Przez ostatnie kilka lat odczuwamy rosnącą w naszym kościele pustkę. Straciliśmy wiarę i miłość, które mieliśmy na początku, oraz staliśmy się słabsi i bardziej negatywnie nastawieni. Nawet my, którzy nauczamy, czasami odczuwamy mrok i nie wiemy, o czym mówić. Czujemy, jakbyśmy stracili dzieło Ducha Świętego. Szukaliśmy też wszędzie kościoła, w którym obecne byłoby dzieło Ducha Świętego, ale w każdym znanym nam kościele panuje taka sama pustka jak w naszym. Dlaczego wszystkie wyznania cierpią taki niedostatek?

17 sierpnia 2019

Odpowiedź: Zadaliście bardzo ważne pytanie. Wszyscy wiemy, że żyjemy u schyłku dni ostatecznych. Pan Jezus przepowiedział kiedyś: „A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie(Mt 24:12). W świecie religii szerzy się bezprawie. Przywódcy religijni nie przestrzegają przykazań Pana i dbają jedynie o zachowanie tradycji stworzonych przez człowieka. Głoszą nauki biblijne tylko po to, by się popisywać i dawać świadectwo przed samymi sobą. Nie składają świadectwa przed Bogiem w ogóle nie oddają Bogu czci i zupełnie zboczyli ze ścieżki Pana, dlatego Bóg ich odrzuca i usuwa. To przede wszystkim dlatego wspólnota religijna straciła dzieło Ducha Świętego. Ale też dlatego, że Pan Jezus ponownie przybrał postać cielesną i w dniach ostatecznych rozpoczął dzieło „sądu, zaczynając od Domu Bożego”. Podobnie jak Chrystus dni ostatecznych – Bóg Wszechmogący głosi całą prawdę o zbawieniu ludzkości, aby oczyścić wszystkich, którzy akceptują dzieło Boga dni ostatecznych, a dzieło Ducha Świętego staje się dziełem Boga dni ostatecznych. Ci, którzy akceptują dzieło sądu Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, otrzymają dzieło Ducha Świętego oraz dar nawodnienia przez życiodajną wodę życia. Bóg przemieni tych, którzy powrócą przed Jego tron, w zwycięzców i postąpi z nimi zgodnie ze swoją wolą. Z kolei ci, którzy zatrzymują się w religijnym miejscu i odmówią przyjęcia dzieła Bożego dni ostatecznych, zostaną porzuceni w ciemności. Dowodzi tego proroctwo zapisane w Biblii; „A także powstrzymałem przed wami deszcz, kiedy były jeszcze trzy miesiące do żniw: i spowodowałem, że deszcz padał na jedno miasto, i spowodowałem, że nie padał na inne miasto: padał na jedną część, a część, na którą padał, nie wyschła. I chodzili z dwóch, trzech miast do jednego miasta, żeby się napić, ale nie mogli zaspokoić pragnienia. A jednak nie wróciliście do mnie, mówi Jahwe” (Am 4:7-8). Fragment: „padał na jedną część” odnosi się do kościołów, które akceptują i przestrzegają dzieła sądu Bożego w dniach ostatecznych. Zaakceptowały one obecne słowa Boga i cieszą się darem życiodajnej wody życia, która płynie z Jego tronu. „(…) a część, na którą padał, nie wyschła” odnosi się do pastorów religijnych oraz starszyzny, którzy odmawiają praktykowania słów Pana i przestrzegania Jego przykazań, a także odrzucają i potępiają dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych. W efekcie wspólnota religijna zostaje odrzucona i przeklęta przez Boga, oraz do kompletnej utraty dzieła Ducha Świętego i dostępu do życiodajnej wody życia, a w końcu pustoszeje. Podobnie było u schyłku Wieku Prawa, gdy świątynia, dawniej pełna chwały Boga Jahwe, opustoszała. Żydzi nie przestrzegali praw Bożych, składali niewłaściwe ofiary i świątynia stała się miejscem handlu oraz siedliskiem złodziei. Dlaczego tak się stało? Przede wszystkim dlatego, że żydowscy przywódcy religijni nie przestrzegali praw Boga Jahwe i w głębi serca nie bali się Boga. Przestrzegali tradycji ludzkich, ale odrzucili przykazania Boga. Kompletnie zboczyli ze ścieżki Boga i zostali przez Niego przeklęci. Inny powód był taki, że Bóg wcielił się w człowieka, żeby dokonać dzieła odkupienia ludzkości w Wieku Łaski. Dzieło Boga uległo zmianie. Wszyscy, którzy zaakceptowali dzieło odkupienia Pana Jezusa, otrzymali dzieło Ducha Świętego i znaleźli nowy sposób wyznawania wiary. Ale ci, którzy odrzucili dzieło Pana Jezusa i stawiali Mu opór, zostali wyeliminowani poprzez dzieło Boże i porzuceni w ciemności. Jeżeli chcecie otrzymać dzieło Ducha Świętego i dar życiodajnej wody życia, najważniejsze, co musicie zrobić, to odszukać i poznać dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych. W ten sposób pozbędziecie się źródła ciemności w waszych duszach i pustki w waszym kościele. Zgodzicie się ze mną?

ze skryptu filmu pod tytułem „Z tronu płynie woda życia”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze