Seria kazań: W poszukiwaniu prawdziwej wiary | „Czym jest wcielenie?”

01 marca 2022

Dwa tysiące lat temu, kiedy Pan Jezus przybył, by nauczać i czynić dzieło, główni kapłani, skrybowie i faryzeusze judaizmu uznali Go za zwykłego człowieka. Zrobili wszystko, co mogli, żeby opierać się i bluźnić Panu Jezusowi oraz Go potępiać, a ostatecznie przybili Go do krzyża, popełniając tym samym ohydną zbrodnię. Obecnie Bóg Wszechmogący pojawił się i działa przybrawszy wygląd Syna Człowieczego, lecz wielu ludzi, którym brakuje wiedzy o Bogu wcielonym, traktuje Boga Wszechmogącego jako zwykłą osobę, odmawia zbadania prawdziwej drogi i zaciekle potępia Boga Wszechmogącego i Mu się opiera, popełniając tym ponownie zbrodnię ukrzyżowania Boga. Dlaczego oba wcielenia Boga zostały potępione i odrzucone przez ludzi? Ponieważ ludziom brakuje wiedzy o Bogu, ludzie nie wiedzą, czym jest prawda, a jeszcze mniej rozumieją tajemnicę wcielenia. Zatem czym dokładnie jest wcielenie? Jak mamy je rozumieć? W tym odcinku serii „W poszukiwaniu prawdziwej wiary” poszukamy wspólnie prawdy, by zrozumieć tajemnicę wcielenia.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze