Czym jest opętanie przez demony? Jak przejawia się opętanie przez demony?

05 marca 2021

Ważne słowa Boga:

Jeśli, w trakcie trwania dnia dzisiejszego, powstanie osoba, która będzie w stanie ukazywać znaki i cuda, wyganiać demony, uzdrawiać chorych i czynić wiele cudownych rzeczy, a także jeśli ta osoba będzie twierdzić, że jest Jezusem, który przybył, to będzie to oszustwo złych duchów i ich imitacja Jezusa. Pamiętajcie o tym! Bóg nie powtarza tego samego dzieła. Etap dzieła Jezusa został już ukończony, a Bóg nigdy więcej nie podejmie tego etapu dzieła. (…) Jeśli w ciągu dni ostatecznych Bóg ciągle ukazywałby znaki oraz cuda i ciągle by wyganiał demony oraz uzdrawiał chorych – gdyby robił dokładnie to samo, co Jezus – to powtarzałby to samo dzieło, a dzieło Jezusa nie miałoby znaczenia ani wartości. A zatem Bóg wykonuje jeden etap dzieła w każdym wieku. Kiedy każdy etap Jego dzieła jest zakończony, wkrótce zostaje podrobiony przez złe duchy. A gdy szatan zaczyna deptać Bogu po piętach, Bóg zmienia metodę na inną. Kiedy Bóg dokończy pewien etap swego dzieła, jest on imitowany przez złe duchy. Musicie mieć co do tego jasność.

fragment rozdziału „Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Niektórzy są opętani przez złe duchy i głośno wykrzykują „Jestem Bogiem!”. W końcu jednak zostają ujawnieni, ponieważ błądzą w tym, co reprezentują. Reprezentują szatana i Duch Święty nie zwraca na nich uwagi. Bez względu na to, jak wysoko się wywyższasz lub jak mocno krzyczysz, nadal jesteś istotą stworzoną, należącą do szatana. (…) Jeśli nie potrafisz utorować drogi nowemu wiekowi i nie potrafisz zakończyć starego wieku i wprowadzić nowego, ani wykonać nowego dzieła, nie można nazywać cię Bogiem!

fragment rozdziału „Tajemnica Wcielenia (1)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Ludzie opętani przez demony to ci, których zaatakowały złe duchy i którzy odtąd są przez nie kontrolowani. Główną tego manifestacją są zaburzenia psychiczne lub czasowe bycie nie w pełni władz umysłowych, całkowite tracenie zdrowego rozsądku. Ludzie ci wierzą w Boga, ale nie są w stanie przyjąć prawdy i mogą tylko odegrać rolę zakłócających spokój. Dlatego, choć wierzą oni w Boga, nie mogą zostać zbawieni i muszą zostać wydaleni. Większość ludzi opętanych przez złe duchy pełni funkcję sługusów szatana i zakłóca dzieło Boże. Oto dziesięć głównych manifestacji:

1. Wszyscy ci, którzy podszywają się pod Boga lub Chrystusa, są opętani przez złe duchy.

2. Wszyscy ci, którzy udają, że mają duchy aniołów, są opętani przez złe duchy.

3. Wszyscy ci, którzy podszywają się pod innego Boga wcielonego, są opętani przez złe duchy.

4. Wszyscy ci, którzy mówią, że Boże słowa są ich własnymi słowami lub którzy sprawiają, że inni traktują ich słowa jak słowa Boga, są opętani przez złe duchy.

5. Wszyscy ci, którzy udają, że są wykorzystywani przez Ducha Świętego, by sprawić, aby inni ich naśladowali i byli im posłuszni, są opętani przez złe duchy.

6. Wszyscy ci, którzy często mówią językami, tłumaczą języki i mogą oglądać ponadnaturalne wizje wszelkiego rodzaju lub którzy często wskazują na grzechy u innych, są opętani przez złe duchy.

7. Wszyscy ci, którzy często słyszą ponadnaturalne głosy duchów oraz dźwięki duchów lub często widują zjawy, a także wszyscy ci, którzy wyraźnie nie są zdrowi umysłowo, zostali opętani przez złe duchy.

8. Wszyscy ci, którzy stracili zwykłe ludzkie rozumowanie, często przemawiają niczym szaleńcy, mówią do siebie, wygadują bzdury lub mówią, że Bóg ich pouczył, a Duch Święty ich dotknął, też zostali opętani przez złe duchy.

9. Wszyscy ci, którzy mają chwile nienormalnego zachowania, działają głupio, bywają szaleni i nie umieją rozmawiać z innymi normalnie, to ludzie, którzy zostali opętani przez złe duchy. Wszyscy ci, którzy są sklasyfikowani jako homoseksualiści, to rodzaj ludzi opętanych przez demony i znajdują się oni wśród tych, których należy wyrzucić.

10. Niektórzy ludzie są zazwyczaj całkiem normalni, ale mogą w trakcie kilku miesięcy, roku lub dwóch zostać sprowokowani i rozwiną się u nich zaburzenia umysłowe. W czasie przechodzenia tych zaburzeń są oni tacy sami jak ludzie opętani przez demony. Chociaż ci ludzie chwilami są normalni, są oni również sklasyfikowani jako opętani przez złe duchy. (Gdyby ktoś miał zaburzenia psychiczne wiele lat temu, ale potem przez lata pozostawał zdrowy, może zrozumieć i przyjąć prawdę w swej wierze oraz przejść pewne zmiany, to nie będzie sklasyfikowany jako ktoś opętany przez złe duchy.)

Osoba opętana przez demony jest całkowicie okupowana oraz kontrolowana przez szatana, należy do szatana i jest przeklęta.

fragment książki „Organizacja dzieła Kościoła Boga Wszechmogącego”

Są tylko dwa rodzaje sytuacji, w których złe duchy zwodzą człowieka: pierwszym jest ich nadnaturalne dzieło złych duchów, a drugim to, gdy złe duchy odradzają się jako ludzie. Złymi duchami są także ci, którzy sprzeciwiają się Bogu i prawdzie, jak demon, którym jest wielki, czerwony smok. Są one bardziej podstępne, bardziej podłe. Niektóre złe duchy mają w którymś momencie swego istnienia ludzkie ciała. Niektóre złe duchy są wcieleniami demonów. Chociaż na zewnątrz nie widać nadnaturalnego działania złych duchów i nie widzisz żadnego śladu opętania przez diabły, takie osoby gorączkowo sprzeciwiają się prawdzie. Szaleńczo sprzeciwiają się i opierają Bogu. Wcielone demony nie są nadnaturalne, są normalne. Jest jednak całkiem oczywiste, że są one wrogie względem prawdy. Wielki, czerwony smok należy do kategorii wcielonych demonów, a wszyscy politycy oraz głowy państw, którzy sprzeciwiają się Bogu, także są odrodzonymi demonami. Twierdzenie, że jedynie ci, którzy wyraźnie przejawiają działanie złych duchów, są opętani przez demony oraz sami są złymi duchami, nie odpowiada rzeczywistości. Niektóre złe duchy lepiej się kamuflują i nie jesteś w stanie ich rozpoznać. Należą one do kategorii odrodzonych w ciele demonów.

fragment książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź