Muzyka chrześcijańska „Powinieneś dążyć do posiadania prawdziwej miłości do Boga”

01 kwietnia 2020

I

Dziś musisz wejść na dobrą ścieżkę,

skoro wierzysz w praktycznego Boga.

Nie tylko Jego dobrodziejstw z wiarą szukaj,

ale staraj się poznawać Go i kochać.

Przez Jego oświecenie i przez twe dążenie

naprawdę zrozum Go, szczerą miłość miej w sercu swym.

Gdy prawdziwie kochasz Boga,

tak, że nie zniszczy tego nikt,

twoja ścieżka właściwa jest.

Gdy prawdziwie kochasz Boga,

świadczysz, że do Niego należysz,

bo On serce twoje ma,

należysz tylko do Niego.

Gdy prawdziwie kochasz Boga,

tak, prawdziwie kochasz Boga.

II

Dzięki doświadczeniom i poświęceniom,

i Bożemu dziełu miłość masz.

Jesteś uwolniony od wpływu szatana

i żyjesz w świetle słów Boga.

Jeśli jesteś wolny od sił zła, możesz dotrzeć do Boga.

Do Niego w wierze dąż. To obowiązek wasz.

Gdy prawdziwie kochasz Boga,

tak, że nie zniszczy tego nikt,

twoja ścieżka właściwa jest.

Gdy prawdziwie kochasz Boga,

świadczysz, że do Niego należysz,

bo On serce twoje ma,

należysz tylko do Niego.

Gdy prawdziwie kochasz Boga,

tak, prawdziwie kochasz Boga.

III

Nie zadowalaj się tym, co już masz.

Nie możecie wahać się w obliczu Boga dzieł

lub lekceważyć ich.

Zawsze pod każdym względem o Bogu myśl.

Wszystko czyń przez wzgląd na Niego,

najważniejszy niech będzie,

gdy mówicie czy cokolwiek robicie.

Zgodne jest to z Jego wolą.

Gdy prawdziwie kochasz Boga,

tak, że nie zniszczy tego nikt,

twoja ścieżka właściwa jest.

Gdy prawdziwie kochasz Boga,

świadczysz, że do Niego należysz,

bo On serce twoje ma,

należysz tylko do Niego.

Gdy prawdziwie kochasz Boga,

tak, prawdziwie kochasz Boga,

tak, prawdziwie kochasz Boga.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze