Słowo Boże na każdy dzień: Wcielenie | Fragment 110

15 czerwca 2020

Ten, który będzie wcieleniem Boga, powinien mieć w sobie istotę Boga i Ten, który będzie wcieleniem Boga, powinien być wyrazem Boga. Ponieważ Bóg stanie się ciałem, przyniesie dzieło, jakiego musi dokonać, i ponieważ Bóg stanie się ciałem, wyrazi, kim jest, a także będzie w stanie przynieść człowiekowi prawdę, obdarzyć człowieka życiem oraz pokazać mu drogę. Ciało, w którym brakuje istoty Boga, z pewnością nie będzie Jego inkarnacją – co do tego nie ma wątpliwości. To, czy jest to inkarnacja ciała Boga, człowiek musi ustalić na podstawie wyrażanego przez Niego usposobienia oraz słów wypowiadanych przez Niego. To oznacza, że ustalenie, czy jest to inkarnacja ciała Boga czy nie, i czy jest to prawdziwa droga czy nie, musi opierać się na Jego istocie. Zatem w ustaleniu, czy jest to ciało wcielonego Boga, kluczowe jest zwrócenie uwagi raczej na Jego istotę (Jego dzieło, Jego słowa, Jego usposobienie i tak dalej) niż na wygląd zewnętrzny. Jeżeli człowiek widzi tylko Jego wygląd zewnętrzny a nie dostrzega Jego istoty, objawia w ten sposób niewiedzę i naiwność człowieka. Wygląd zewnętrzny nie określa istoty. Co więcej, dzieło Boże nigdy nie odpowiadało koncepcjom człowieka. Czy wygląd zewnętrzny Jezusa kłócił się z koncepcjami człowieka? Czy Jego wygląd i strój były w stanie dać jakiekolwiek wskazówki co do Jego prawdziwej tożsamości? Czy nie było to powodem, dla którego najwcześniejsi faryzeusze sprzeciwili się Jezusowi, ponieważ dostrzegali tylko Jego wygląd zewnętrzny a nie brali do serca wypowiadanych przez Niego słów? Mam nadzieję, że bracia i siostry oczekujący na pojawienie się Boga nie powtórzą tej historycznej tragedii. Nie możecie stać się współczesnymi faryzeuszami, którzy ponownie przybiją Boga do krzyża. Powinniście dobrze zastanowić się nad tym, jak powitać powracającego Boga, i powinniście mieć wyraźny obraz tego, jak być kimś, kto podporządkowuje się prawdzie. Jest to obowiązek każdego, kto czeka na powrót Jezusa w obłokach. Powinniśmy przetrzeć swoje duchowe oczy, aby nie paść ofiarą słów pełnych wybryków fantazji. Powinniśmy skupić myśli na praktycznym dziele Boga i przyjrzeć się Jego prawdziwej stronie. Nie dajcie się ponieść marzeniom ani zatracić w nich, ciągle wyczekując dnia, w którym Pan Jezus nagle zstąpi pośród was na obłoku, aby przyjąć was, którzy nigdy Go nie znaliście ani nie widzieliście, ani nie wiedzieliście, jak wypełniać Jego wolę. Lepiej pomyśleć o kwestiach praktycznych!

(Przedmowa, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Jak poznać ukazanie się i dzieło Chrystusa w dniach ostatecznych

Wcielenie Boga wyrazi Jego istotę i ekspresję. Gdy stanie się ciałem, wniesie powierzone dzieło, by wyrazić, kim jest, dać ludziom prawdę, wskazać im… wskazać drogę i życie dać. Ciało, które nie zawiera Jego istoty, to nie jest Bóg, wcielony Bóg, wcielony Bóg. Ciało, które nie zawiera Jego istoty, to nie jest Bóg, wcielony Bóg, wcielony Bóg.

Potwierdź ciało Boga i drogę prawdy przez Jego istotę. Skup się na Jego istocie, nie na wyglądzie. Zewnętrze nie determinuje wnętrza, dzieło Boga idzie wbrew ludzkim koncepcjom. Ciało, które nie zawiera Jego istoty, to nie jest Bóg, wcielony Bóg, wcielony Bóg. Ciało, które nie zawiera Jego istoty, to nie jest Bóg, wcielony Bóg, wcielony Bóg.

Czy Jezus nie wyglądał wbrew oczekiwaniom ludzi? Czy Jego aparycja nie ukrywała, kim jest? Czyż nie stąd się wziął bunt faryzeuszy? Skupili się na wyglądzie, nie słuchali Go. Ciało, które nie zawiera Jego istoty, to nie jest Bóg, wcielony Bóg, wcielony Bóg. Ciało, które nie zawiera Jego istoty, to nie jest Bóg, wcielony Bóg, wcielony Bóg.

Bóg nadzieję ma, że historia nie powtórzy się. Nie krzyżujcie Boga jeszcze raz. Rozważcie zatem dobrze, jak przyjmiecie Jego powrót. Wiedzcie, jak poddacie prawdzie się, to powinność każdego. Wiedzcie, jak poddacie prawdzie się, każdego, kto czeka na powrót Jezusa. Wiedzcie, jak…

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze