Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Świadectwa o Chrystusie dni ostatecznych

  • 1
  • 2

Część pierwsza

Rozgłaszając Dobrą Nowinę i niosąc świadectwo o Bogu, należy się skupić na przekazywaniu 20 kluczowych prawd

I. Należy składać świadectwo o aspekcie prawdy dotyczącym wcielenia Boga

II. Należy nieść świadectwo o aspekcie prawdy dotyczącym trzech etapów Bożego dzieła zbawienia ludzkości

III. Należy nieść świadectwo o aspekcie prawdy dotyczącym Bożego dzieła sądu w dniach ostatecznych

IV. Należy nieść świadectwo o aspekcie prawdy dotyczącym związku pomiędzy trzema etapami Bożego dzieła a Jego imionami

V. Należy nieść świadectwo o aspekcie prawdy dotyczącym różnicy między Bożym dziełem sądu w dniach ostatecznych a Jego dziełem odkupienia w Wieku Łaski

VI. Należy jasno przekazywać aspekt prawdy dotyczący różnicy między byciem zbawionym w Wieku Łaski a pełnym zbawieniem w Wieku Królestwa

VII. Należy jasno mówić o tym, że tylko to, co przynosi Chrystus Dni Ostatecznych, jest drogą życia wiecznego

VIII. Należy jasno przekazywać aspekt prawdy dotyczący różnicy między dziełem Bożym i dziełem człowieka

IX. Należy jasno mówić o tym, że Chrystus jest przejawem samego Boga

X. Należy jasno przekazywać aspekt prawdy mówiący o tym, jak poznać Boga

XI. Należy jasno przekazywać aspekt prawdy dotyczący relacji między Bogiem i Biblią

XII. Należy jasno przekazywać aspekt prawdy dotyczący mądrych panien słyszących głos Boga

XIII. Należy wyraźnie przekazywać znaczenie wcielenia Boga w Chinach w dniach ostatecznych

XIV. Należy wyraźnie przekazywać różnice między kościołem Bożym i organizacjami religijnymi

XV. Należy wyraźnie przekazywać, jak odróżniać istotę faryzeuszy i świata religijnego, który przeciwstawia się Bogu

XVI. Należy wyraźnie przekazywać, czy Bóg jest rzeczywiście Bogiem trójjedynym, czy jedynym prawdziwym Bogiem

XVII. Należy wyraźnie przekazywać, jak rozróżnić pomiędzy rzeczywistością prawdy a biblijną wiedzą i doktryną

XVIII. Należy wyraźnie przekazywać, czym jest postępowanie zgodne z wolą Bożą i co jest prawdziwym świadectwem wiary w Boga

XIX. Należy wyraźnie przekazywać, dlaczego prawdziwa droga cierpiała prześladowania od czasów starożytnych

XX. Należy wyraźnie przekazywać, co to jest pochwycenie i prawdziwe znaczenie bycia podniesionym przed tron Boga

  • 1
  • 2