Słowo Boże na każdy dzień: Wejście w życie | Fragment 541

22 października 2020

Jak możesz wypełniać wolę Bożą na swojej przyszłej ścieżce służby? Jedną z kluczowych kwestii jest dążenie do wkroczenia w życie, dążenie do zmiany usposobienia i dążenie do głębszego wejścia w prawdę – jest to droga do osiągnięcia tego, że zostanie się udoskonalonym i pozyskanym przez Boga. Jesteście wszyscy odbiorcami Bożego posłannictwa, ale jakie to jest posłannictwo? Odnosi się ono do następnego etapu dzieła. Ów następny etap stanowić będzie większe dzieło, które dokonywane jest w całym wszechświecie, więc powinniście dzisiaj dążyć do zmian w waszym życiowym usposobieniu, aby w przyszłości naprawdę stać się dowodem na to, że Bóg zyskał chwałę poprzez swoje działanie, czyniąc z was wzorce dla swego przyszłego dzieła. Dzisiejsze starania mają na celu wyłącznie położenie fundamentów pod przyszłe dzieło, aby Bóg mógł się wami posłużyć i byście mogli nieść o Nim świadectwo. Jeśli obierzesz sobie to za cel twojego dążenia, będziesz mógł zyskać obecność Ducha Świętego. Im ambitniejszy będzie cel twojego dążenia, tym bardziej możesz być doskonalony. Im bardziej będziesz dążyć do prawdy, tym bardziej będzie działać Duch Święty. Im więcej energii włożysz w swoje dążenie, tym więcej zyskasz. Duch Święty doskonali ludzi zgodnie z ich stanem wewnętrznym. Niektórzy ludzie mówią, że nie chcą, by Bóg się nimi posługiwał ani ich doskonalił, że po prostu chcą, aby ich ciało pozostało bezpieczne i nie doznawało nieszczęścia. Niektórzy ludzie nie chcą wejść do królestwa, ale chcą zstąpić do otchłani bez dna. W takim przypadku Bóg również spełni twoje życzenie. Jakiekolwiek jest twoje dążenie, Bóg sprawi, że tak się stanie. Do czego więc dążysz w tej chwili? Czy chodzi ci o udoskonalenie? Czy twoje obecne działania i zachowania służą temu, byś został udoskonalony przez Boga i pozyskany przez Niego? W swoim codziennym życiu musisz stale przykładać do siebie taką miarę. Jeśli włożysz całe swoje serce w dążenie do jednego celu, Bóg na pewno cię udoskonali. Taka jest ścieżka Ducha Świętego. Ścieżkę, którą Duch Święty prowadzi ludzi, osiągają oni poprzez swoje dążenie. Im mocniej pragniesz być doskonalony i pozyskiwany przez Boga, tym bardziej Duch Święty będzie w tobie działał. Im bardziej nie udaje ci się poszukiwać i im bardziej jesteś negatywny i wsteczny, tym bardziej pozbawiasz Ducha Świętego możliwości działania, a z czasem Duch Święty cię opuści. Czy chcesz zostać udoskonalony przez Boga? Czy chcesz zostać pozyskany przez Boga? Czy chcesz, aby Bóg się tobą posługiwał? Powinniście dążyć do tego, aby robić wszystko przez wzgląd na to, by zostać udoskonalonymi i pozyskanymi przez Boga oraz aby On się wami posługiwał, tak żeby wszystkie rzeczy we wszechświecie mogły dostrzec przejawiające się w was Boże działania. Jesteście panami wszystkich rzeczy i pośród wszystkiego, co istnieje, pozwolicie Bogu cieszyć się świadectwem i uwielbieniem poprzez was – jest to dowód na to, że jesteście najbardziej błogosławionym ze wszystkich pokoleń!

(Ludzie, których usposobienie się zmieniło, to ci, którzy weszli w rzeczywistość słów Boga, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Duch Święty silniej działa w tych, którzy pragną być udoskonaleni

Powinniście już teraz dążyć do przemiany waszego życiowego usposobienia, abyście byli dowodem chwały Bożej na ziemi, wzorem Jego przyszłego dzieła. Dzisiejsze dążenia mają tylko dać fundament pod przyszłość, aby Bóg mógł posłużyć się tobą i mieć cię za świadka. Jeśli weźmiesz to za cel swoich dążeń, otrzymasz wówczas obecność Ducha Świętego.

Skup się na jednym celu, a Bóg cię udoskonali. Taką właśnie ścieżką kroczy Duch Święty. Dzięki swym dążeniom ludzie kroczą ścieżką, po której prowadzi ich Duch Święty. Im wyższy cel twój, tym bardziej doskonalony będziesz. Im bardziej szukasz prawdy, tym mocniej Duch Święty działa. Im więcej masz zapału, tym więcej zyskasz. Bóg człowieka doskonali zgodnie z jego wewnętrznym stanem. Im bardziej pragniesz być doskonalony przez Boga, tym mocniej będzie pracował w tobie Duch Święty. Im mniej szukasz prawdy, im bardziej negatywny jesteś, tym mniej Bóg działa i z czasem cię opuści.

W waszych dążeniach powinniście robić wszystko, by Bóg was doskonalił, pozyskał, posługiwał się wami, sprawiając, że wszystko we wszechświecie ujrzy czyny Boga ujawnione w każdym z was. Im wyższy cel twój, tym bardziej doskonalony będziesz. Im bardziej szukasz prawdy, tym mocniej Duch Święty działa. Im więcej masz zapału, tym więcej zyskasz. Bóg człowieka doskonali zgodnie z jego wewnętrznym stanem.

Jesteście panami wszystkiego. Pozwolić powinniście, by Bóg cieszył się, że przez was szerzy się Jego świadectwo. To dowód, że jesteście pokoleniem najbardziej błogosławionym. Im wyższy cel twój, tym bardziej doskonalony będziesz. Im bardziej szukasz prawdy, tym mocniej Duch Święty działa. Im więcej masz zapału, tym więcej zyskasz. Bóg człowieka doskonali zgodnie z jego wewnętrznym stanem.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze