Muzyka chrześcijańska 2020 „Niech człowiek wielbi Boga, by mieć dobry los”

24 marca 2020

Bóg stworzył świat, to On stworzył ludzkość.

To On był architektem starożytnej kultury greckiej i cywilizacji człowieka.

Tylko Bóg pociesza, tylko On ludzi pociesza.

Tylko On się troszczy o nich w dzień i w nocy.

Rozwój człowieka i jego postępy

są ściśle związane ze zwierzchnictwem Boga,

są ściśle związane ze zwierzchnictwem Boga.

Przyszłość i historia człowieka łączą się z Boskim planem nierozerwalnie.

Przyszłość i historia człowieka łączą się, łączą się z Boskim planem.

Wzrost i upadek każdego z państw i narodów

jest zgodny z planami, zgodny z planami Boga,

jest zgodny z planami, zgodny z planami Boga.

Bóg zna, Bóg zna los kraju lub narodu.

Tylko On kontroluje bieg historii ludzkich kroków.

Tylko On kontroluje bieg historii ludzkich kroków.

Gdy człowiek dobrego losu chce, gdy kraj oczekuje,

wówczas człowiek musi pokłonić się ku czci Boga.

Gdy człowiek dobrego losu chce, gdy kraj oczekuje,

wówczas człowiek musi pokłonić się ku czci Boga,

okazać skruchę i wyznać Mu swój każdy grzech.

Przeznaczenie inaczej da zły koniec dla człowieka,

nieuniknioną katastrofę.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Polecane:

Muzyka chrześcijańska 2020 „Bóg zstępuje z sądem”

https://www.youtube.com/watch?v=eptZBycw3vQ

Muzyka chrześcijańska 2020 „Boży sąd nad wszystkimi narodami i ludami”

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/God-s-judgment-on-all-nations-lrc.html

Chrześcijański film dokumentalny „Boże zasady rządzące początkiem i przyszłością ludzkości” https://pl.kingdomsalvation.org/videos/God-presides-over-of-all-mankind.html

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze