Słowo Boże na każdy dzień: Wejście w życie | Fragment 529

19 września 2020

Adam i Ewa, stworzeni przez Boga na początku, byli ludźmi świętymi, co znaczy, że byli święci, dopóki przebywali w ogrodzie Eden, nieskażeni grzechem. Byli również wierni Jahwe i nie znali zdrady Jahwe. Było zaś tak dlatego, że nie było w nich niepokoju, jaki niesie wpływ szatana, ani nie było w nich jego trucizny i byli najczystsi spośród całego rodzaju ludzkiego. Żyli w ogrodzie Eden, nieskalani żadną nieczystością, niebędący we władzy cielesności, pełni czci dla Jahwe. Później, gdy zostali skuszeni przez szatana, mieli w sobie truciznę węża oraz chęć zdradzenia Jahwe i żyli już pod wpływem szatana. Na początku byli święci i czcili Jahwe; tylko w ten sposób byli ludźmi. Potem, kiedy skusił ich szatan, zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła i żyli pod wpływem szatana. Stopniowo ulegali przez niego skażeniu i zatracili swój pierwotny ludzki obraz. Na początku człowiek miał w sobie tchnienie Jahwe i w najmniejszym stopniu nie był Mu nieposłuszny, ani też nie miał w swym sercu zła. W owym czasie człowiek był naprawdę człowiekiem. Kiedy zaś został już skażony przez szatana, stał się zwierzęciem: jego myśli wypełniły się złem i plugastwem i nie było w nich ani krzty dobra czy świętości. Czyż nie taki właśnie jest szatan? Doświadczyłeś znacznej części Bożego dzieła, lecz nie zmieniłeś się ani nie zostałeś obmyty. Nadal żyjesz pod władzą szatana i nadal nie podporządkowujesz się Bogu. Oto ktoś, kto został podbity, lecz nie został udoskonalony. A dlaczego mówi się, że ktoś taki nie został udoskonalony? Dlatego, że osoba taka nie dąży do osiągnięcia życia ani wiedzy o dziele Bożym i niczego nie pożąda bardziej niż uciech cielesnych i chwilowego zadowolenia. W rezultacie nie zachodzą żadne zmiany w życiowym usposobieniu takich ludzi i nie odzyskali oni początkowego obrazu człowieka, takiego, jakim stworzył go Bóg. Tacy ludzie to chodzące trupy; są umarłymi, którzy nie mają w sobie ducha! Ci, którzy nie dążą do osiągnięcia wiedzy o sprawach ducha, nie dążą do osiągnięcia świętości, ani nie dążą do urzeczywistniania prawdy, a poprzestają jedynie na tym, że dają się podbić po stronie negatywnej i nie są w stanie urzeczywistniać ani ukazywać prawdy, ani też stać się jednymi spośród świętych; są oto ludźmi, którzy nie zostali zbawieni. Bowiem człowiek, jeśli nie ma w sobie prawdy, nie jest w stanie przetrwać Bożych prób, zaś tylko ci, którzy potrafią przetrwać Boże próby, są tymi, którzy zostali zbawieni. Tymi, których pragnę, są ludzie tacy jak Piotr; ludzie, którzy dążą do tego, by zostać udoskonaleni. Dzisiejsza prawda przekazywana jest tym, którzy jej łakną i poszukują. Zbawienie to przypada w udziale tym, którzy pragną być zbawieni przez Boga, i nie ma być jedynie osiągnięte przez was, lecz istnieje również po to, byście mogli zostać pozyskani przez Boga. Zyskujecie więc Boga, aby Bóg mógł was pozyskać. Dziś przemówiłem do was tymi słowami, a wy ich wysłuchaliście i winniście praktykować zgodnie z tymi słowami. Ostatecznie zaś moment, w którym wprowadzicie te słowa w życie, będzie tym, kiedy pozyskam was tymi słowami; jednocześnie zaś i wy również pozyskacie wówczas te słowa, co oznacza, że pozyskacie to doskonałe zbawienie. A gdy już będziecie oczyszczeni, będziecie prawdziwymi istotami ludzkimi. Jeśli nie jesteś w stanie urzeczywistniać prawdy, ani też urzeczywistniać obrazu kogoś, kto został udoskonalony, to wówczas można powiedzieć, że nie jesteś człowiekiem, a jedynie chodzącym trupem, zwierzęciem, ponieważ nie ma w tobie prawdy, co oznacza, że nie ma w tobie tchnienia Jahwe, a zatem jesteś osobą martwą, która nie ma w sobie ducha! I choć możliwe jest niesienie świadectwa po tym, jak zostanie się podbitym przez Boga, wszystko to, co zyskujesz, jest tylko namiastką zbawienia i wciąż nie stałeś się żywą istotą, mającą w sobie ducha. I chociaż doświadczyłeś karcenia i sądu, twoje usposobienie nie uległo skutkiem tego odnowieniu ani zmianie; nadal jesteś dawnym sobą, nadal należysz do szatana i nie jesteś kimś, kto został obmyty. Tylko zaś ci, którzy zostali udoskonaleni, przedstawiają jakąś wartość i tylko tacy właśnie ludzie zyskali prawdziwe życie.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele

Dziś prawda dana jest tym, którzy pragną i szukają jej

Doświadczyłeś już tyle Bożego dzieła, lecz obmycia brak i zmian. Żyjesz pod dyktando szatana i nie słuchasz Boga się. Już jesteś podbity, lecz nie udoskonalony. Do życia nie dążysz i dzieła Boga nie chcesz znać, goniąc wciąż rozkosz i wygody. Nie zmieniło się usposobienie twe. Nie odzyskałeś obrazu człowieka, którego stworzył Bóg. Chodzisz martwy i bez ducha. Chcę ludzi takich jak Piotr, dążących do udoskonalenia przez Boga. Dziś prawda dana jest tym, co jej szukają. Zbawienie jest dla tych, co pragną je otrzymać. Nie jest tylko po to, byście pozyskali je, lecz by i was pozyskał Bóg. Pozyskujcie Boga, by Bóg pozyskał was!

Ci, co nigdy nie dążą do świętości ani do prawdy, nie chcą poznać wiedzy duchowej, radzi dać się podbić ciemnej stronie i którzy nie potrafią żyć według słów Boga i stać się świętymi, to są ludzie, którzy nie zostali zbawieni. Chcę ludzi takich jak Piotr, dążących do udoskonalenia przez Boga. Dziś prawda dana jest tym, co jej szukają. Zbawienie jest dla tych, co pragną je otrzymać. Nie jest tylko po to, byście pozyskali je, lecz by i was pozyskał Bóg. Pozyskujcie Boga, by Bóg pozyskał was!

Dziś wypowiedziałem te wszystkie słowa do was. Usłyszeliście je, czas praktykować zgodnie z nimi. Jeśli będziecie praktykować Moje słowa, ja was pozyskam. Jednocześnie pozyskacie słowa, słowa te. Dostąpiliście w ten sposób najwyższego zbawienia. Już oczyszczeni, będziecie prawdziwymi ludźmi. Chcę ludzi takich jak Piotr, dążących do udoskonalenia przez Boga. Dziś prawda dana jest tym, co jej szukają. Zbawienie jest dla tych, co pragną je otrzymać. Nie jest tylko po to, byście pozyskali je, lecz by i was pozyskał Bóg. Pozyskujcie Boga, by Bóg pozyskał was!

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze