Czym jest sąd?

27 września 2019

Ważne słowa Boga:

Dzieło sądu jest osobistą pracą Boga, więc powinno w naturalny sposób być wykonane przez Boga we własnej osobie. Nie może być wykonane przez człowieka działającego w Jego zastępstwie. Skoro sąd to podbój rasy ludzkiej poprzez prawdę, to sprawą, której nie można zakwestionować, jest to, że Bóg ciągle się pojawia jako wcielony obraz, aby wykonywać tę pracę wśród ludzi. To znaczy, że w dniach ostatecznych Chrystus użyje prawdy, by uczyć ludzi na całej ziemi i by dać im poznać wszelkie prawdy. To jest Boże dzieło sądu.

(Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Jeśli chodzi o słowo „sąd”, możesz sobie pomyśleć o słowach, które Jahwe wypowiedział do wszystkich miejsc, oraz o słowach napomnienia, które Jezus wypowiedział do faryzeuszy. Przy całej ich surowości te słowa nie są Bożym sądem nad człowiekiem, lecz tylko słowami wypowiedzianymi przez Boga w różnych środowiskach, to znaczy w różnych sytuacjach. Te słowa są inne od słów wypowiadanych przez Chrystusa, gdy sądzi On człowieka w dniach ostatecznych. W czasach ostatecznych Chrystus używa różnych prawd, by uczyć człowieka, obnażyć jego istotę, szczegółowo analizować jego słowa i uczynki. Te słowa obejmują różne prawdy, takie jak ludzki obowiązek, w jaki sposób człowiek powinien okazywać posłuszeństwo Bogu, w jaki sposób powinien okazywać Mu wierność, jak człowiek powinien urzeczywistniać zwykłe człowieczeństwo, a także mądrość i usposobienie Boże i tak dalej. Te słowa są w całości nakierowane na istotę człowieka i jego skażone usposobienie. W szczególności słowa, które pokazują, jak człowiek z pogardą odrzuca Boga, są wypowiadane w odniesieniu do tego, jak człowiek ucieleśnia szatana i siłę wrogą wobec Boga. Podejmując dzieło swego sądu, Bóg nie ujawnia natury człowieka w zaledwie kilku słowach. On obnaża ją, rozprawia się z nią oraz ją przycina przez długi okres czasu. Te metody obnażania jej, rozprawiania się z nią oraz przycinania nie mogą być zastąpione zwykłymi słowami, ale prawdą, której człowiek wcale nie posiada. Tylko takie metody mogą być uznane za sąd. Tylko poprzez sąd tego rodzaju człowiek może się podporządkować i w pełni przekonać do poddania się Bogu, a ponadto może zdobyć prawdziwe poznanie Boga. To, do czego doprowadza dzieło sądu, to zrozumienie przez człowieka prawdziwego Bożego oblicza oraz prawdy o swoim własnym buncie. Dzieło osądzania pozwala człowiekowi zdobyć duże zrozumienie woli Bożej, celu Bożego dzieła oraz tajemnic, które są dla niego niepojęte. Pozwala też człowiekowi rozpoznać i zaznajomić się ze swoją skażoną istotą oraz ze źródłem swego skażenia, a także odkryć własną brzydotę. Wszystkie te efekty wywołuje dzieło sądu, bo istota tego dzieła to tak naprawdę odkrywanie prawdy, drogi i życia Bożego przed wszystkimi tymi, którzy w Niego wierzą. Ta praca jest dziełem sądu dokonywanym przez Boga.

(Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Po doświadczeniu Bożego sądu oraz karcenia możemy dostrzec fakt, że Bóg jest źródłem prawdy i wszystkiego, co pozytywne. Wszędzie, gdzie występują zakłócenia, skażenie szatana oraz grzech opierania się Bogu, z pewnością pojawią się Boży sąd i Boże karcenie. Wszędzie, gdzie pojawia się Boży sąd, ukazuje się prawda i objawia się Boże usposobienie. Prawda i Boże usposobienie objawiają się w trakcie Bożego sądu oraz karcenia. Tylko tam, gdzie jest prawda, jest też sąd i karcenie. Tylko tam, gdzie jest sąd i karcenie, jest też objawienie Bożego sprawiedliwego usposobienia. Zatem gdziekolwiek jest Boży sąd oraz karcenie, znajdziemy tam też ślady Bożego dzieła i to jest najprawdziwsza droga szukania ukazania się Boga. Tylko Bóg ma autorytet, by wydać wyrok i tylko Chrystus ma moc, by osądzać skażoną ludzkość. Jest to potwierdzenie i dowód tego, że Syn Człowieczy – Chrystus – jest Panem sądu. Bez Bożego sądu i karcenia ludzie nie mają środków do zdobycia prawdy, a sąd i karcenie są tym, co objawia Boże sprawiedliwe usposobienie, dostarczając ludziom okazji do poznania Boga. Proces, poprzez który ludzie rozumieją prawdę, to proces, przez który poznają Boga. Prawda dla skażonego rodzaju ludzkiego to sąd, dokładne badanie i karcenie. Tym, co objawia prawda, są właśnie Boża sprawiedliwość, majestat i gniew. Ludzie, którzy rozumieją prawdę, mogą odrzucić skażenie i wyrwać się spod wpływu szatana. Zależy to wyłącznie od siły oraz wszechmocy słów Boga. Bóg zbawia ludzi oraz udoskonala ich, aby mogli zrozumieć i pozyskać prawdę. Im bardziej ludzie rozumieją prawdę, tym lepiej poznają Boga. W ten sposób ludzie mogą wyeliminować skażenie i osiągnąć obmycie. Kiedy ludzie urzeczywistnią prawdę i wkroczą w jej rzeczywistość, będą żyli w świetle, będą żyli w miłości, będą żyli przed Bożym obliczem. Taki rezultat osiąga Chrystus poprzez zaopatrywanie w prawdę i osądzanie. Tak naprawdę wszystkie słowa wypowiedziane przez Boga są prawdą i sądem nad rasą ludzką. Bez względu na erę, słowa, które wypowiada Bóg, są sądem. W Wieku Prawa słowa Boga Jahwe były sądem nad skażoną ludzkością. W Wieku Łaski słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa były sądem nad skażoną ludzkością. Teraz, w Wieku Królestwa, wszystko, co Bóg Wszechmogący wypowiada w swym dziele osądzania i karcenia, jest sądem w jeszcze większym stopniu i w końcu sprawi, że ludzkość będzie mogła zobaczyć, iż sąd i karcenie rasy ludzkiej przez Boga Wszechmogącego jest wyrazem Jego największej miłości. Boży sąd i Boże karcenie zaopatrują ludzkość w zbawienie oraz udoskonalenie. Tylko poprzez przyjęcie Bożego sądu oraz karcenia i posłuszeństwo wobec nich człowiek może zdobyć prawdziwą Bożą miłość oraz pełne zbawienie. Wszyscy ci, którzy sprzeciwiają się przyjęciu Bożego sądu i karcenia, będą poddani Bożej karze oraz popadną w ruinę i zatracenie…

fragment publikacji Rozmowy zwierzchnika

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze