Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.
Chrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (15) – Boże zarządzanie zawsze czyni postępyChrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (15) – Boże zarządzanie zawsze czyni postępy Chrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (14) – Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki i ich misjaChrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (14) – Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki i ich misja Chrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (13) – Powstanie imperium brytyjskiego napędza rozwój ludzkościChrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (13) – Powstanie imperium brytyjskiego napędza rozwój ludzkości Chrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (12) – Powstanie i upadek Imperium RzymskiegoChrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (12) – Powstanie i upadek Imperium Rzymskiego Chrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (11) – Ucieczka Żydów za granicę i rozpowszechnienie ewangelii królestwa niebieskiegoChrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (11) – Ucieczka Żydów za granicę i rozpowszechnienie ewangelii królestwa niebieskiego Historia biblijna „Bóg składa Izraelitom obietnicę”Historia biblijna „Bóg składa Izraelitom obietnicę” Opowieść o Jezusie „Zejście Boga na ziemię, by stać się ofiarą przebłagalną”Opowieść o Jezusie „Zejście Boga na ziemię, by stać się ofiarą przebłagalną” Historia biblijna „Bóg ustanawia Prawo”Historia biblijna „Bóg ustanawia Prawo” Historia biblijna „Bóg wyprowadza Izraelitów z Egiptu”Historia biblijna „Bóg wyprowadza Izraelitów z Egiptu” Historia biblijna „Bóg niszczy Sodomę i Gomorę”Historia biblijna „Bóg niszczy Sodomę i Gomorę” Historia biblijna „Bóg niszczy ziemię w potopie”Historia biblijna „Bóg niszczy ziemię w potopie” Chrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (4) – Bóg stwarza światChrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (4) – Bóg stwarza świat Chrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (3) – Boże zasady rządzące podtrzymaniem ludzkości i wszechrzeczyChrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (3) – Boże zasady rządzące podtrzymaniem ludzkości i wszechrzeczy Chrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (2) – Boże zasady rządzące początkiem i przyszłością ludzkościChrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (2) – Boże zasady rządzące początkiem i przyszłością ludzkości Chrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (1) – Boże zasady rządzące wszechświatemChrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (1) – Boże zasady rządzące wszechświatem Chrześcijański film dokumentalny „Bóg jest suwerenem losu każdego kraju i wszystkich ludów” (klip 3)Chrześcijański film dokumentalny „Bóg jest suwerenem losu każdego kraju i wszystkich ludów” (klip 3) Chrześcijański film dokumentalny „Zapis Bożego dzieła stworzenia świata oraz prowadzenia i odkupienia ludzkości” (klip 2)Chrześcijański film dokumentalny „Zapis Bożego dzieła stworzenia świata oraz prowadzenia i odkupienia ludzkości” (klip 2) Chrześcijański film dokumentalny „Bóg jest suwerenem wszystkich rzeczy we Wszechświecie” (klip 1)Chrześcijański film dokumentalny „Bóg jest suwerenem wszystkich rzeczy we Wszechświecie” (klip 1) Dramat muzyczny „Historia Xiaozhen” Klip (5) – Życie w sali balowej | Kościół Boga WszechmogącegoDramat muzyczny „Historia Xiaozhen” Klip (5) – Życie w sali balowej | Kościół Boga Wszechmogącego Dramat muzyczny „Historia Xiaozhen” Klip (6) – Powrót | Kościół Boga WszechmogącegoDramat muzyczny „Historia Xiaozhen” Klip (6) – Powrót | Kościół Boga Wszechmogącego Dramat muzyczny „Historia Xiaozhen” Klip (4) – Degeneracja | Kościół Boga WszechmogącegoDramat muzyczny „Historia Xiaozhen” Klip (4) – Degeneracja | Kościół Boga Wszechmogącego Dramat muzyczny „Historia Xiaozhen” Klip (3) – Porzucenie dobra i podążanie za niegodziwościąDramat muzyczny „Historia Xiaozhen” Klip (3) – Porzucenie dobra i podążanie za niegodziwością Dramat muzyczny „Historia Xiaozhen” Klip (2) – Walka o złoto | Kościół Boga WszechmogącegoDramat muzyczny „Historia Xiaozhen” Klip (2) – Walka o złoto | Kościół Boga Wszechmogącego Dramat muzyczny „Historia Xiaozhen” Klip (1) – Papier, kamień, nożyce | Kościół Boga WszechmogącegoDramat muzyczny „Historia Xiaozhen” Klip (1) – Papier, kamień, nożyce | Kościół Boga Wszechmogącego

Chrześcijański film dokumentalny „Zapis Bożego dzieła stworzenia świata oraz prowadzenia i odkupienia ludzkości” (klip 2)

Chór   643  

Wstęp

Chrześcijański film dokumentalny „Zapis Bożego dzieła stworzenia świata oraz prowadzenia i odkupienia ludzkości” (klip 2)

Czy chcesz się dowiedzieć, jak Bóg stworzył świat? Czy chcesz się dowiedzieć, jak Bóg prowadził ludzkość, krok po kroku, aż do dzisiaj? Ten wspaniały fragment chrześcijańskiego filmu „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” dokumentuje Boże dzieło stworzenia świata oraz przewodzenia i odkupienia ludzkości. On ujawni przed Tobą te odpowiedzi.

Zalecenie:

Film dokumentalny 2019 | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Muzyka chrześcijańska https://pl.kingdomsalvation.org/videos/one-who-holds-sovereignty-over-everything.html

Wiara, nadzieja i miłość | Dramat muzyczny „Historia Xiaozhen” | Muzyka chrześcijańska 2019 https://pl.kingdomsalvation.org/videos/xiaozhens-story.html

Chwalcie powrót Pana | Dramat muzyczny „Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego” https://pl.kingdomsalvation.org/videos/gospel-choir-episode-19.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Niektóre materiały zawarte w tym filmie pochodzą z następującego źródła:

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga