twego uczynku. Wszyscy niebawem zrozumiecie i przekonacie się, co takiego uzyskaliście – nic oprócz Mego sądu! Czyż mogę znosić to, że nie przykładacie się do jedzenia i picia Moich słów, a zamiast tego samowolnie Mi przerywacie i niszczycie Moją budowlę? Nie mam zamiaru łagodnie traktować takiego kogoś! Jeśli twoje zachowanie pogorszy się jeszcze bardziej, pochłoną cię płomienie! Oto wszechmogący Bóg przejawia się w ciele duchowym, w którym stóp nie łączy z głową najmniejszy nawet fragment ciała ani kropla krwi. Przekracza granice kosmicznego świata, zasiadając na tronie chwały w trzecich niebiosach i sprawując rządy nad wszystkimi rzeczami! Wszechświat i wszystkie rzeczy są w Moich rękach. Jeśli coś powiem, tak właśnie będzie. Jeśli coś rozkażę, tak właśnie się stanie. Szatan jest pod Moimi stopami, znajduje się w otchłani bez dna! Kiedy rozlegnie się Mój głos, niebo i ziemia przeminą i wniwecz się obrócą! Wszystkie rzeczy zostaną odnowione. Jest to niezmienna prawda, która jest bezwzględnie słuszna. Oto pokonałem świat, jak również wszystkich złych. Siedzę tutaj, przemawiając do was, a wszyscy, którzy mają uszy, winni słuchać, i wszyscy żyjący winni przyjąć to do wiadomości.

Oto dni dobiegną kresu. Wszystkie rzeczy na tym świecie obrócą się wniwecz i wszystkie rzeczy narodzą się na nowo. Pamiętajcie o tym! Nie zapominajcie! Nie może być w tej kwestii żadnych niejasności! Niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa pozostaną! Zaklinam was raz jeszcze: nie uciekajcie nadaremnie! Zbudźcie się! Okażcie skruchę, a zbawienie będzie na wyciągnięcie ręki! Ukazałem się już pomiędzy wami i rozległ się wśród was Mój głos. Mój głos rozbrzmiewa przed wami. Każdego dnia przemawia do was twarzą w twarz i każdego dnia jest świeży i nowy. Ty widzisz Mnie, a Ja widzę ciebie. Nieustannie do ciebie przemawiam i staję przed tobą twarzą w twarz. Ty jednak odrzucasz Mnie i nie poznajesz. Moje owce słuchają Mego głosu, lecz wy wciąż się wahacie! Wahacie się! Wasze serca utyły, oczy wasze zaślepił szatan i nie potraficie dojrzeć Mego chwalebnego oblicza – jakże jesteście żałośni! Jakże żałośni!

Siedem Duchów sprzed Mojego tronu rozesłanych zostało na wszystkie krańce ziemi i poślę Mego Posłańca, aby przemówił do kościołów. Jestem sprawiedliwy i wierny. Jestem Bogiem, który przenika najgłębsze zakamarki człowieczego serca. Duch Święty przemawia do kościołów i to Moje słowa wydobywają się z wnętrza Mego Syna. Wszyscy, którzy mają uszy, powinni słuchać! Wszyscy, którzy żyją, winni przyjąć to do wiadomości! Po prostu jedzcie i pijcie te słowa i nie miejcie wątpliwości. Wszyscy, którzy się podporządkują i będą zważać na Moje słowa, otrzymają wielkie błogosławieństwa! Wszyscy ci, którzy szczerze poszukiwać będą Mojego oblicza, niechybnie mieć będą nowe światło, nowe oświecenie i nowe zrozumienie. Wszystko będzie świeże i nowe. Moje słowa będą ukazywać ci się przez cały czas i otwierać będą oczy twojego ducha, abyś mógł ujrzeć wszystkie tajemnice świata duchowego i przekonać się, że królestwo jest pośród ludzi. Wejdź do sanktuarium, a zleją się na ciebie cała łaska i wszelkie błogosławieństwa. Głód i zaraza nie zdołają cię dotknąć, ani nie skrzywdzą cię wilki, węże, tygrysy i lamparty. Pójdziesz ze Mną, będziesz kroczył wraz ze Mną, i wejdziesz ze Mną do chwały!

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Syn Człowieczy zjawił się w chwale

Oto nastał czas, kiedy pojawił się Bóg, pojawił się w kościołach. Oto przemawia Duch, On jest furią ognia, w majestacie osądza. Prawdziwie jest On Synem Człowieczym, odziany w szatę do samych stóp, przepasany na piersi złotą wstęgą. Jego głowa i włosy są białe jak wełna. Jego oczy są jak płomień, a stopy są jak mosiądz rozżarzony w piecu. Jego głos brzmi jak głos wielu wód. W dłoni siedem gwiazd, w ustach obosieczny miecz. Jego twarz jaśnieje jak słońce w mocy. Bóg Wszechmogący ukazuje się w ciele duchowym, bez ciała fizycznego, ani jednej kropli krwi od stóp do głów. On przekroczył granice wszechświata, zasiadł na tronie chwały, Jego władza rozciąga się wszędzie od Jego tronu w trzecim niebie.

Syn Człowieczy zyskał świadectwo, wszystkim objawia się Bóg. I tak jak słońce w zenicie, Jego chwała jaśnieje. Blask chwalebnego oblicza Boga olśniewa oczy wszystkich. Żadne oko nie śmie się sprzeciwić. Kto postawi opór, ten umrze. Nieważne, czy sprzeciw jest w myślach lub słowach, czy też widać go w działaniach, nie ma żadnej litości i ujrzycie, że nie zyskacie nic oprócz sądu. Bóg Wszechmogący ukazuje się w ciele duchowym, bez ciała fizycznego, ani jednej kropli krwi od stóp do głów. On przekroczył granice wszechświata, zasiadł na tronie chwały, Jego władza rozciąga się wszędzie od Jego tronu w trzecim niebie.

Wszystko we wszechświecie jest w rękach Boga. Bóg przemawia, tak więc się stanie. Co Bóg zarządzi, to się dzieje. Szatan jest u stóp Boga, w bezdennej jamie. Oto Bóg zwyciężył całe zło. Gdy zabrzmi Boga głos, świat obróci się w nicość, niebo i ziemia też, wszystko odnowi się. Tak musi być. Bóg oto zwyciężył świat. A teraz On siedzi tu, mówi do was. Kto ma uszy, niechaj słucha. Ludzie żyjący powinni przyjąć słowa, które mówi Bóg. Bóg Wszechmogący ukazuje się w ciele duchowym, bez ciała fizycznego, ani jednej kropli krwi od stóp do głów. On przekroczył granice wszechświata, zasiadł na tronie chwały, Jego władza rozciąga się wszędzie od Jego tronu w trzecim niebie, od Jego tronu w trzecim niebie, niebie.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp