Pieśń uwielbienia Boga | „Jak wspaniale, że przyszedł Wszechmocny Bóg” (Oficjalny teledysk)

30 marca 2020

Co za szczęście spotkać wcielonego Boga.

Chrystus dni ostatecznych pojawia się i działa.

Wyraża prawdę i osądza. Osobiście działa, by ocalić ludzkość.

Jest zwyczajny, smuci się i cieszy. Jest praktyczny, śmieje się i przemawia.

Jego wcielenie ma tak głęboki sens,

że widać w nim prawdziwego Boga, prawdziwego Boga.

Mamy zaszczyt oglądać Wszechmocnego Boga.

Cieszymy się, tak mocno uwielbiając Go,

tak lekcy i tak wolni, chwaląc Go, chwaląc Go,

nie żyjemy na próżno, bo znamy Go.

W dniach ostatecznych Bóg pojawia się w ciele.

Sam doskonali kochających Go.

Jego wypowiedzi prowadzą Jego lud,

obdarzając ludzkość prawdą, prawdą i życiem.

Objawienie i wezwanie w Jego słowach ma zbawiać i oczyszczać lud.

Doświadczamy sądu i karcenia od Boga, widzimy Jego świętość i sprawiedliwość.

Bóg cierpi za ludzi i rozumie, i rozumie ich słabość.

Jego słowa sycą i oświecają lud.

On daje mu wiarę i przynosi światło,

braki ludzi uzupełnia i prowadzi kroki ich.

Bóg doświadcza cierpienia ludzi i stoi przy nich, gdy są karceni.

Cały czas myśli o ich życiu. Tylko Bóg jest najbliżej, najbliżej nich.

W ciszy znosi odrzucenie, znosi odrzucenie.

W udręczeniu przy człowieku trwa.

Otwiera przed nim drogi. Przeciera przed nim szlaki.

Obraz Boga Wszechmogącego inspiruje mnie.

Od starożytności widok praktycznego Boga był czymś rzadkim.

Powinniśmy doceniać ten dobry czas, w którym jesteśmy razem z Nim.

Teraz mamy szansę zobaczyć Jego piękno.

Obyśmy poznali Wszechmocnego, Wszechmocnego Boga.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze