Seria kazań: W poszukiwaniu prawdziwej wiary | „Dlaczego możemy powitać Pana, tylko słuchając głosu Boga?”

08 kwietnia 2022

W dniach ostatecznych Zbawiciel Bóg Wszechmogący ukazał się i działa, wyrażając wiele prawd i dokonując dzieła sądu. Wielu ludzi wszystkich wyznań, którzy miłują prawdę i wyczekują ukazania się Boga, przeczytało słowa Boga Wszechmogącego i rozpoznało, że jest to głos Boga, że Bóg Wszechmogący to Pan Jezus, który powrócił. Napełnieni radością zwrócili się do Niego, zostali wzięci przed tron Boga i zasiadają teraz na uczcie weselnej Baranka. Wypełnia to proroctwa Pana Jezusa: „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną(Ewangelia Jana 10:27). „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną(Objawienie Jana 3:20). Jednak wielu ludzi wciąż trzyma się słów Biblii, mówiącej o Panu zstępującym na obłokach. Nie starają się oni wcale usłyszeć głosu Boga. W efekcie stracili szansę na powitanie Pana i dopadły ich katastrofy, płaczą i zgrzytają zębami. Dlaczego zatem możemy powitać Pana, tylko słuchając głosu Boga? Ten odcinek z serii „W poszukiwaniu prawdziwej wiary” poprowadzi was do prawdy i właściwej odpowiedzi na to pytanie.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze