Sam Bóg, Jedyny VI

Świętość Boga (III) (Część druga)

Właśnie rozmawialiśmy o tym, jak szatan wykorzystuje wiedzę do skażenia człowieka, więc teraz porozmawiajmy wspólnie o tym, jak szatan wykorzystuje naukę, aby poddawać człowieka skażeniu. Po pierwsze, szatan używa hasła „nauka”, aby zaspokoić ciekawość człowieka, zaspokajając jego pragnienie zgłębiania nauki i badania tajemnic. Również w imię nauki szatan zaspokaja potrzeby materialne człowieka i jego oczekiwanie, aby stale podnosić jakość życia. Szatan zatem, pod tym hasłem, wykorzystuje drogę nauki do skażenia człowieka. Czy używając drogi nauki, szatan poddaje skażeniu tylko myślenie człowieka lub jego umysł? Wśród ludzi, wydarzeń i rzeczy w naszym otoczeniu, które możemy zobaczyć i z którymi się stykamy, do skażenia czego jeszcze szatan wykorzystuje naukę? (Środowiska naturalnego). Słusznie. Wygląda na to, że wyrządziło to wam poważną szkodę i jesteście tym głęboko dotknięci. Szatan nie tylko wykorzystuje różnorodne odkrycia i wnioski nauki do zwodzenia człowieka, ale także wykorzystuje naukę jako środek do dokonywania niepohamowanych zniszczeń i wyzysku środowiska życia, którym Bóg obdarował człowieka. Czyni to pod pretekstem, że jeśli człowiek prowadzi badania naukowe, jego środowisko życia będzie coraz lepsze, a jego standard życia będzie się stale poprawiał, a ponadto że rozwój naukowy jest ukierunkowany na zaspokajanie codziennie rosnących potrzeb materialnych człowieka i jego potrzeb związanych z podnoszeniem jakości życia. Jeśli nie z tych powodów, to dlaczego rozwijać naukę? Jest to teoretyczna podstawa szatańskiego rozwoju nauki. Ale co nauka przyniosła ludzkości? Z czego składa się nasze najbliższe otoczenie? Czy powietrze, którym oddycha ludzkość, nie zostało zanieczyszczone? Czy woda, którą pijemy, jest nadal naprawdę czysta? (Nie). A co z żywnością którą spożywamy, czy większość z niej jest naturalna? (Nie). A więc czym ona jest? Powstaje ona z wykorzystaniem nawozów, modyfikacji genetycznych, a także mutacji tworzonych różnymi metodami naukowymi, dzięki którym nawet warzywa i owoce, które spożywamy, nie są już naturalne. Nie jest teraz łatwo znaleźć naturalne jajko do zjedzenia. Jaja przestały smakować tak jak dawniej, ponieważ już zostały przetworzone przez tak zwaną naukę szatana. Patrząc z szerszej perspektywy, cała atmosfera została zniszczona i zanieczyszczona; góry, jeziora, lasy, rzeki, oceany, a wszystko na powierzchni lub pod ziemią zostało zrujnowane tak zwanymi osiągnięciami naukowymi. Innymi słowy, cała ekologia, całe środowisko życia podarowane ludzkości przez Boga zostało zniszczone i zrujnowane przez tzw. naukę. Chociaż jest wielu ludzi, którzy uzyskali to, czego oczekiwali pod względem jakości życia, której szukają, zaspokajając zarówno swoje żądze, jak i ciało, środowisko, w którym żyje człowiek, zostało zasadniczo zniszczone i zrujnowane przez różne „osiągnięcia” nauki. Nawet na zewnątrz lub w naszych domach nie mamy już prawa zaczerpnąć nawet jednego oddechu czystego powietrza. Czyż nie jest to boleść ludzkości? Czy jest jeszcze jakieś szczęście, o którym można mówić w przypadku człowieka w takiej przestrzeni życiowej? Człowiek żyje w tej przestrzeni życiowej i od samego początku to środowisko życia zostało stworzone przez Boga dla człowieka. Woda, którą piją ludzie, powietrze, którym oddychają, żywność, rośliny, drzewa i oceany – to środowisko życia zostało dane człowiekowi przez Boga, jest czymś naturalnym, działającym zgodnie z prawem naturalnym ustanowionym przez Boga. Gdyby nie było nauki, ludzie byliby szczęśliwi i mogliby cieszyć się wszystkim w najbardziej dziewiczym stanie, zgodnie z drogą Boga i według tego, czym Bóg ich obdarzył, aby ich uszczęśliwić. Teraz jednak wszystko to zostało zniszczone i zrujnowane przez szatana; podstawowa przestrzeń życiowa człowieka utraciła już swój dziewiczy stan. Ale nikt nie jest w stanie rozpoznać, co spowodowało taki skutek lub jak to się stało, a ponadto jeszcze więcej osób pojmuje naukę i podchodzi do niej zgodnie z ideami zaszczepionymi w nich przez szatana. Czyż nie jest to okropne i żałosne? Czy istnieje potrzeba, aby ręka Boża zgasiła tę ludzkość na ziemi, skoro szatan zabrał przestrzeń, w której ludzkość istnieje, i jej środowisko życia, i doprowadził ją przez skażenie do tego stanu, a ludzkość nadal się w ten sposób rozwija? Czy istnieje potrzeba, aby ręka Boża zniszczyła ludzkość? (Nie). Jeśli ludzkość będzie się rozwijać w ten sposób, to w jakim kierunku podąży? (Upadek). W jaki sposób ludzkość zostanie zrujnowana? Oprócz chciwych poszukiwań sławy i korzyści, ludzie nieustannie prowadzą badania naukowe i dogłębne dociekania, potem zaś bez przerwy zaspokajają własne materialne potrzeby i żądze; jakie więc są konsekwencje dla człowieka? Po pierwsze, nie ma już równowagi ekologicznej, a wraz z jej brakiem ciała całej ludzkości zostały skażone i uszkodzone przez takie środowisko, a wszędzie rozprzestrzeniają się różne choroby zakaźne i plagi. Jest to sytuacja, nad którą człowiek nie ma teraz żadnej kontroli, czyż nie? (Owszem). Teraz, kiedy to rozumiecie, czy jesteście w stanie rozpoznać, jaki będzie naturalny koniec ludzkości jeżeli ta ludzkość nie podąża za Bogiem, ale zawsze podąża za szatanem w ten sposób, że wykorzystuje wiedzę do ciągłego wzbogacania się, używając nauki do nieustannego zgłębiania przyszłości ludzkiego życia, posługując się tą metodą przeżycia? Jaki będzie naturalny efekt końcowy? (Upadek). Będzie to upadek: zbliżanie się do ruiny krok po kroku. Zbliżanie się do ruiny krok po kroku! Wygląda na to, że nauka jest rodzajem magicznego eliksiru, który szatan przygotował dla człowieka, dlatego, kiedy próbujecie rozeznać rzeczy, robicie to we mgle; bez względu na to, jak wytężacie wzrok, nie widzicie rzeczy jasno, i bez względu na to, jak bardzo się staracie, nie potraficie tego rozpracować. Szatan jednak nadal używa hasła nauki, aby zaostrzać twój apetyt i prowadzić cię za nos, krok za krokiem, w stronę otchłani i ku śmierci. Czy tak nie jest? (Owszem). To był drugi sposób.

Jaki jest trzeci sposób? Polega on na wykorzystaniu przez szatana tradycyjnej kultury do skażenia człowieka. Istnieje wiele podobieństw między kulturą tradycyjną a przesądami, jednak kultura tradycyjna wiąże się z pewnymi historiami, aluzjami i źródłami. Szatan sfabrykował i wymyślił wiele ludowych opowieści i relacji w podręcznikach do historii, pozostawiając ludzi pod głębokim wrażeniem postaci związanych z kulturą tradycyjną i przesądami. Weźmy na przykład Chiny: Ośmiu nieśmiertelnych przekraczających morze, Podróż na zachód, Jaspisowy cesarz, Nezha pokonuje smoczego króla i Koronacja bogów. Czyż nie zakorzeniły się one głęboko w umysłach ludzi? Nawet jeśli niektórzy z was nie znają wszystkich szczegółów, wciąż znają te historie w zarysie i to właśnie ta ogólna treść tkwi w twoim sercu i umyśle i nie potrafisz o niej zapomnieć. To są rzeczy, które szatan przygotował dla człowieka dawno temu, w różnych czasach propagując różne idee lub legendy. Te rzeczy bezpośrednio szkodzą i rujnują dusze ludzi i wciąż ich mamią. Oznacza to, że po zaakceptowaniu tych rzeczy, wynikających z tradycyjnej kultury, historii lub przesądów, gdy te rzeczy są utrwalone w twoim umyśle, gdy utkwiły w twoim sercu, to jest tak, jak rzucenie uroku – jesteś pochwycony w sieć i pozostajesz pod wpływem tych kultur, tych idei i tradycyjnych opowieści. Mają one wpływ na twoje życie, na twoje spojrzenie na życie, a także na twoją ocenę spraw. Tym bardziej wpływają one na twoje dążenie do prawdziwej drogi życia: to rzeczywiście jest jak rzucony urok. Próbujesz, ale nie możesz go zrzucić; zadajesz mu ciosy, ale nie możesz go powalić; uderzasz go, ale nie możesz go pokonać. Czy tak nie jest? (Tak). Ponadto gdy już człowiek bezwiednie znajdzie się pod tego rodzaju urokiem, nieświadomie zaczyna czcić szatana, pielęgnując obraz szatana w swym sercu. Innymi słowy, wywyższa szatana jako swojego idola, obiekt kultu i podziwu, nawet posuwając się do uznania go za Boga. Te rzeczy są w sercach ludzi i bezwiednie kontrolują ich słowa i czyny. Co więcej, najpierw uważasz te historie i legendy za fałszywe, a później bezwiednie uznajesz istnienie tych historii, uznając, że dotyczą realnych postaci i przedmiotów. Bezwiednie, podświadomie przyjmujesz te idee i istnienie tych rzeczy. Podświadomie przyjmujesz również diabły, szatana i bożki do własnego domu i do własnego serca – a to jest rzeczywiście rzucony urok. Czy uważacie tak samo? (Tak). Czy jest wśród was ktoś, kto palił kadzidło i oddawał cześć Buddzie? (Tak). Jaki był więc cel palenia kadzideł i oddawania czci Buddzie? (Modlitwa o pokój). Myśląc o tym teraz, czy modlitwa do szatana o pokój nie jest absurdem? Czy szatan przynosi pokój? (Nie). Czy byliście wtedy ignorantami? (Tak). Taki sposób jest absurdalny, ignorancki i naiwny, czyż nie? Szatan zastanawia się tylko, jak doprowadzić cię do skażenia i nie może dać ci pokoju, może tylko dać tymczasowy odpoczynek. Ale musisz złożyć ślubowanie i jeśli złamiesz obietnicę lub złamiesz przysięgę, którą złożyłeś, zobaczysz, jak cię będzie nękać. Zmuszając cię do złożenia przysięgi, szatan chce sprawować nad tobą kontrolę. Kiedy modliliście się o pokój, czy otrzymaliście pokój? (Nie). Nie otrzymaliście pokoju, lecz przeciwnie, otrzymaliście nieszczęścia, niekończące się nieszczęścia – prawdziwie bezgraniczne morze goryczy. Pokój nie jest specjalnością szatana i taka jest prawda. Jest to konsekwencja dla ludzkości kultywującej feudalne przesądy i tradycyjną kulturę.

Ostatnią kwestią jest to, w jaki sposób szatan wykorzystuje trendy społeczne do skażenia człowieka. Trendy społeczne obejmują wiele rzeczy. Niektórzy powiedzą: „Czy chodzi o ubrania, które nosimy? Czy chodzi o najnowsze trendy mody, kosmetyki, fryzury i dania dla smakoszy?” Czy o to w tym chodzi? To części składowe trendów, ale nie chcemy ich tutaj omawiać. Chcemy jedynie powiedzieć o ideach, jakie trendy społeczne przynoszą ludziom, o tym, jak one powodują określony sposób postępowania ludzi w świecie, o celach życiowych i perspektywach, jakie one wywołują w ludziach. Są one bardzo ważne; mogą kontrolować i wpływać na stan umysłu człowieka. Jeden po drugim, wszystkie te trendy niosą w sobie niegodziwe oddziaływanie, które stale wynaturza człowieka, powodując, że wciąż traci sumienie, człowieczeństwo i rozum, obniża coraz bardziej jego moralność i jakość jego charakteru do takiego stopnia, że możemy nawet stwierdzić, iż obecnie większość ludzi nie ma żadnej uczciwości, żadnego człowieczeństwa, żadnego sumienia, a tym bardziej żadnego rozumu. Jakie zatem są to trendy? Nie można dojrzeć owych trendów gołym okiem. Kiedy pojawia się nowy trend, tylko niewielka liczba ludzi staje się prekursorami. Zaczynają od tego, że robią to lub tamto, przyjmują taką ideę albo taką perspektywę. Większość ludzi z kolei, w swojej nieświadomości, nadal stale zaraża się, asymiluje i lgnie do trendu, aż wszyscy – bezwiednie i mimowolnie – akceptują go i wszyscy zanurzają się w nim i są przezeń sterowani. Bowiem ludzie, których ciało i umysł nie są zdrowe, którzy nigdy nie wiedzą, czym jest prawda, którzy nie potrafią odróżnić rzeczy dobrych od złych, pobudzani przez tego typu sprawy, chętnie akceptują owe trendy, światopogląd i wartości pochodzące od szatana. Przyjmują to, co szatan mówi im o podejściu do życia, oraz sposób życia, którym szatan ich „obdarza”. Nie mają siły ani zdolności, a już tym bardziej świadomości, by się oprzeć. Czym więc są te trendy? Wybrałem prosty przykład, który być może zrozumiecie. Na przykład, w przeszłości ludzie prowadzili interesy, nie oszukując ani starych, ani młodych, sprzedając towary po tej samej cenie bez względu na to, kto je kupował. Czy nie świadczy to o odrobinie sumienia i człowieczeństwa? Kiedy ludzie używali takiego credo w prowadzeniu interesów, pokazuje to, że mieli wtedy jeszcze jakieś sumienie, jakieś człowieczeństwo. Ale ponieważ ludzie pragnęli coraz większych sum pieniędzy, bezwiednie zaczęli je kochać, coraz bardziej kochać zysk i przyjemności. Czy ludzie zatem zaczęli postrzegać pieniądze jako ważniejsze? Kiedy ludzie postrzegają pieniądze jako ważniejsze, nieświadomie lekceważą swoją renomę, reputację, prestiż i uczciwość; lekceważą to wszystko, czyż nie? Kiedy angażujesz się w biznes, dostrzegasz, że ktoś inny stosuje różne podejścia i używa różnych środków, aby oszukać ludzi i wzbogacić się. Mimo że zarobione pieniądze są zdobyte nieuczciwie, są oni coraz bogatsi. Są oni w tej samej branży co ty, ale cała ich rodzina cieszy się życiem bardziej niż ty, a ty czujesz się źle, mówiąc: „Dlaczego ja nie mogę tego zrobić? Dlaczego nie mogę zarobić tyle, co oni? Muszę pomyśleć o tym, jak zdobyć więcej pieniędzy, aby moja firma prosperowała”. Następnie zastanawiasz się nad tym. Zgodnie ze zwykłą metodą zarabiania pieniędzy, bez oszukiwania osób starych i młodych, sprzedając rzeczy po tej samej cenie dla wszystkich, pieniądze, które zarabiasz, zdobywasz z czystym sumieniem, ale nie mogą cię szybko wzbogacić. Jednak pod wpływem chęci zysku twoje myślenie ulega stopniowej zmianie. Podczas tego przeobrażenia zmieniają się również twoje zasady postępowania. Kiedy po raz pierwszy oszukasz kogoś, gdy po raz pierwszy wyłudzisz coś od kogoś, masz zastrzeżenia, mówiąc: „Ostatni raz kogoś oszukuję i nie zrobię tego ponownie. Nie mogę oszukiwać ludzi. Oszukiwanie ludzi sprowadzi na mnie tylko karę i katastrofę! Ostatni raz kogoś oszukuję i już tego nie zrobię”. Kiedy pierwszy raz oszukujesz kogoś, twoje serce ma nieco skrupułów; jest to funkcja ludzkiego sumienia, aby mieć skrupuły i wyrzuty, dlatego czujesz się nienaturalnie, gdy kogoś oszukujesz. Ale gdy już kogoś udało ci się oszukać, widzisz, że masz teraz więcej pieniędzy niż wcześniej, i myślisz, że ta metoda może być dla ciebie bardzo korzystna. Pomimo tępego bólu w sercu nadal masz ochotę pogratulować sobie sukcesu i czujesz się nieco zadowolony z siebie. Po raz pierwszy aprobujesz własne zachowanie i aprobujesz własne oszustwo. Gdy człowiek już zostanie skażony przez oszustwo, jest z nim tak samo jak z kimś, kto angażuje się w hazard i staje się hazardzistą. Bezwiednie aprobuje swoje oszukańcze zachowanie i akceptuje je. Bezwiednie przyjmuje, że oszustwo jest właściwym zachowaniem w handlu, a oszukiwanie jest najbardziej użytecznym środkiem przetrwania i życia; uważa, że w ten sposób może szybko się wzbogacić. Na początku tego procesu ludzie nie akceptują tego typu zachowań, patrzą z góry na nie i na taki sposób postępowania, potem osobiście eksperymentują i wypróbowują je na swój własny sposób, a ich serca zaczynają się stopniowo przemieniać. Czym jest zatem to przeobrażenie? Jest to akceptacja i przyjęcie tego trendu, dopuszczenie i aprobata tej idei wpajanej tobie przez trend społeczny. Podświadomie czujesz, że jeśli nie oszukujesz w biznesie, to poniesiesz straty, że jeśli nie oszukujesz, to coś stracisz. Oszustwo bezwiednie staje się istotą twojej duszy, twoją podporą, a także staje się rodzajem zachowania, które jest niezbędną regułą twojego życia. Czy serce człowieka ulega przemianie po zaakceptowaniu przez człowieka takiego zachowania i takiego myślenia? Zmieniło się twoje serce, a więc czy zmieniła się twoja uczciwość? Czy zmieniło się twoje człowieczeństwo? (Tak). Czy zmieniło się twoje sumienie? (Tak). Cały człowiek przechodzi jakościową zmianę, od serca do myśli, do tego stopnia, że zmienia się od środka na zewnątrz. Ta zmiana stawia cię coraz dalej od Boga i stajesz się coraz bardziej zgodny z szatanem, coraz bardziej do niego podobny.

Teraz te trendy społeczne są dla ciebie łatwe do zrozumienia. Po prostu wybrałem prosty przykład, powszechnie spotykany przykład, który ludzie znają. Czy te trendy społeczne mają duży wpływ na ludzi? (Tak). Czy zatem te trendy społeczne mają bardzo szkodliwy wpływ na ludzi? (Tak). Bardzo głęboko szkodliwy wpływ na ludzi. Szatan wykorzystuje te trendy społeczne jeden po drugim, tak aby właściwie co skazić w człowieku? (Sumienie, rozsądek, człowieczeństwo, moralność). Co jeszcze? (Pogląd człowieka na życie). Czy powodują one u ludzi stopniowe zwyrodnienie? (Tak). Szatan wykorzystuje te trendy społeczne do wabienia ludzi, krok po kroku, do gniazda zła, tak więc ludzie wplątani w społeczne trendy bezwiednie stają się orędownikami pieniędzy i materialnych żądzy, jak również niegodziwości i przemocy. Kiedy te rzeczy wkroczą do serca człowieka, czym wówczas człowiek się staje? Człowiek staje się diabłem, szatanem! Jaka psychologiczna skłonność w sercu człowieka jest za to odpowiedzialna? Czego orędownikiem staje się człowiek? Człowiek zaczyna lubować się w niegodziwości i przemocy. Nie lubi piękna ani dobra, a pokój jeszcze mniej. Ludzie nie chcą wieść prostego życia w zwykłym człowieczeństwie, lecz wolą cieszyć się wysoką pozycją i ogromnym bogactwem, rozkoszować się przyjemnościami ciała, nie szczędząc wysiłków, by zadowolić swoje ciało – bez ograniczeń, bez hamulców, innymi słowy robiąc wszystko, co tylko zechcą. Kiedy więc człowiek zanurzy się w takie trendy, czy wiedza, którą opanowałeś, może pomóc ci w uwolnieniu się? Czy znana ci tradycyjna kultura i przesądy mogą pomóc ci w wyjściu z tego niebezpiecznego potrzasku? Czy tradycyjna moralność i tradycyjne ceremoniały, które człowiek rozumie, mogą pomóc mu w opanowaniu się? Weźmy za przykład dzieło „Klasyczna księga trzech znaków”. Czy może pomóc człowiekowi wykaraskać się z ruchomych piasków owych trendów? (Nie, nie może). W ten sposób człowiek staje się coraz bardziej niegodziwy, arogancki, protekcjonalny, samolubny i podstępny. Nie ma już żadnej czułości między ludźmi, żadnej miłości między członkami rodziny, żadnego zrozumienia między krewnymi i przyjaciółmi. Relacje międzyludzkie wypełniły się przemocą. Każdy człowiek chce chwytać się metod pełnych przemocy, aby przetrwać wśród innych. Ludzie stają się brutalni, aby zdobyć środki utrzymania. Zdobywają stanowiska oraz zyski przemocą i robią, co im się żywnie podoba, stosując brutalne i podłe sposoby. Czy taka ludzkość nie jest przerażająca? (Tak). Po wysłuchaniu Moich słów o tych sprawach właśnie teraz, czy nie uważacie, że życie wśród tego rodzaju tłumu, w tym świecie i w tym środowisku, w którym szatan wszystko skaził, jest przerażające? (Tak). Czy kiedykolwiek pomyśleliście, że jesteście w opłakanym położeniu? Teraz trochę tak się czujecie, prawda? (Tak). Słysząc wasz ton, zdaje się, że myślicie: „Szatan używa tak wielu różnych sposobów, aby skazić człowieka. Wykorzystuje każdą okazję i jest wszędzie tam, gdzie się zwrócimy. Czy człowiek może jeszcze zostać zbawiony?” Czy człowiek może jeszcze zostać zbawiony? Czy człowiek może sam się zbawić? (Nie). Czy Jaspisowy Cesarz może zbawić człowieka? Czy Konfucjusz może zbawić człowieka? Czy Bodhisattwa Guanyin może zbawić człowieka? (Nie). Kto więc może zbawić człowieka? (Bóg). Niektórzy jednak zadają w swoich sercach takie pytania: „Szatan szkodzi nam tak bardzo, tak szalenie, że nie mamy nadziei na życie, ani pewności, że będziemy żyć. Wszyscy żyjemy pośród skażenia i każdy człowiek i tak opiera się Bogu, a teraz nasze serca upadły tak nisko, jak tylko się da. Gdy więc szatan doprowadza nas do skażenia, gdzie jest Bóg? Co robi Bóg? Cokolwiek Bóg dla nas czyni, nigdy tego nie odczuwamy!” Niektórzy ludzie nieuchronnie czują się przygnębieni i nieuchronnie czują się nieco zniechęceni. Dla was to uczucie jest bardzo głębokie, ponieważ wszystko, o czym mówiłem, miało na celu stopniowe uświadomienie ludziom, aby mieli coraz większe poczucie, że są bez nadziei, coraz większe poczucie, że zostali porzuceni przez Boga. Ale nie martwcie się. Nasz temat spotkania na dziś, „zło szatana”, nie jest naszym prawdziwym tematem. Aby jednak mówić o istocie świętości Boga, musimy najpierw porozmawiać o tym, jak szatan doprowadza człowieka do skażenia i o niegodziwości szatana, aby wyjaśnić ludziom, w jakim stanie jest teraz człowiek. Jednym z celów poruszania tego tematu jest umożliwienie ludziom poznania zła szatana, a drugim jest umożliwienie ludziom głębszego zrozumienia, co to jest prawdziwa świętość.

Czy teraz mówię o tych sprawach bardziej szczegółowo niż ostatnio? (Tak). Czy zatem wasze zrozumienie jest teraz nieco głębsze? (Tak).

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Połącz się z nami w Messengerze