Słowo Boże na każdy dzień: Poznanie Boga | Fragment 89

29 czerwca 2020

W autorytecie Stwórcy wszystkie rzeczy są doskonałe

Wszystkie rzeczy stworzone przez Boga, włączając te, które mogły się poruszać, i te, które nie mogły, takie jak ptaki i ryby, takie jak drzewa i kwiaty, a także bydło, owady i dzikie zwierzęta stworzone szóstego dnia – wszystkie były dobre dla Boga, a ponadto w oczach Boga, te rzeczy zgodnie z Jego planem osiągnęły szczyt doskonałości i osiągnęły standardy, które Bóg chciał osiągnąć. Krok po kroku Stwórca wykonywał dzieło, którego zamierzał dokonać zgodnie ze swym planem. Jedna po drugiej pojawiły się rzeczy, które zamierzał stworzyć, a pojawienie się każdej było odbiciem autorytetu Stwórcy i krystalizacją Jego autorytetu, a z powodu tych krystalizacji żadne stworzenie nie mogło zrobić nic innego, jak tylko być wdzięcznym za łaskę Stwórcy i Jego zaopatrzenie. Gdy objawiły się cudowne czyny Boga, ten świat napełniał się, kawałek po kawałku, wszystkimi rzeczami stworzonymi przez Boga oraz zmienił się z chaosu i ciemności w klarowność i jasność, ze śmiertelnego bezruchu do żywotności i nieograniczonej witalności. Spośród wszystkich rzeczy stworzonych, od wielkich po małe, od małych po mikroskopijne, nie było niczego, co nie zostałoby stworzone przez autorytet i moc Stwórcy, a także istniała unikalna i wrodzona konieczność oraz wartość istnienia każdego stworzenia. Niezależnie od różnic w ich kształcie i strukturze, musiały one zostać stworzone przez Stwórcę, aby istnieć w autorytecie Stwórcy. Czasami ludzie widzą owada, który jest bardzo brzydki, i mówią: „Ten owad jest tak okropny, nie ma możliwości, żeby tak brzydka rzecz mogła być stworzona przez Boga – nie ma opcji, by mógł stworzyć czegoś tak brzydkiego”. Co za głupi pogląd! Co powinni powiedzieć, to: „Chociaż ten owad jest tak brzydki, został stworzony przez Boga i dlatego musi mieć swoją własną, wyjątkową rolę”. W swoich myślach Bóg zamierzał dać wszelki wygląd i wszelkiego rodzaju funkcje oraz zastosowania różnym żywym istotom, które stworzył, a zatem żadna z rzeczy, które Bóg stworzył, nie została odlana z tej samej formy. Od ich zewnętrznej formy do ich wewnętrznego składu, od ich nawyków życiowych do miejsca, które zajmują – każdy jest inny. Krowy wyglądają jak krowy, osły wyglądają jak osły, jelenie wyglądają jak jelenie, a słonie wyglądają jak słonie. Czy możesz powiedzieć, które wygląda najlepiej, a które jest najbrzydsze? Czy możesz powiedzieć, które jest najbardziej przydatne, a którego istnienie jest najmniej potrzebne? Niektórzy ludzie polubili wygląd słoni, ale nikt nie używa słoni do obsadzania nimi pól; niektórzy ludzie lubią wygląd lwów i tygrysów, ponieważ ich wygląd jest najbardziej imponujący spośród wszystkich rzeczy, ale czy możesz je trzymać jako zwierzęta domowe? Krótko mówiąc, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy, człowiek powinien poddać się autorytetowi Stwórcy, co oznacza poddanie się porządkowi ustalonemu przez Stwórcę wszystkich rzeczy; to jest najmądrzejsza postawa. Jedynie postawa poszukiwania i posłuszeństwa pierwotnym intencjom Stwórcy jest prawdziwą akceptacją i pewnością co do autorytetu Stwórcy. To jest dobre dla Boga, więc jaki człowiek ma powód, by doszukiwać się wad?

W ten sposób wszystko, co podlega władzy Stwórcy, zagra nową symfonię dla Jego zwierzchności, rozpocznie błyskotliwe preludium dla Jego dzieła nowego dnia, i właśnie wtedy Stwórca otworzy nową stronę w dziele swego zarządzania! Zgodnie z wyznaczonym przez Stwórcę prawem kiełkowania pędów na wiosnę, dojrzewania w lecie, zbierania plonów jesienią i przechowywania zimą, wszystkie rzeczy będą współbrzmieć z planem zarządzania Stwórcy i przywitają swój nowy dzień, nowy początek i nowy bieg życia, a wkrótce będą się one rozmnażać w nieskończonym ciągu, aby przyjmować z radością każdy dzień pod suwerennymi rządami autorytetu Stwórcy…

(Sam Bóg, Jedyny I, w: Słowo, t. 2, O poznaniu Boga)

Wszystko pod władzą Stwórcy jest absolutnie doskonale

I

Wszystkie rzeczy, które stworzył Bóg, to, co się porusza, to, co nieruchome, ptaki, ryby, kwiaty, drzewa, bydło i owady, dziki zwierz, wszystko to podobało się Bogu, było dobre w Jego oczach, zgodne z Jego planem, u szczytu doskonałości, osiągając wszystko, co dla nich Bóg chciał. On krok po kroku działał, wykonywał dzieło w oparciu o swój plan. I tak jedna po drugiej pojawiały się rzeczy, które stworzyć chciał. Każda z nich jest odbiciem Jego władzy. I z tego powodu wszystkie stworzenia mogły dziękować za łaskę Stwórcy, i za to co Stwórca ofiarował im. Pod władzą Stwórcy wszystkie stworzenia zagrają nową symfonię na cześć i chwałę Jego panowania, preludium do Jego dzieła nowego dnia. I w tym właśnie momencie Stworzyciel otworzy nową stronę w dziele swego zarządzania. Tak, Stworzyciel otworzy nową stronę.

Gdy wspaniałe czyny Boga zaczęły się ukazywać, ten świat rósł, napełniał się wszystkimi rzeczami, jakie stworzył Bóg. I dokonała się zmiana z ciemności i chaosu w przejrzystość i wielką jasność, a martwy bezruch wybuchł nieskończonym życiem. Wśród wszystkich rzeczy stworzonych, od tych największych aż do tych najmniejszych, od małych do mikroskopijnych, każdą z nich powołała Stwórcy moc. Istnienie każdego stworzenia miało swą wewnętrzną konieczność i wartość. Jakikolwiek ich kształt i budowa, wszystkie rzeczy będące dziełem Stwórcy w swym istnieniu podlegają Jego władzy. Pod władzą Stwórcy wszystkie stworzenia zagrają nową symfonię na cześć i chwałę Jego panowania, preludium do Jego dzieła nowego dnia. I w tym właśnie momencie Stworzyciel otworzy nową stronę w dziele swego zarządzania. Tak, Stworzyciel otworzy nową stronę.

Tak, zgodnie z tym prawem kiełkowania wiosną, dojrzewania latem, zbiorów jesienią i zapasów na zimę, tym ustalonym prawem przez Stwórcę, wszystkie rzeczy zabrzmią echem Bożego planu zarządzania i nastanie nowy dzień, początek nowego życia. Wkrótce rozmnożą się w nieskończonym ciągu, by witać każdy nowy dzień pod Jego panowaniem i władzą. Wszystko jest całkowicie doskonałe. Pod władzą Stwórcy wszystkie stworzenia zagrają nową symfonię na cześć i chwałę Jego panowania, preludium do Jego dzieła nowego dnia. I w tym właśnie momencie Stworzyciel otworzy nową stronę w dziele swego zarządzania. Tak, Stworzyciel otworzy nową stronę.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze