Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Świadectwa o Chrystusie dni ostatecznych

  • 1
  • 2

Część pierwsza

Rozgłaszając Dobrą Nowinę i niosąc świadectwo o Bogu, należy się skupić na przekazywaniu 20 kluczowych prawd

I. Należy składać świadectwo o aspekcie prawdy dotyczącym wcielenia Boga

II. Należy nieść świadectwo o aspekcie prawdy dotyczącym trzech etapów Bożego dzieła zbawienia ludzkości

III. Należy nieść świadectwo o aspekcie prawdy dotyczącym Bożego dzieła sądu w dniach ostatecznych

IV. Należy nieść świadectwo o aspekcie prawdy dotyczącym związku pomiędzy trzema etapami Bożego dzieła a Jego imionami

VI. Należy jasno przekazywać aspekt prawdy dotyczący różnicy między byciem zbawionym w Wieku Łaski a pełnym zbawieniem w Wieku Królestwa

VII. Należy jasno mówić o tym, że tylko to, co przynosi Chrystus Dni Ostatecznych, jest drogą życia wiecznego

XI. Należy jasno przekazywać aspekt prawdy dotyczący relacji między Bogiem i Biblią

XII. Należy jasno przekazywać aspekt prawdy dotyczący mądrych panien słyszących głos Boga

  • 1
  • 2