Skecz chrześcijański | „Czy okazujesz prawdziwą skruchę?” (Dubbing PL)

11 sierpnia 2019

Dawniej Zhang Ming'en był kaznodzieją w kościele domowym. Wierzył w Pana przez wiele lat i przez cały ten czas nauczał, pracował, cierpiał i ponosił koszty na rzecz Pana. Dlatego wierzył, że okazuje prawdziwą skruchę i zmienił się. Jednakże podczas wyborów w kościele Zhang Ming'en przyglądał się, jak inni bracia i siostry zostali wybrani na przywódców i diakonów, natomiast jemu powierzono obowiązek przewodniczenia na spotkaniach. Choć z pozoru przyjął to zadanie i poddał woli innych, bardzo był z tego powodu niezadowolony. Gdy jego żona mówi mu, że wcale się nie zmienił i nie okazał prawdziwej skruchy, Zhang Ming'en nie wierzy jej i wywiązuje się błyskotliwa debata... Czym tak naprawdę jest autentyczna skrucha i zmiana? Obejrzyj skecz zatytułowany „Czy okazujesz prawdziwą skruchę?”, aby poznać odpowiedzi.

Zalecenie:

Skecz chrześcijański | „Pobożne życzenia” Czy zdobyłeś bilet do królestwa niebieskiego? (Dubbing PL) https://pl.kingdomsalvation.org/videos/wishful-thinking.html

Skecz chrześcijański | „Pan puka do drzwi” Czy przywitaliście już Pana? (Dubbing PL) https://pl.kingdomsalvation.org/videos/the-Lord-is-knocking.html

Chrześcijański wideo „Jak właściwie przychodzi Pan”

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/how-exactly-does-the-Lord-come.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze