Muzyka chrześcijańska „Porzuć pojęcia religijne, aby Bóg cię udoskonalił”

Muzyka chrześcijańska „Porzuć pojęcia religijne, aby Bóg cię udoskonalił”

239 |19 kwietnia 2020

Muzyka chrześcijańska „Porzuć pojęcia religijne, aby Bóg cię udoskonalił”

Jeśli przyjmiesz sąd i karcenie słowem Bożym,

porzucisz obrzędy,

nie ocenisz nowych słów Boga według starych pojęć,

będziesz przyszłość, przyszłość miał.

Jeśli zaś jak skarbu trzymasz się starego,

zbawienia nie dostąpisz, Bóg nie zauważy cię.

On w swym dziele i słowie nie sięga

do starych sposobów działania jak w historii.

Jeśli doskonałym pragniesz być, to co dawne porzuć dziś.

Odłóż na bok co Bóg uczynił lub słusznym było.

Nawet to, czego Duch dokonał, na bok odłożyć musisz, tak.

Tego wymaga Bóg. Odnowienia wszystkiego.

Bóg nowy zawsze jest, nigdy stary.

Nie trzyma się swych starych słów ani reguł, o nie.

Jako człowiek trwasz przy dawnych rzeczach,

sztywno stosując je jako zasady.

Lecz Bóg nie działa cały czas tak samo jak za dawnych dni,

czyż więc twe słowa i czyny nie mącą?

Czy trzymając się dawnego nie jesteś wrogiem Boga?

Czy chcesz, aby twe życie przez stare ruiną było?

Jeśli doskonałym pragniesz być, to co dawne porzuć dziś.

Odłóż na bok co Bóg uczynił lub słusznym było.

Nawet to, czego Duch dokonał, na bok odłożyć musisz, tak.

Tego wymaga Bóg. Odnowienia wszystkiego.

Przez stare rzeczy Bożą pracę zablokujesz.

Czy taką osobą pragniesz się stać?

Jeśli szczerze nie chcesz tego to przestań już.

Zwróć się w przód, zacznij znów,

Bóg nie wspomni dawnej służby twej.

Jeśli doskonałym pragniesz być, to co dawne porzuć dziś.

Odłóż na bok co Bóg uczynił lub słusznym było.

Nawet to, czego Duch dokonał, na bok odłożyć musisz, tak.

Tego wymaga Bóg. Odnowienia wszystkiego.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Polecane:

Pieśń chrześcijańska „Chrystus dni ostatecznych rozpoczął Wiek Królestwa”

https://www.youtube.com/watch?v=55wWcHaiuWA

Muzyka chrześcijańska 2020 „Dwa wcielenia Boga są dla zbawienia człowieka”

https://www.youtube.com/watch?v=4BkMQYAT_co

Piosenka chrześcijańska „Bóg wprowadził lud w nowy wiek”

https://www.youtube.com/watch?v=oy7dkmh0puE

Zachęcamy do pobrania dwóch aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj