Świadectwa o Chrystusie dni ostatecznych

Świadectwa o Chrystusie dni ostatecznych

(Dwadzieścia prawd o dawaniu świadectwa Bogu)

Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych, wyraził wiele różnych prawd, odkrył każdą prawdę i tajemnicę w Biblii, i objawił ludzkości sedno trzech etapów Bożego dzieła, tajemnicę Boga stającego się ciałem, Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych itp. Świadczy to o tym, że Bóg Wszechmogący jest Panem Jezusem, który powrócił, i że jest On ukazaniem się Boga w dniach ostatecznych.