Mówiliście właśnie o pewnych bezprawnych działaniach. Jakie konkretnie bezprawne działania macie na myśli, kiedy mówicie, że bezprawie narasta?

18 sierpnia 2019

Odpowiedź: Wzrost bezprawia oznacza głównie to, że przywódcy religijni, pastorzy i starszyzna sprzeciwiają się woli Boga i podążają własnymi ścieżkami. Nie przestrzegają Bożych przykazań i źle interpretują Biblię, aby ograniczać, kontrolować i oszukiwać ludzi. Zasypują ich biblijną teologią i oddalają od Boga, zamieniając kościoły w miejsca religijnych obrzędów, a swoje obowiązki traktują jedynie jako źródło statusu i dochodu, co prowadzi do hipokryzji i odrzucenia Boga w kościele. Wielu ludzi wyznało, że są niewierzący. Oddają się ziemskim przyjemnościom i porzucają ścieżkę Pana, a nawet twierdzą, że słowo Boże to tylko bajki. W ogóle nie wierzą w to, że Pan Jezus powróci, aby nauczać i dokonać swojego dzieła. Demaskowani są szczególnie przywódcy religijni, którym kompletnie brakuje w sercach czci dla Boga oraz przeróżni źli ludzie i niewierzący, którzy nie kochają prawdy. Tacy ludzie nie kryją się ze złymi uczynkami, zaprzeczają dziełu Bożemu dni ostatecznych i odrzucają prawdę. Ci pastorzy i starszyzna głoszą nauki biblijne i nauczają teologii. Pilnują swojego statusu, wpływów i dochodów, ale nie chcą podążać za Panem, ani nauczać Jego słów. W ogóle nie oddają czci ani nie dają świadectwa Panu. Zamiast tego ich nauki przeczą prawdzie zawartej w słowa Bożych. A oni sami zwodzą ludzi, żeby ich oszukiwać i kontrolować, uparcie idą śladami faryzeuszy i stawiają opór Bogu. Wielu pastorów i starszyzny również podąża za ziemskimi przyjemnościami. Podążają za modą, są żądni pieniądza i walczą o władzę. Są zwykłymi śmiertelnikami, niewierzącymi. Najgorsze jest to, że ci przywódcy religijni, pastorzy i starszyzna wykorzystują potępienie dla dzieła Bożego dni ostatecznych, by oszukiwać i kontrolować wierzących. Zmawiają się nawet z reżimem Komunistycznej Partii Chin, stają po stronie szatana przeciwko Bogu i usiłują tworzyć swoje własne królestwa. Chcą też ponownie ukrzyżować Boga, za co Bóg ich nienawidzi i przeklina. Te bezprawne czyny są dla nas wszystkich oczywiste. To nic innego jak zdrada ze strony wspólnoty religijnej. A z powodu wzrostu bezprawia, wiara i miłość wielu wierzących osłabły. Brak im sił i poddali się negatywnym myślom. Ponieważ przywódcy religijni wybrali własną ścieżkę i nie podążają za Bogiem, dzieło Ducha Świętego zostało im odebrane, a miejsca kultu opustoszały. Dzieło Ducha Świętego zostało ofiarowane tym, którzy akceptują dzieło dni ostatecznych dokonane przez Boga Wszechmogącego. Na tej podstawie widzimy, że Bóg o sprawiedliwym usposobieniu nie toleruje zniewagi ze strony ludzi.

Podzieliłyśmy się pewnymi powodami, dla których społeczność religijna jest opustoszała, Teraz chciałabym dodać mój własny punkt widzenia i opinię na temat głównej przyczyny opustoszenia społeczności religijnej. Przeczytajmy pierwsze dwa fragmenty słów Boga Wszechmogącego, które pozwolą wam lepiej zrozumieć przyczynę religijnej pustki. Bóg Wszechmogący mówi: „Bóg doprowadzi do zaistnienia tego faktu: sprawi, że wszyscy ludzie w całym wszechświecie staną przed Nim i będą czcić Boga na ziemi, a Jego praca w innych miejscach ustanie, a ludzie będą zmuszeni szukać prawdziwej drogi. Będzie tak, jak z Józefem: wszyscy przyszli do niego po pożywienie i pokłonili się mu, bo miał żywność. Aby uniknąć głodu, ludzie będą zmuszeni szukać prawdziwej drogi. Cała społeczność religijna będzie cierpieć poważny głód, a tylko dzisiejszy Bóg jest źródłem żywej wody, posiadającej stale płynące źródło dostarczone człowiekowi dla przyjemności, i ludzie przyjdą i będą na Nim polegać(Nadeszło Tysiącletnie Królestwo, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „Całe dzieło Boga w całym wszechświecie skupiło się na tej grupie ludzi. Poniósł On dla was wszelkie trudy, złożył dla was w ofierze wszystko, co miał; odzyskał i podarował wam całe dzieło Ducha z całego wszechświata. Dlatego nazywam was szczęśliwcami(Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi? w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Bóg Wszechmogący już wyjaśnił przyczynę głodu duchowego w świecie religijnym. Pozwala nam to ujrzeć wszechmoc i mądrość Boga. Bóg nie opuścił tych, którzy kochają prawdę, i pragną Jego pojawienia się. Bóg posłużył się sprowadzeniem duchowego głodu, by zmusić ich do poszukiwania prawdziwej drogi, i sprawić, by znaleźli Bożą wolę i Boże ślady pośród pustki panującej w kościołach. Uczynił to, by pomóc tym ludziom we wszystkich wyznaniach, którzy kochają prawdę, i prawdziwie wierzą w Boga, przyjść przed Jego tron. Bóg mówi zatem: „Całe dzieło Boga w całym wszechświecie skupiło się na tej grupie ludzi”. Na tej podstawie widzimy, że dzieło Ducha Świętego przeniosło się do tych, którzy przyjmują Boskie dzieło w dniach ostatecznych. Jest to dowód potwierdzający fakt, że Bóg chce, by wszyscy, którzy przychodzą przed Jego tron, stali się ludźmi działającymi zgodnie z Jego życzeniami. To ich Bóg uczyni zwycięzcami przed katastrofą, i dlatego proroctwa Pana Jezusa na temat panien mądrych, biorących udział w uczcie weselnej wraz z Barankiem, potwierdzą się. Panny głupie które niezależnie od tego, jak opustoszałe i mroczne stają się ich kościoły, pozostają w nich i czekają na śmierć, są dokładnie jak Izraelici, którzy umarli w dziczy po tym, jak zostali wyprowadzeni z Egiptu. Cała społeczność religijna popada w ruinę głównie dlatego, że światowi przywódcy religijni podążają ścieżką faryzeuszy i działają niezgodnie z intencjami Pana. Nie podążają oni za Boską wolą, nie przestrzegają przykazań Bożych i dawno temu zostali opuszczeni przez Boga. Prawda wyrażana przez Boga wcielonego w dniach ostatecznych demaskuje ich naturę i istotę antychrystów, i stają się oni tymi, którzy ponownie ukrzyżowują Boga, i są przez Niego przeklęci. Jaki jest Boży cel w stawianiu społeczności religijnej w obliczu głodu duchowego? Chce On zmusić ludzi do poszukiwania prawdziwej drogi. Tylko ci, którzy tęsknią za poszukiwaniem Boskiego głosu, i którzy przyjmują dzieło osądzenia dokonywane w dniach ostatecznych przez Boga Wszechmogącego, otrzymają znów dzieło Ducha Świętego i dostęp do wody życia, która wypływa z Jego tronu. Ostatecznie zostaną zbawieni i zyskają możliwość wejścia do Królestwa Niebieskiego. To oni są ludźmi, którzy według proroctwa Pana Jezusa będą pochwyceni do Królestwa Niebieskiego. Jeśli odrzucamy sąd, karcenie, oczyszczenie, i zbawienie pochodzące od słowa Boga Wszechmogącego, zostaniemy na wieczność opuszczeni i wyeliminowani. Jak mówi Bóg Wszechmogący: „Jeśli przeciwstawiasz się Chrystusowi dni ostatecznych i zaprzeczasz Mu, to nie ma nikogo, kto mógłby ponieść konsekwencje w twoim imieniu. Co więcej, od tego dnia nie będziesz miał kolejnej szansy na uzyskanie aprobaty Boga; nawet jeśli spróbujesz odkupić swoje winy, nigdy więcej nie zobaczysz oblicza Boga. Bo to, czemu się sprzeciwiasz, nie jest człowiekiem; to, czemu zaprzeczasz, nie jest jakąś czczą istotą, ale Chrystusem. Czy zdajesz sobie sprawę z konsekwencji? Nie popełniłeś małego błędu, ale haniebne przestępstwo. Dlatego radzę wszystkim, aby nie obnażali kłów na prawdę, ani nie krytykowali bez zastanowienia, bo tylko prawda może przynieść ci życie, i nic poza prawdą nie może pozwolić ci odrodzić się i patrzeć na oblicze Boga(Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

ze skryptu filmu pod tytułem „Z tronu płynie woda życia”<

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze