Mówicie, że jeśli ludzie chcą być wolni od grzechu i zostać oczyszczeni, muszą przyjąć sąd Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. W jaki sposób Bóg dokona sądu i obmycia ludzi w dniach ostatecznych? Przez wszystkie lata mojej wiary w Pana myślałem, że moment, w którym ludzie przestaną grzeszyć, będzie wspaniały. Myślałem, że życie nie będzie już bolesne!

27 września 2019

Odpowiedź: Jeśli chodzi o sposób, w jaki Bóg Wszechmogący dokona sądu i obmycia ludzi w dniach ostatecznych, przeczytajmy słowa Boga Wszechmogącego! Bóg Wszechmogący mówi: „Kiedy tym razem Bóg przyjdzie w ciele, Jego dzieło będzie polegać na wyrażeniu Jego usposobienia, głównie przez skarcenie i sąd. Na tym fundamencie przynosi On człowiekowi więcej prawdy, pokazuje więcej sposobów praktykowania jej oraz osiąga swój cel zdobycia człowieka i uratowania go od zepsutego usposobienia. Oto, co kryje się za dziełem Boga w Wieku Królestwa” („Przedmowa” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

W czasach ostatecznych Chrystus używa różnych prawd, by uczyć człowieka, obnażyć jego istotę, szczegółowo analizować jego słowa i uczynki. Te słowa obejmują różne prawdy, takie jak ludzki obowiązek, w jaki sposób człowiek powinien okazywać posłuszeństwo Bogu, w jaki sposób powinien okazywać Mu wierność, jak człowiek powinien urzeczywistniać zwykłe człowieczeństwo, a także mądrość i usposobienie Boże i tak dalej. Te słowa są w całości nakierowane na istotę człowieka i jego skażone usposobienie. W szczególności słowa, które pokazują, jak człowiek z pogardą odrzuca Boga, są wypowiadane w odniesieniu do tego, jak człowiek ucieleśnia szatana i siłę wrogą wobec Boga. Podejmując dzieło swego sądu, Bóg nie ujawnia natury człowieka w zaledwie kilku słowach. On obnaża ją, rozprawia się z nią oraz ją przycina przez długi okres czasu. Te metody obnażania jej, rozprawiania się z nią oraz przycinania nie mogą być zastąpione zwykłymi słowami, ale prawdą, której człowiek wcale nie posiada. Tylko takie metody mogą być uznane za sąd. Tylko poprzez sąd tego rodzaju człowiek może się podporządkować i w pełni przekonać do poddania się Bogu, a ponadto może zdobyć prawdziwe poznanie Boga. To, do czego doprowadza dzieło sądu, to zrozumienie przez człowieka prawdziwego Bożego oblicza oraz prawdy o swoim własnym buncie. Dzieło osądzania pozwala człowiekowi zdobyć duże zrozumienie woli Bożej, celu Bożego dzieła oraz tajemnic, które są dla niego niepojęte. Pozwala też człowiekowi rozpoznać i zaznajomić się ze swoją skażoną istotą oraz ze źródłem swego skażenia, a także odkryć własną brzydotę. Wszystkie te efekty wywołuje dzieło sądu, bo istota tego dzieła to tak naprawdę odkrywanie prawdy, drogi i życia Bożego przed wszystkimi tymi, którzy w Niego wierzą. Ta praca jest dziełem sądu dokonywanym przez Boga” („Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Poprzez to dzieło osądzania i karcenia człowiek zdobędzie pełną wiedzę o tkwiącej w nim nieczystej i zepsutej istocie, a wtedy będzie w stanie całkowicie się zmienić i oczyścić. Tylko w ten sposób człowiek może być godny powrotu przed tron Boga. Całe dokonane dzisiaj dzieło służy oczyszczeniu człowieka i jego przemianie; poprzez osądzanie i karcenie za pomocą słowa, jak również poprzez oczyszczenie, człowiek może odrzucić swoje zepsucie i stać się czysty. Zamiast uważać ten etap dzieła za dzieło zbawienia, celniejszym byłoby nazwanie go dziełem oczyszczenia” („Tajemnica Wcielenia (4)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Bóg dokonuje dzieła osądzania i karcenia, by człowiek mógł Go poznać, a także przez wzgląd na swoje świadectwo. Gdyby Bóg nie osądził zepsutego ludzkiego usposobienia, człowiek nie znałby Jego sprawiedliwego usposobienia, które nie dopuszcza wykroczeń, i nie mógłby przemienić swojej starej wiedzy o Bogu w nową. Przez wzgląd na swoje świadectwo i swoje zarządzanie, Bóg ujawnia się w całości, umożliwiając tym samym człowiekowi zdobycie wiedzy o Bogu, zmianę usposobienia i niesienie donośnego świadectwa o Bogu poprzez publiczne pojawienie się Boga. Przemiana ludzkiego usposobienia dokonuje się wskutek różnych rodzajów dzieła Boga; bez takich zmian w usposobieniu człowiek nie potrafiłby nieść świadectwa o Bogu i nie mógłby być według Jego serca. Zmiany w usposobieniu człowieka oznaczają, że człowiek wyzwolił się z niewoli szatana, wyzwolił się spod wpływu ciemności i stał się prawdziwym modelem i wzorem dzieła Boga, faktycznym świadkiem Boga i kimś, kto jest według Jego serca” („Tylko ci, którzy znają Boga, mogą nieść o Nim świadectwo” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Ze słów Boga wynika, że Bóg używa prawd, które wyraził w dniach ostatecznych, by sądzić i karcić zepsutą ludzkość. Każde słowo Jego sądu ujawnia Jego sprawiedliwe usposobienie i wszystko, co ma i czym jest. To są słowa, które mogą stać się życiem dla ludzkości. Są więc one prawdą. Te słowa prawdy to sąd nad zepsutą ludzkością. Są skarceniem, potępieniem, obserwacją i oczyszczeniem. Bóg używa swych słów, by oczyścić zepsutych ludzi z ich szatańskich usposobień oraz by rozwiązać problem ich natury i istoty, czyli sprzeciwu wobec Boga. Takie jest znaczenie Bożego dzieła sądu dla oczyszczenia, zbawienia i udoskonalenia ludzkości. Podczas sądu w dniach ostatecznych słowa wyrażone przez Boga Wszechmogącego ujawniają wszystkie tajemnice Jego, liczącego sobie 6000 lat, planu zarządzania. Wyraźnie ujawniają cel trzech etapów Bożego dzieła zbawienia i istotę każdego z nich, w szczególności ścieżkę, dzięki której wierni mogą zmienić swoje usposobienie i zostać oczyszczeni. Jednocześnie Bóg Wszechmogący dokładnie obnaża zepsutą przez szatana ludzką naturę i istotę, prawdę o tym zepsuciu i źródło grzechów. To zmusza ludzi do zastanowienia się nad sobą i zdania sobie sprawy, że mają bardzo szatańską naturę. Widzą, że wiodą życie na szatańską, demoniczną modłę. To umożliwia im prawdziwą skruchę i czyni chętnymi na przyjęcie skarcenia, sądu, prób i oczyszczenia od Boga Wszechmogącego. Następnie mogą podążać za prawdą i pod przewodnictwem słów Boga zmieniać swe usposobienia. Stopniowo uwolnią się spod jarzma i ograniczeń własnych, zepsutych szatańskich usposobień. Ostatecznie zbuntują się przeciw szatanowi, odrzucą zło i powrócą do Boga. To pozwala ludziom naprawić swoją grzeszną naturę u samego źródła.

Dodatkowo dzięki doświadczaniu i praktykowaniu słów Boga podświadomie rozumieją wiele prawd. Przykładowo: co oznacza bycie zbawionym? Czym jest pełne zbawienie? Co oznacza spełnianie woli Boga? Co oznacza postępowanie zgodnie z własnymi pragnieniami? Co oznacza podążanie za Bogiem? Co oznacza podążanie za człowiekiem? Czym są faryzeusze? Kogo zbawi Bóg? Kogo Bóg opuści? Najważniejszą rzeczą jest, by ludzie faktycznie doświadczyli sprawiedliwej I niepodlegającej obrazie dyspozycji Boga w Jego sądzących i karcących słowach. Poznając Boga, ludzie stopniowo stają się zdolni czcić Go i unikać zła. Żyją zgodnie ze słowami Boga. Wraz ze zrozumieniem prawdy ludzie ci stopniowo zyskują głębsze poznanie Boga. Są posłuszni Bogu i coraz usilniej praktykują prawdę. Nieświadomie uwalniają się od grzechu i osiągają świętość. Ten rezultat końcowy to coś, czego wierzący w Pana podczas trwania Wieku Łaski, ale nieakceptujący dzieła Bożego w dniach ostatecznych, nigdy nie osiągną. Zatem tylko akceptując słowa osądu i skarcenia od Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, będą mogli zrozumieć prawdę i poznać Boga, całkowicie uwalniając się od szatańskich wpływów i zdeprawowanego usposobienia. Będzie można żyć zgodnie z prawdą i słowami Boga. To jest prawdziwe znaczenie pełnego zbawienia.

ze skryptu filmu pod tytułem „Ciernie wspomnień”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Czym jest sąd?

Ważne słowa Boga: Dzieło sądu jest osobistą pracą Boga, więc powinno w naturalny sposób być wykonane przez Boga we własnej osobie. Nie może...

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze