Seria kazań: W poszukiwaniu prawdziwej wiary | „Czy podążanie za przywódcami religijnymi to podążanie za Bogiem?”

19 marca 2022

2000 lat temu nasz Zbawiciel Pan Jezus przyszedł, by dokonać dzieła odkupienia. Ponieważ większość judaistów wielbiła przywódców religijnych i faryzeuszy, wraz z tymi antychrystami potępiła i odrzuciła Pana Jezusa, przykładając rękę do Jego ukrzyżowania. Tym zasłużyli sobie na to, że Bóg ich potępił i ukarał, a naród Izraela przeklął na 2000 lat. Pan Jezus powrócił w dniach ostatecznych jako wcielony Bóg Wszechmogący, wyrażając prawdy i dokonując sądu, by w pełni obmyć i zbawić ludzkość. On również staje w obliczu szalonego potępienia i oporu ze strony przywdców religijnych. Ponieważ wielu ludzi w świecie religijnym ślepo wielbi dziś duchownych, wierzą, że przywódców religijnych ustanowił Bóg i że kto im jest posłuszny, ten jest posłuszny Bogu. W rezultacie boją się zgłębiać i przyjąć słowa Boga Wszechmogącego, choć dostrzegli jasno, że są one prawdą, mają moc i władzę oraz pochodzą od Boga. Robią więc to, co ich przywódcy religijni, czyli potępiają i odrzucają Pana Jezusa, który powrócił, i dlatego tracą szansę na powitanie Pana i padają ofiarą katastrof. To naprawdę wstyd! Czy zatem przywódcy religijni zostali naprawdę powołani i ustanowieni przez Boga? Czy ten, kto im się podporządkowuje, podąża za Bogiem? Ten odcinek z serii „W poszukiwaniu prawdziwej wiary” otwiera drogę do prawdy i do znalezienia odpowiedzi.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze