Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.
Słowo Boże na każdy dzień | „Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem a ludźmi użytymi przez Boga” | Fragment 139Słowo Boże na każdy dzień | „Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem a ludźmi użytymi przez Boga” | Fragment 139 Słowo Boże na każdy dzień | „Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia” | Fragment 130Słowo Boże na każdy dzień | „Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia” | Fragment 130 Słowo Boże na każdy dzień | „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” | Fragment 107Słowo Boże na każdy dzień | „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” | Fragment 107 Słowo Boże | „Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem a ludźmi użytymi przez Boga” | Fragment 138Słowo Boże | „Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem a ludźmi użytymi przez Boga” | Fragment 138 Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 124Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 124 Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkiwanego przez Boga” | Fragment 100Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkiwanego przez Boga” | Fragment 100 Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkiwanego przez Boga” | Fragment 101Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkiwanego przez Boga” | Fragment 101 Słowo Boże na każdy dzień | „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” | Fragment 109Słowo Boże na każdy dzień | „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” | Fragment 109 Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga”|Fragment 122Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga”|Fragment 122 Słowo Boże na każdy dzień „Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem a ludźmi użytymi przez Boga” | Fragment 137Słowo Boże na każdy dzień „Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem a ludźmi użytymi przez Boga” | Fragment 137 Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkiwanego przez Boga” | Fragment 103Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkiwanego przez Boga” | Fragment 103 Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 126Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 126 Słowo Boże na każdy dzień | „Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie” | Fragment 134Słowo Boże na każdy dzień | „Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie” | Fragment 134 Słowo Boże na każdy dzień | „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” | Fragment 105Słowo Boże na każdy dzień | „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” | Fragment 105 Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkiwanego przez Boga” | Fragment 104Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkiwanego przez Boga” | Fragment 104 Słowo Boże na każdy dzień | „Czy wiedziałeś? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” | Fragment 133Słowo Boże na każdy dzień | „Czy wiedziałeś? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” | Fragment 133 Słowo Boże na każdy dzień | „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” | Fragment 140Słowo Boże na każdy dzień | „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” | Fragment 140 Słowo Boże na każdy dzień | „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” | Fragment 106Słowo Boże na każdy dzień | „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” | Fragment 106 Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga”|Fragment 127Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga”|Fragment 127 Słowo Boże na każdy dzień | „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” | Fragment 108Słowo Boże na każdy dzień | „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” | Fragment 108 Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 125Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 125 Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkiwanego przez Boga” | Fragment 99Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkiwanego przez Boga” | Fragment 99 Słowo Boże na każdy dzień | „Czy wiedziałeś? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” | Fragment 132Słowo Boże na każdy dzień | „Czy wiedziałeś? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” | Fragment 132 Słowo Boże na każdy dzień | „Przedmowa” | Fragment 110Słowo Boże na każdy dzień | „Przedmowa” | Fragment 110 Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 123Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 123 Słowo Boże | „Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga” | Fragment 136Słowo Boże | „Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga” | Fragment 136 Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkiwanego przez Boga” | Fragment 102Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkiwanego przez Boga” | Fragment 102 Słowo Boże na każdy dzień | „Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«” | Fragment 45Słowo Boże na każdy dzień | „Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«” | Fragment 45 Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 119Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 119

Słowo Boże na każdy dzień | „Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie” | Fragment 134

Słowo Boże na każdy dzień   119  

Wstęp

Słowo Boże na każdy dzień | „Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie” | Fragment 134

Co powinieneś wiedzieć o praktycznym Bogu? Duch Święty, Osoba i Słowo współtworzą samego praktycznego Boga i to jest prawdziwe znaczenie samego praktycznego Boga. Jeśli znasz tylko Osobę – jeśli znasz Jego zwyczaje i osobowość – ale nie znasz dzieła Ducha ani nie wiesz, czego Duch dokonuje w ciele, i jeśli zwracasz uwagę tylko na Ducha i Słowo, i modlisz się tylko przed Duchem, nieświadomy dzieła Ducha Bożego w Bogu praktycznym, to jednak dowodzi, że nie znasz Boga praktycznego. Znajomość Boga praktycznego obejmuje poznanie i doświadczanie Jego słów i uchwycenie reguł i zasad dzieła Ducha Świętego oraz tego, jak Duch Boży działa w ciele. Obejmuje to również świadomość, że każde działanie Boga w ciele jest zarządzane przez Ducha, a wypowiadane przez Niego słowa są bezpośrednim wyrazem Ducha. Jeśli zatem chcesz poznać Boga praktycznego, musisz przede wszystkim wiedzieć, jak Bóg działa w człowieczeństwie i w boskości; to z kolei dotyczy wyrażeń Ducha, z którymi wszyscy ludzie mają do czynienia.

Co obejmują wyrażenia Ducha? Czasami praktyczny Bóg działa w człowieczeństwie, a czasami w boskości, jednak ogólnie, w obu przypadkach wszystko podlega Duchowi. Jakikolwiek duch jest w ludziach, takie też jest ich zewnętrzne wyrażenie. Duch działa w zwykły sposób, ale kierownictwo zapewniane przez Ducha dzieli się na dwie części: jedną z nich jest Jego dzieło w człowieczeństwie, a drugą Jego dzieło poprzez boskość. Powinieneś mieć co do tego jasność. Dzieło Ducha różni się w zależności od okoliczności: Gdy wymagane jest Jego ludzkie dzieło, Duch odpowiednio nim kieruje, a gdy wymagane jest Jego boskie dzieło, boskość pojawia się bezpośrednio, aby je wykonać. Ponieważ Bóg działa w ciele i pojawia się w ciele, działa zarówno w człowieczeństwie, jak i w boskości. Jego dzieło w człowieczeństwie jest kierowane przez Ducha, aby zaspokoić cielesne potrzeby ludzi, ułatwić im kontakty z Nim, pozwolić im spojrzeć na rzeczywistość i normalność Boga oraz pozwolić im zobaczyć, że Duch Boży wstąpił w ciało i jest pośród ludzi, żyje razem z człowiekiem i kontaktuje się z nim. Jego dzieło w boskości ma na celu zapewnienie życia ludzi i prowadzenie ludzi we wszystkim od strony pozytywnej, zmieniając usposobienia ludzi i pozwalając im prawdziwie ujrzeć pojawienie się Ducha w ciele. Rozwój w życiu człowieka jest w głównej mierze osiągany bezpośrednio przez Boże dzieło i słowa w boskości. Tylko wtedy, gdy ludzie zaakceptują Boskie dzieło w boskości, będą mogli osiągnąć zmiany w swoim usposobieniu, tylko wtedy będą mogli być nasyceni w swoim duchu; tylko wtedy, gdy do tego zostanie dodane dzieło w człowieczeństwie – Boskie pasterstwo, wsparcie i opieka – ludzie będą mogli wypełnić Bożą wolę. Sam Bóg praktyczny, o którym dziś mowa, działa zarówno w człowieczeństwie, jak i w boskości. Poprzez ukazanie się Boga praktycznego realizowane jest Jego zwykłe ludzkie dzieło i życie oraz Jego w pełni boskie dzieło. Jego człowieczeństwo i boskość łączą się w jedno, a dzieło obu jest osiągane słowami; czy to w człowieczeństwie, czy w boskości, wypowiada On słowa. Kiedy Bóg działa w człowieczeństwie, mówi językiem ludzkości, aby ludzie mogli się zaangażować i Go rozumieć. Jego słowa są wypowiadane wprost i łatwe do zrozumienia, tak aby mogły być przekazane wszystkim ludziom; bez względu na to, czy ci ludzie posiadają wiedzę, czy są słabo wykształceni, wszyscy mogą otrzymać słowa Boże. Boże dzieło w boskości jest również wypełniane przez słowa, ale jest pełne opieki, jest pełne życia, jest nieskażone ludzkimi ideami, nie wiąże się z ludzkimi preferencjami, nie ma ludzkich ograniczeń, znajduje się poza granicami wszelkiego zwykłego człowieczeństwa, jest ono również realizowane w ciele, ale jest bezpośrednim wyrazem Ducha. Jeśli ludzie zaakceptują tylko działanie Boga w człowieczeństwie, wówczas ograniczą się do określonego zakresu, a w związku z tym będą wymagali stałego doglądania, przycinania i dyscyplinowania, aby nastąpiła w nich niewielka zmiana. Jednak bez działania lub obecności Ducha Świętego zawsze będą uciekać się do swoich starych dróg; tylko dzięki dziełu boskości te niedoskonałości i braki mogą być naprawione, tylko wtedy ludzie mogą zostać dopełnieni. Zamiast stałego doglądania i przycinania potrzebna jest pozytywna opieka, wykorzystywanie słów do nadrobienia wszystkich braków, wykorzystywanie słów do ujawnienia każdego stanu ludzi, wykorzystywanie słów do kierowania ich życiem, każdą wypowiedzią, każdym działaniem, do obnażania ich intencji i motywacji; to jest prawdziwe dzieło Boga praktycznego. A zatem w swojej postawie wobec Boga praktycznego powinieneś zarówno podporządkować się Jego człowieczeństwu, rozpoznając i uznając Go, a ponadto powinieneś również przyjąć boskie dzieło oraz słowa i słuchać ich. Pojawienie się Boga w ciele oznacza, że całe dzieło i wszystkie słowa Ducha Bożego dokonują się przez Jego zwykłe człowieczeństwo i przez Jego wcielone ciało. Innymi słowy, Duch Boży kieruje zarówno swoim ludzkim dziełem, jak i dokonuje dzieła boskości w ciele, a w Bogu wcielonym można dostrzec zarówno dzieło Boże w człowieczeństwie, jak i dzieło całkowicie boskie; jest to prawdziwe znaczenie pojawienia się Boga praktycznego w ciele. Jeśli widzisz to wyraźnie, będziesz w stanie połączyć poszczególne aspekty Boga i przestaniesz przywiązywać zbyt wielką wagę do Jego dzieła w boskości i nie będziesz zbytnio lekceważyć Jego dzieła w człowieczeństwie, nie będziesz popadać w skrajności, ani robić żadnych „objazdów”. Ogólnie rzecz ujmując, znaczeniem Boga praktycznego jest to, że dzieło Jego człowieczeństwa i Jego boskości, kierowane przez Ducha, jest wyrażane przez Jego ciało, tak aby ludzie widzieli, że jest On żywy i realistyczny, a także prawdziwy i rzeczywisty.

Dzieło Ducha Bożego w człowieczeństwie obejmuje pewne fazy przejściowe. Czyniąc człowieczeństwo doskonałym, pozwala On swemu człowieczeństwu otrzymać kierownictwo Ducha, według którego Jego człowieczeństwo jest w stanie zapewnić opiekę pasterską kościołom. Jest to jeden z wyrazów zwykłego Bożego dzieła. Jeśli zatem wyraźnie dostrzegasz zasady Bożego dzieła w człowieczeństwie, to będzie mało prawdopodobne, abyś miał własne wyobrażenia o tym dziele. Niezależnie od wszystkiego Duch Boży nie może być w błędzie. Jest On prawy i bez błędu; nie zrobiłby niczego niewłaściwie. Dzieło boskie jest bezpośrednim wyrazem woli Bożej, bez ingerencji człowieczeństwa. Nie przechodzi udoskonalania, ale pochodzi bezpośrednio od Ducha. A jednak to, że może On działać w boskości, wynika z Jego zwykłego człowieczeństwa; nie jest to w najmniejszym stopniu nadprzyrodzone i wydaje się być wykonywane przez zwykłego człowieka. Bóg przyszedł z nieba na ziemię przede wszystkim po to, aby wyrazić słowa Boga przez ciało, aby dokończyć dzieło Ducha Bożego, posługując się ciałem.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga