Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Świadectwa o Chrystusie dni ostatecznych

(Dwadzieścia prawd o dawaniu świadectwa Bogu)

  • 1
  • 2
  • 3

Część pierwsza

Rozgłaszając Dobrą Nowinę i niosąc świadectwo o Bogu, należy się skupić na przekazywaniu 20 kluczowych prawd

I. Prawdy dotyczące wcielenia Boga

II. Prawdy dotyczące trzech etapów Bożego dzieła zbawienia

III. Prawdy dotyczące Bożego dzieła osądzania w dniach ostatecznych

IV. Prawdy dotyczące związku pomiędzy trzema etapami Bożego dzieła a Jego imionami

V. Różnice między Bożym dziełem osądzania w dniach ostatecznych a Jego dziełem odkupienia w Wieku Łaski

VI. Różnice między byciem zbawionym w Wieku Łaski a pełnym zbawieniem w Wieku Królestwa

VII. Różnice między drogą pokuty z Wieku Łaski a drogą życia wiecznego w dniach ostatecznych

VIII. Różnice między dziełem Bożym i dziełem człowieka

IX. Chrystus jest przejawem samego Boga

X. Prawdy dotyczące tego, jak poznać Boga

XI. Prawdy dotyczące relacji między Bogiem i Biblią

XII. Prawdy dotyczące panien mądrych słyszących głos Boga

XIII. Znaczenie wcielenia Boga w Chinach w dniach ostatecznych

XIV. Różnice między kościołem Bożym i grupami religijnymi

XV. Jak odróżniać istotę świata religijnego, który przeciwstawia się Bogu

XVI. Czy Bóg jest w trzech osobach, czy jest jedynym prawdziwym Bogiem

XVII. Jak rozróżnić pomiędzy rzeczywistością prawdy a wiedzą teologiczną

XVIII. Czym jest postępowanie zgodne z wolą Bożą i co jest prawdziwym świadectwem?

XIX. Dlaczego prawdziwa droga cierpi prześladowania od czasów starożytnych?

XX. Prawdziwe znaczenie pochwycenia i bycia podniesionym przed tron Boga

  • 1
  • 2
  • 3