Mówicie, że Pan Jezus powrócił, więc dlaczego Go nie widzieliśmy? Zobaczyć to znaczy uwierzyć, a na plotkach nie można polegać. Jeśli Go nie widzieliśmy, musi to oznaczać, że On jeszcze nie powrócił; uwierzę w to, kiedy Go zobaczę. Mówicie, że Pan Jezus powrócił, więc gdzie jest teraz? Czym się zajmuje? Jakie słowa Pan wypowiedział? Uwierzę, kiedy będziecie w stanie wyjaśnić te rzeczy poprzez świadectwo.

27 września 2019

Odpowiedź:

Boże ukazanie się oraz dzieło w dniach ostatecznych są takie, jak przepowiedział Pan Jezus. Są dwie części – Jego tajemne przyjście oraz Jego publiczne przyjście. Tajemne przyjście odnosi się do wcielenia Boga pośród ludzkości pod postacią Syna Człowieczego, aby wypowiedział swe słowa i wykonał swe dzieło dni ostatecznych. To jest Jego tajemne przyjście. Publiczne przyjście to Pan przychodzący jawnie na obłokach, czyli Pan przybywający z dziesiątkami tysięcy świętych, widzialny dla wszystkich narodów i ludów. Kiedy obecnie przynosimy świadectwo Bożemu dziełu sądu dni ostatecznych, wiele osób ma wątpliwości: „Mówisz, że Bóg się ukazał i wykonuje dzieło. Dlaczego Go nie widzieliśmy? Kiedy i jak Bóg wypowiada swe słowa? Czy ktoś nagrał Boże słowa, gdy On je wypowiada, czy też On daje je nam bezpośrednio? Dlaczego Bóg mówi wśród was wszystkich? Dlaczego nie słyszymy Jego głosu ani Go nie widzimy?”… Bóg ukazał się w Chinach, na Wschodzie. Wyraża swój głos i pracuje pod postacią wcielonego Syna Człowieczego. Nie ma w tym nic ponadnaturalnego. Bóg przyobleka się w zwykłe ciało. Ma wygląd zwykłej osoby i przemawia oraz działa pośród nas. Nie ma nic ponadnaturalnego. Niektórzy mówią: „Jeśli nie jest to nawet w najmniejszym stopniu ponadnaturalne, to czy jest On Bogiem, czy nie? Jeśli Bóg się ukazuje i pracuje, to Jego ukazanie się oraz dzieło powinny być ponadnaturalne”. Pozwólcie, że zadam wam pytanie: czy Pan Jezus był ponadnaturalny, gdy działał? Kiedy rozmawiał z Piotrem – czy mogli Go zobaczyć ludzie znajdujący się w innych miejscach? Kiedy ukazywał znaki i czynił cuda w jednym miejscu – czy w innych miejscach dało się to dojrzeć? Z pewnością nie. Pan Jezus był Synem Człowieczym w ciele, a Jego dzieło i Jego słowa nie były ponadnaturalne. Poza ukazywaniem przez Niego znaków oraz czynieniem cudów nie było niczego ponadnaturalnego. Dlatego ludzie w innych miejscach nie mogli usłyszeć Jego słów ani zobaczyć dzieła – tylko ci, którzy byli przy Nim, mogli je zobaczyć i usłyszeć oraz ich doświadczyć. To jest praktyczna oraz normalna strona Bożego dzieła. Zatem inne religie oraz inne wyznania nie wiedzą o dziele, które Bóg wykonał poprzez Kościół Boga Wszechmogącego w Chinach. Dlaczego? Bóg nie działa w sposób ponadnaturalny. Tylko ci, wśród których działa, są w stanie to zobaczyć i usłyszeć. Ci, wśród których nie działa, nie mogą słyszeć Jego głosu. Kiedy Pan Jezus wykonywał swe dzieło wśród ludu żydowskiego, czy my, Chińczycy, byliśmy w stanie je zobaczyć albo usłyszeć? Czy Brytyjczycy lub Amerykanie na Zachodzie byli w stanie je zobaczyć i usłyszeć? Czemu więc mieszkańcy Zachodu i Chińczycy na Wschodzie byli w końcu w stanie przyjąć dzieło Pana Jezusa? Ponieważ byli ludzie, którzy nieśli świadectwo, którzy głosili nam ewangelię i dali nam tę Biblię, która ma spisane słowa Pana Jezusa oraz Jego dzieło. Kiedy się modliliśmy do Pana Jezusa, Duch Święty wykonywał swoje dzieło i był z nami. Obdarzył nas łaską, więc zaczęliśmy wierzyć, że Pan Jezus jest Bogiem oraz Zbawicielem. Tak zaczęliśmy wierzyć. Mieszkańcy Zachodu mówią, że „Bóg ukazał się oraz działał w Chinach – dlaczego tego nie wiedzieliśmy? Dlaczego nie byliśmy w stanie tego zobaczyć i usłyszeć?”. Czy na to pytanie łatwo odpowiedzieć?

Czy w Biblii są Boże proroctwa na temat dzieła dni ostatecznych? Co Pan Jezus powiedział na ten temat? „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego(Mt 24:27). Co to znaczy? Znaczy to, że dzieło Boże dni ostatecznych jest jak błyskawica ukazująca się na Wschodzie. Syn Człowieczy będzie działał na Wschodzie, pozwalając by mieszkańcy Wschodu pierwsi zobaczyli ukazanie się wielkiego światła, zobaczyli ukazanie się prawdziwego światła, zobaczyli ukazanie się Boga, a następnie, zaraz potem to wielkie światło zajaśnieje na Zachodzie jak błyskawica. To znaczy, że po tym, jak słowa Boga Wszechmogącego zostały wypowiedziane na Wschodzie, opublikowano je online i tak rozprzestrzeniły się na Zachód. Kiedy słowa Boga Wszechmogącego zostały opublikowane online? Wydanie chińskie ukazało się najpóźniej do roku 2007 lub wcześniej w 2005. Wydanie angielskie zamieszczono w Internecie zapewne w 2010. Słowa Boga są w sieci od tak wielu lat, jednak ilu ludzi ze świata religijnego weszło do Internetu, by je badać? Niewielu. Bardzo niewielu to robi. Boża droga oraz słowa, które Bóg wypowiedział, od dawna są dostępne online. Ludzie teraz zobaczyli, że słowa Boga Wszechmogącego są w sieci, więc dlaczego ci tak zwani oddani wierzący w Pana Jezusa ich nie badają? O co tu chodzi? Świadectwo Bożej drogi już zostało dane ludziom ze wszystkich narodów i regionów. Jeśli człowiek nigdy nie będzie badać Bożej drogi i Bożych słów, a w końcu przepadnie i pójdzie na zatracenie, to czyja to będzie odpowiedzialność? Kto jest odpowiedzialny za taki błąd? Czy to błąd Boga, czy człowieka? Człowieka! Dlaczego tak mówimy? Bo Pan Jezus dawno temu powiedział: „Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie(Mt 24:42), „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!(Mt 25:6), „Moje owce słuchają mego głosu(J 10:27). Pan Jezus powiedział to w wielu innych sytuacjach: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone(Mt 7:7). Taka jest Boża obietnica, a Pan Jezus wiele razy wypowiedział się w ten sposób. Według słów Pana Jezusa, jeśli człowiek nigdy nie szuka Boga, a ilekroć słyszy, że ktoś przynosi świadectwo o Bożym przyjściu, nigdy nie przygląda się temu bliżej, a zamiast tego ślepo to potępia, wypowiadając się w taki mniej więcej sposób: „Wszyscy ci, którzy niosą świadectwo Bożego przyjścia, to heretycy oraz ludzie nieprawowierni”, to na taką osobę, która nie przyjęła Bożego dzieła aż do samego końca, oraz na inne jej pokroju – spadną katastrofy i umrą oni w spazmach swej kary w wyniku kataklizmów. Kogo należy winić? Wielu ludzi ze wspólnot religijnych jest podejrzliwych odnośnie tej kwestii. „Dlaczego Bóg nam się nie ukazał? Dlaczego się przed nami chowa? Dlaczego nie pozwoli nam się poznać?” Czy Bóg kiedykolwiek powiedział: „Gdy przyjdę potajemnie, aby pełnić dzieło, ukażę się i dam objawienie wszystkim ludziom”? Co Bóg powiedział? „Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie(Obj 3:3). Zostało to przepowiedziane w Księdze Objawienia. Zatem jeśli my, jako wierzący w Pana, słyszymy, że ktoś przyniósł świadectwo, że „Oblubieniec przyszedł, Pan powrócił”, a nie angażujemy się w czynne badanie lub przyjęcie Bożego dzieła dni ostatecznych, to gdy ściągamy na siebie katastrofę i umieramy ukarani, nie możemy winić Boga. Powinniśmy szukać problemu wewnątrz siebie, by zobaczyć, w których aspektach nie zachowaliśmy się właściwie. Tylko to jest słuszne. Patrząc wstecz, jak przyjąłeś Pana Jezusa? Czy Pan Jezus do ciebie przyszedł? Czy ci się ukazał? Nie zrobił żadnej z tych rzeczy. Przyjąłeś Pana Jezusa, bo słyszałeś, że inni głoszą ewangelię i składają przed tobą świadectwo o Panu. Wiara w drogę pochodzi ze słyszenia o drodze, podczas gdy słyszenie o drodze pochodzi ze słów Boga. Teraz, gdy ktoś przyniósł ci świadectwo o tej ewangelii i fakcie, że Bóg powrócił, by wypełniać dzieło, że jest to Boża miłość, miłosierdzie oraz troska o ciebie – czy nie powinieneś tego tak zrozumieć? Tak powinna to rozumieć osoba pobożna. Zatem nie bądź arogancki przed Bogiem, nie myśl o sobie zbyt dobrze, nie myśl jedynie: „Kiedy Bóg przychodzi, to mnie powinien najpierw dać objawienia. To mnie powinien najpierw to objawić. Jeśli przyjdzie i nie objawi tego właśnie mnie, to nie jest Bogiem i Go nie uznam”. Co to za ludzie? Jakie błędy popełnili? Czy ośmielasz się zakładać, że gdy Bóg przychodzi, musi najpierw objawić to tobie? Na jakiej podstawie? Czy Pan ci powiedział: „Gdy przybędę, najpierw objawię to tobie”? Czy powiedział ci takie słowa? Czy myślisz, że jesteś ponad wszystkimi innymi na świecie, że jesteś najważniejszy, że najmocniej kochasz Boga? Czy jesteś nad wszystkimi innymi? Czy jesteś tak szczególnym stworzeniem? Czy ktoś taki w łatwy sposób może zostać zbawiony? Dlaczego Bóg musi dokonywać dzieła sądu w dniach ostatecznych? Czy dlatego, że skażony rodzaj ludzki nie nadaje się, by oglądać Boga? Cała skażona ludzkość ma usposobienie szatana. Wszyscy są szczególnie aroganccy oraz zarozumiali i wszyscy mają bardzo ekstrawaganckie pragnienia odnośnie Boga. Wynoszą się, są tylko trochę pod niebem, a wysoko ponad innymi, jakby byli ulubieńcami nieba. Ze skażonym usposobieniem tego rodzaju każdy, kto nie przyjął Bożego sądu i karcenia, nie nadaje się, by zobaczyć Boga.

fragment książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Jest wielu ludzi, także wśród osób religijnych, którzy mówią: „Jeśli Bóg przyszedł, czemu Go nie widziałem? Fakt, że Go nie widziałem, jest dowodem na to, że Bóg nie przyszedł”. Jak to według was brzmi? Brzmi śmiesznie oraz absurdalnie. Czy możesz zobaczyć przyjście Boga? Umarłbyś, gdybyś zobaczył prawdziwą osobę Boga. Jak zatem przychodzi Bóg? Wciela się w formę Syna Człowieczego, który przemawia, aby zbawić rodzaj ludzki. Czy byłbyś w stanie rozpoznać wcielonego Boga, gdybyś Go zobaczył? Nawet jeśli byś Go zobaczył, to byś Go nie rozpoznał. Jest dokładnie tak, jak gdy przyszedł Pan Jezus. Wielu ludzi ujrzało Pana Jezusa, ale ilu z nich rozpoznało Go jako Chrystusa, Syna Bożego? Tylko jedna osoba: Piotr – i to dlatego, że Duch Święty go oświecił. Czego to dowodzi? Dowodzi to tego, że skażona ludzkość nie ma szans, by ujrzeć duchowe ciało Boga, gdy ma ona formę fizyczną. Gdybyś zobaczył Boże ciało duchowe, to byś umarł – nigdy nie zobaczysz Jego ciała duchowego. Umiejętność słyszenia głosu Boga jest już dość dużą łaską dla skażonego rodzaju ludzkiego. Ilu ludzi było w stanie usłyszeć głos Boga, gdy działał On w Wieku Prawa? Niewielu. Wiemy, że Hiob usłyszał Boży głos, ale czy zobaczył Bożą twarz? Nie. On po prostu usłyszał, jak Bóg Jahwe do niego przemawia spośród wichru, więc możemy powiedzieć, że słyszenie Bożego głosu jest równoważne z oglądaniem Jego twarzy. Mojżesz usłyszał, jak Bóg go wzywa, ale czy zobaczył Bożą twarz? Później zobaczył Boga od tyłu, ale nie Jego twarz. Więc gdy słyszysz, jak ktoś mówi: „Niesiesz świadectwo o tym, że Bóg przyszedł, ale dlaczego ja Go nie widziałem? Dlaczego nie mówiono o tym w telewizji publicznej czy radio?” Co myślisz o takim gadaniu? Jest bardzo dziecinne! Kto widział przyjście Pana Jezusa? Tylko kilkoro Żydów z tamtych czasów. Owi Żydzi z tamtego okresu, którzy w słowie Pana Jezusa usłyszeli Boży głos oraz autorytet i moc, naśladowali Go. Lecz ostatecznie ilu rzeczywiście uwierzyło w Pana Jezusa Chrystusa i Go naśladowało? Bardzo niewielu. Więc gdy Bóg wcielony przychodzi w dniach ostatecznych, odziany jak zwykła osoba, nie musimy widzieć twarzy tej osoby, aby zobaczyć Boże oblicze. W zamian za to, gdy słyszymy Jego głos i widzimy wyrażane przez Niego prawdy, powinniśmy je przyjąć, stać się im posłuszni oraz wprowadzać je w życie. Ludzie, którzy to robią, pozyskają prawdę i życie oraz zdobędą Boże zbawienie. Czy twierdzenie ludzi: „Muszę zobaczyć twarz Chrystusa, zanim Go przyjmę” da się obronić? Czy obraz Boga wcielonego może reprezentować Boże ciało duchowe? Czy obraz Pana Jezusa może reprezentować prawdziwy obraz Boga? Nie, nie może. Więc obraz, który przybiera wcielone ciało, jest chwilowy i wystarczy, aby ludzie zobaczyli, że jest On po prostu normalną, zwykłą osobą. Co najważniejsze, ludzie muszą przyjąć Boga wcielonego, słuchać Jego słów i przyjmować wszystkie prawdy, które On wyraża. Oto jest droga do otrzymania Bożej miłości oraz zbawienia! Jeśli nie słuchasz Jego słów i nie przyjmujesz wszystkich prawd, które On wyraża, to nie będziesz mieć relacji z Bogiem, nigdy nie zasłużysz na Bożą pochwałę. Wszystkie prawdy, które Bóg wyraża w trakcie dni ostatecznych, oczyszczają oraz zbawiają ludzi, a jako takie są one prawdami najbardziej kluczowymi. Ludzie, którzy ich nie przyjmują i nie wprowadzają ich w życie, na pewno nigdy nie dostąpią Bożego zbawienia.

fragment publikacji Rozmowy zwierzchnika

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze