Piosenka chrześcijańska | „Tylko Bóg Wszechmogący może zbawić człowieka”

Piosenka chrześcijańska | „Tylko Bóg Wszechmogący może zbawić człowieka”

204 |26 czerwca 2020

Piosenka chrześcijańska | „Tylko Bóg Wszechmogący może zbawić człowieka”

Jak wielkie i cudowne są czyny Boga Wszechmogącego!

Rozbrzmiewa siedem trąb, siedem gromów dudni,

siedem mis wylewa Bóg Wszechmogący.

Zostanie to jawnie ukazane, nie ma żadnych wątpliwości.

Ci, którzy dziś całkowicie się ofiarują,

otrzymają wielkie błogosławieństwo Boże;

ci, którzy pragną zachować swe życie, stracą je.

Wszystko jest w rękach Boga Wszechmogącego.

Nie powinieneś już więcej wstrzymywać kroku.

Niebo i ziemia ulegają ogromnym zmianom.

Nie ma się gdzie ukryć, człowiek gorzko zapłacze;

nie ma wyboru.

Bóg nas kocha każdego dnia, jedynie Bóg Wszechmogący może nas zbawić.

To, czy spotyka nas nieszczęście, czy dostępujemy błogosławieństw,

zależy w całości od Boga Wszechmogącego.

My, ludzie, nie mamy tu nic do powiedzenia.

Podążaj za obecnym dziełem Ducha Świętego,

niech każdy ma w swym sercu jasność,

by nie trzeba było przypominać

o etapach, które osiągnęło Boże dzieło.

Powinieneś często stawać przed Bogiem Wszechmogącym

i prosić Go o wszystko.

On ześle ci wewnętrzne oświecenie,

On w trudnych chwilach otoczy cię opieką.

Bóg nas kocha każdego dnia, jedynie Bóg Wszechmogący może nas zbawić.

To, czy spotyka nas nieszczęście, czy dostępujemy błogosławieństw,

zależy w całości od Boga Wszechmogącego.

My, ludzie, nie mamy tu nic do powiedzenia.

Nie bój się! W całości należysz do Niego.

Z Jego ochroną i opieką – czegóż można się obawiać?

Już wkrótce wola Boża wypełni się.

Otwórz swe duchowe oczy, niebo się przemieni.

Po co się bać? Subtelnym ruchem swojej dłoni

Bóg może w jednej chwili obrócić niebo i ziemię w pył.

Czemuż zatem służą ludzkie zgryzoty i niepokoje?

Czy wszystko nie jest zawsze w rękach Boga?

Niebo i ziemia mogą się zmienić na Jego rozkaz.

My możemy stać się pełni na Jego rozkaz.

Nie obawiaj się, ze spokojem idź dalej,

lecz bądź także czujny i uważny,

bowiem wola Boga została wypełniona,

Jego projekt dobiegł końca, Jego plan zakończył się powodzeniem.

Wszyscy Jego synowie przybyli przed Jego tron,

wraz z Bogiem Wszechmogącym sądzą wszystkie narody i wszystkich ludzi.

Bóg nas kocha każdego dnia, jedynie Bóg Wszechmogący może nas zbawić.

To, czy spotyka nas nieszczęście, czy dostępujemy błogosławieństw,

zależy w całości od Boga Wszechmogącego.

My, ludzie, nie mamy tu nic do powiedzenia.

Ci, którzy prześladują kościół i krzywdzą Bożych synów,

zostaną surowo ukarani, to pewne!

Tych, którzy ofiarują Bogu szczere serce i strzegą wszystkiego,

Bóg umiłuje na zawsze, nigdy się to nie zmieni.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zachęcamy do pobrania dwóch aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj