Słowo Boże na każdy dzień: Wcielenie | Fragment 124

23 lipca 2020

Nikt nie jest bardziej odpowiedni i nie ma lepszych kwalifikacji do dzieła osądzania zepsucia ciała człowieka, niż wcielony Bóg. Gdyby sąd był dokonywany bezpośrednio przez Ducha Bożego, to nie byłby wszechogarniający. Co więcej, takie dzieło byłoby trudne do zaakceptowania przez człowieka, ponieważ Duch nie jest w stanie stanąć twarzą w twarz z człowiekiem, a z tego powodu skutki nie byłyby natychmiastowe, tym bardziej człowiek nie byłby w stanie lepiej dostrzec nienaruszalnego usposobienia Bożego. Szatan może być w pełni pokonany tylko wtedy, gdy Bóg w ciele sądzi zepsucie ludzkości. Będąc tym samym, co człowiek, posiadając zwykłe człowieczeństwo, Bóg w ciele może bezpośrednio osądzać niesprawiedliwość człowieka; jest to znak Jego wrodzonej świętości i Jego niezwykłości. Tylko Bóg jest uprawniony i jest w stanie osądzić człowieka, bo cechuje się prawdą i sprawiedliwością, a więc może On osądzić człowieka. Ci, którzy są bez prawdy i sprawiedliwości nie są zdatni do sądzenia innych. Gdyby to dzieło zostało wykonane przez Ducha Bożego, nie byłoby zwycięstwem nad szatanem. Duch jest z natury bardziej wzniosły niż istoty śmiertelne, a Duch Boży jest z natury święty i triumfuje nad ciałem. Gdyby Duch wykonywał to dzieło bezpośrednio, nie byłby w stanie osądzić całego nieposłuszeństwa człowieka i nie mógłby ujawnić całej jego niesprawiedliwości. Ponieważ dzieło osądzania jest również wykonywane poprzez ludzkie koncepcje Boga, a człowiek nigdy nie miał żadnych koncepcji Ducha, dlatego Duch nie jest w stanie lepiej odsłonić nieprawości człowieka, a tym bardziej całkowicie ujawnić takiej nieprawości. Wcielony Bóg jest wrogiem wszystkich tych, którzy Go nie znają. Osądzając ludzkie koncepcje i sprzeciw wobec Niego, ujawnia On całe nieposłuszeństwo ludzkości. Efekty Jego dzieła w ciele są bardziej widoczne niż efekty dzieła Ducha. A zatem osądzenie całej ludzkości nie jest wykonywane bezpośrednio przez Ducha, ale jest dziełem Boga wcielonego. Bóg w ciele może być widziany i dotykany przez człowieka, i Bóg w ciele może całkowicie podbić człowieka. W swojej relacji z Bogiem w ciele człowiek przechodzi od sprzeciwu do posłuszeństwa, od prześladowań do akceptacji, od koncepcji do wiedzy i od odrzucenia do miłości. Są to efekty dzieła Boga wcielonego. Człowiek zostaje zbawiony tylko przez zaakceptowanie Jego osądu, dopiero stopniowo poznaje Go poprzez słowa padające z Jego ust, jest zdobywany przez Niego w czasie swego sprzeciwu wobec Niego i otrzymuje od Niego życie, kiedy przyjmuje Jego karcenie. Wszystko to jest dziełem Boga w ciele, a nie dziełem Boga w Jego tożsamości Ducha. Dzieło wykonane przez Boga wcielonego jest największym i najgłębszym dziełem, a kluczową częścią trzech etapów dzieła Bożego są dwa etapy dzieła wcielenia. Gruntowne zepsucie człowieka jest wielką przeszkodą w dziele Boga wcielonego. W szczególności dzieło wykonywane wobec ludzi w dniach ostatecznych jest niezwykle trudne, warunki są niesprzyjające, a kaliber każdego rodzaju człowieka jest dość słaby. Jednak pod koniec tego dzieła, nadal będzie ono osiągać właściwy efekt, bez żadnych wad; jest to efekt dzieła ciała i jest on bardziej przekonujący niż efekt dzieła Ducha. Trzy etapy Bożego dzieła zostaną ukończone przez Boga w ciele i muszą być ukończone przez Boga wcielonego. Najważniejsze i najistotniejsze dzieło jest wykonywane przez Boga w ciele, a zbawienie człowieka musi być dokonane osobiście przez Boga w ciele. Chociaż cała ludzkość uważa, że Bóg w ciele nie ma związku z człowiekiem, w rzeczywistości ciało to dotyczy losu i istnienia całej ludzkości.

(Zepsuta ludzkość bardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Bóg wcielony dokonuje najbardziej kluczowego dzieła zbawienia człowieka

Dzieło, którego dokonuje Bóg wcielony, jest największym z Bożych dzieł. Dzieło, którego dokonuje Bóg wcielony, jest najdonioślejszym z Bożych dzieł. Spośród trzech etapów Bożego dzieła kluczowe są właśnie te dwa, te dwa etapy dzieła, którego dokonuje, dokonuje Bóg wcielony. Najważniejszej części swojego dzieła Bóg dokonuje w ciele. Zbawienie każdego człowieka musi dokonać się przez Boga w ciele. Choć człowiek nie czuje więzi z Bogiem w ciele, właśnie to ciało decyduje o losie i istnieniu ludzkości, bo to Bóg wcielony dokonuje kluczowego dzieła.

Zepsucie człowieka jest przeszkodą w dziele Boga wcielonego. Otoczenie jest wrogie, a człowiek ma słaby charakter. Dzieło dni ostatecznych jest wyjątkowo trudne, lecz doprowadzi do pożądanego wyniku. Najważniejszej części swojego dzieła Bóg dokonuje w ciele. Zbawienie każdego człowieka musi dokonać się przez Boga w ciele. Choć człowiek nie czuje więzi z Bogiem w ciele, właśnie to ciało decyduje o losie i istnieniu ludzkości, bo to Bóg wcielony dokonuje kluczowego dzieła.

Dzieło Boga osiągnie właściwy efekt bez żadnych niedoskonałości. Taki jest efekt dzieła w ciele, bardziej przekonującego niż dzieło Ducha. Trzy etapy dzieła zostaną ukończone przez Boga wcielonego. Trzy etapy dzieła muszą być ukończone przez samego Boga w ciele. Najważniejszej części swojego dzieła Bóg dokonuje w ciele. Zbawienie każdego człowieka musi dokonać się przez Boga w ciele. Choć człowiek nie czuje więzi z Bogiem w ciele, właśnie to ciało decyduje o losie i istnieniu ludzkości, bo to Bóg wcielony dokonuje kluczowego dzieła.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze