Piosenka chrześcijańska „Kiedy otworzysz swoje serce na Boga”

Piosenka chrześcijańska „Kiedy otworzysz swoje serce na Boga”

584 |16 kwietnia 2020

Piosenka chrześcijańska „Kiedy otworzysz swoje serce na Boga”

Kiedy nie rozumiecie Boga i nie znacie Jego natury,

wasze serca nie będą mogły otworzyć się na Boga.

Gdy zrozumiecie Boga, zrozumiecie, co On w sercu ma

i będziecie się tym delektować z całą uwagą i wiarą.

Gdy smakować będziesz to, co On w sercu ma,

krok po kroku, dzień za dniem,

gdy smakować będziesz to, co On w sercu ma,

twoje serce otworzy się na Niego.

Gdy twe serce prawdziwie otworzy się,

gdy twe serce otworzy się,

ujrzysz pogardę, dostrzeżesz wstyd

swych przesadnych, samolubnych próśb.

Gdy twe serce prawdziwie otworzy się,

gdy twe serce otworzy się,

w Bożym sercu ujrzysz bezgraniczny świat,

znajdziesz się w krainie niewymownych cudów.

W tej krainie nie ma zdrady ani oszustw,

ni ciemności nie ma, ani zła.

Jest tam tylko szczerość i wierność;

tylko prawość i dobroć, tylko prawość i dobroć.

On miłością jest, On troszczy się w nieskończonej litości.

W życiu twym będzie radość,

gdy otworzysz na Boga serce swe.

Jego mądrość i moc wypełniają tę krainę,

tak jak Jego władza i miłość.

Możesz zobaczyć, co Bóg ma i czym jest,

co cieszy Go i co martwi,

co smuci Go i wzburza – to wszyscy zobaczyć mogą,

gdy otworzysz swe serce na Boga i do środka zaprosisz Go.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Polecane:

Muzyka chrześcijańska 2020 „Bóg zstępuje z sądem”

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/God-descends-with-judgment-video.html

Pieśń chrześcijańska „Chrystus dni ostatecznych rozpoczął Wiek Królestwa” https://www.youtube.com/watch?v=55wWcHaiuWA

Muzyka chrześcijańska „Jak szukać śladów Boga”

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/how-to-search-for-God-s-footprints-lrc.html

Zachęcamy do pobrania dwóch aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj