Muzyka chrześcijańska z tekstem | „Dwa wcielenia Boga są dla zbawienia człowieka”

10 czerwca 2020

Muzyka chrześcijańska z tekstem | „Dwa wcielenia Boga są dla zbawienia człowieka”

Bóg stał się ciałem dwukrotnie, by lepiej zbawić ludzkość,

by pokonać szatana.

Czy w duchu, czy w ciele,

tylko Bóg może walczyć z szatanem.

Anioły nie mogą walczyć z szatanem,

więc tym bardziej nie może z nim walczyć człowiek.

Anioły są bezsilne,

a zepsuty człowiek jest jeszcze mniej zdolny do interwencji.

Jeśli Bóg pracować chce nad życiem człowieka,

jeśli pragnie czynić to na ziemi,

to musi stać się ciałem,

by przez dzieło swe i tożsamość sam zbawił człowieka.

Bóg stał się ciałem dwukrotnie, by lepiej zbawić ludzkość,

by pokonać szatana.

Czy w duchu, czy w ciele,

tylko Bóg może walczyć z szatanem.

Tylko Bóg może stoczyć bitwę z szatanem.

Niemożliwym jest, by mógł to zrobić człowiek.

Człowiek winny jest posłuszeństwo Bogu,

nie może dokonać dzieła otwarcia nowej epoki.

Człowiek może zadowolić Stwórcę tylko pod przewodnictwem samego Boga,

przez co szatan z całą pewnością przegra.

To wszystko, co człowiek może zrobić.

Bóg stał się ciałem dwukrotnie, by lepiej zbawić ludzkość,

by pokonać szatana.

Czy w duchu, czy w ciele,

tylko Bóg może walczyć z szatanem.

Gdyby dzieła dokonywał Boży Duch

lub gdyby dokonywała go ludzka ręka,

wtedy bitwa ta nie odniosłaby prawdziwego skutku

lub nie skończyłaby się.

Z początkiem każdej nowej bitwy,

z początkiem dzieła każdego nowego wieku,

dzieła dokonuje tylko sam Bóg,

w ten sposób osobiście prowadząc cały wiek.

On otwiera nową ścieżkę dla całej ludzkości.

Każdy nowy wiek rozpoczyna bitwa z szatanem,

przez co człowiek wchodzi do piękniejszego królestwa

i do nowego wieku, który prowadzi sam Bóg.

Bóg stał się ciałem dwukrotnie, by lepiej zbawić ludzkość,

by pokonać szatana.

Czy w duchu, czy w ciele,

tylko Bóg może walczyć z szatanem.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze