Czym jest postępowanie zgodne z wolą Bożą? Czy same nauczanie i praca dla Pana są postępowaniem zgodnym z wolą Bożą?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował …

2020-04-12 17:11:19

Czy prawdziwym świadectwem wiary w Boga jest to, że człowiek tylko korzysta z łaski Bożej?

Ważne słowa Boga: Jeśli tylko cieszysz się łaską Boga, spokojnym życiem rodzinnym lub błogosławieństwami materialnymi, to nie zyskałeś Boga, a twoja wiara w Boga zawiodła. Bóg dokonał już jednego etapu dzieła łaski w ci…

2019-09-29 02:38:20

Czym jest ktoś, kto postępuje zgodnie z wolą Bożą? I czym jest prawdziwe świadectwo wiary w Boga?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Wtedy powstał Hiob i rozdarł swój płaszcz, i ogolił głowę, i upadł na ziemię, i oddał cześć, i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki mojej, i nagi tam wrócę: Jahwe dał, i Jahwe zabrał; b…

2019-09-30 07:39:12

Czym jest postępowanie zgodne z wolą Bożą? Czy same nauczanie i praca dla Pana są postępowaniem zgodnym z wolą Bożą?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował …

2020-04-12 17:11:19

Czy prawdziwym świadectwem wiary w Boga jest to, że człowiek tylko korzysta z łaski Bożej?

Ważne słowa Boga: Jeśli tylko cieszysz się łaską Boga, spokojnym życiem rodzinnym lub błogosławieństwami materialnymi, to nie zyskałeś Boga, a twoja wiara w Boga zawiodła. Bóg dokonał już jednego etapu dzieła łaski w ci…

2019-09-29 02:38:20

Czym jest ktoś, kto postępuje zgodnie z wolą Bożą? I czym jest prawdziwe świadectwo wiary w Boga?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Wtedy powstał Hiob i rozdarł swój płaszcz, i ogolił głowę, i upadł na ziemię, i oddał cześć, i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki mojej, i nagi tam wrócę: Jahwe dał, i Jahwe zabrał; b…

2019-09-30 07:39:12