Słowo Boże na każdy dzień: Poznanie Boga | Fragment 163

26 lipca 2020

Istnieje sześć podstawowych środków, które szatan wykorzystuje do poddania człowieka skażeniu.

Pierwszym z nich jest kontrola i przymus. Oznacza to, że szatan zrobi wszystko, co możliwe, aby przejąć kontrolę nad twoim sercem. Co oznacza „przymus”? Oznacza wykorzystanie taktyk opartych na przemocy, byś słuchał i myślał o konsekwencjach braku podporządkowania. Boisz się i nie ośmielasz się przeciwstawić, więc potem się poddajesz.

Drugim jest oszukiwanie i podstęp. Co obejmuje „oszukiwanie i podstęp”? Szatan wymyśla historie i kłamstwa, podstępnie skłaniając cię do wierzenia w nie. Nigdy nie mówi ci, że człowiek został stworzony przez Boga, ale też nie mówi wprost, że nie zostałeś stworzony przez Boga. Nie używa słowa „Bóg” w ogóle, ale zamiast tego używa czegoś innego jako zamiennika, używając tego, aby oszukać cię tak, abyś w zasadzie nie miał pojęcia o istnieniu Boga. Podstępy oczywiście obejmują wiele aspektów, nie tylko ten.

Trzecim jest przymusowa indoktrynacja. Przymusowa indoktrynacja czego? Czy przymusowa indoktrynacja jest dokonywana przez człowieka z jego własnego wyboru? Czy dzieje się to za zgodą człowieka? Nie. Nie ma znaczenia, czy nie zgadzasz się na to. W twojej nieświadomości wlewa się ona w ciebie, zaszczepiając w tobie szatańskie myślenie, jego zasady życia i jego istotę.

Czwarty środek to groźby i zachęty. Oznacza to, że szatan używa różnych środków, abyś go zaakceptował, podążał za nim, służył mu, stara się osiągnąć swoje cele każdym możliwym środkiem. Czasami wyświadcza ci drobne przysługi, ale nadal wabi cię do popełnienia grzechu. Jeśli nie będziesz podążać za nim, to sprawi, że będziesz cierpieć i ukarze cię, i będzie używać różnych sposobów, aby zaatakować cię i zniewolić.

Piąty środek to zwodzenie i paraliż. „Zwodzenie i paraliż” polega na tym, że szatan tworzy atrakcyjne stwierdzenia i idee, które są zgodne z ludzkimi koncepcjami, aby wydawało się, że bierze ludzkie ciało pod uwagę lub myśli o ich życiu i przyszłości, chociaż w rzeczywistości służą one tylko temu, aby cię oszukać. Następnie paraliżuje cię, abyś nie wiedział, co jest dobre, a co złe, abyś bezwiednie został podstępnie oszukany i tym samym znalazł się pod jego kontrolą.

Szóstym środkiem jest zniszczenie ciała i umysłu. Co szatan niszczy w człowieku? Jego umysł, całe jego istnienie. Szatan niszczy twój umysł, co sprawia, że nie masz siły się oprzeć, a oznacza to, że bardzo powoli, wbrew samemu sobie, zwracasz swoje serce ku szatanowi. Wpaja tobie te rzeczy każdego dnia, każdego dnia wykorzystując te idee i aspekty kultury do wpływania na ciebie i wychowywania cię, bardzo powoli rujnując twoją wolę, sprawiając, że nie chcesz być już dobrym człowiekiem, sprawiając, że nie chcesz już dłużej stać w obronie tego, co nazywasz sprawiedliwością. Bezwiednie zostajesz pozbawiony siły woli, aby płynąć w górę rzeki pod prąd, ale zamiast tego płyniesz z prądem. „Zniszczenie” oznacza, że szatan tak dręczy ludzi, iż stają się cieniami samych siebie, tracą swoje człowieczeństwo. Właśnie wtedy szatan uderza, chwyta ich i pożera.

Każdy ze środków, które szatan wykorzystuje, aby poddawać człowieka skażeniu, może sprawić, że człowiek nie ma siły się opierać, każdy z nich może być dla ludzi śmiertelny. Innymi słowy, wszystko, co robi szatan, i wszelkie środki, jakie stosuje, mogą spowodować, że się zdegenerujesz, mogą dać szatanowi kontrolę nad tobą i mogą cię unurzać w bagnie zła. Są to środki, które szatan wykorzystuje, aby doprowadzić człowieka do skażenia.

(Sam Bóg, Jedyny VI, w: Słowo, t. 2, O poznaniu Boga)

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze