Słowo Boże na każdy dzień: Wejście w życie | Fragment 510

22 października 2020

Stając w obliczu stanu człowieka i jego stosunku do Boga, Bóg dokonuje nowego dzieła, pozwalając człowiekowi posiadać zarówno wiedzę o Nim, jak i posłuszeństwo wobec Niego, oraz miłość i świadectwo. Tym samym człowiek musi doświadczyć na sobie tego, że Bóg go oczyszcza, rozprawia się z nim i przycina go, a także go sądzi, bez czego człowiek nigdy nie poznałby Boga, nigdy nie potrafiłby szczerze Go pokochać ani nieść o Nim świadectwa. Oczyszczenie człowieka przez Boga nie służy jedynie jednostronnemu efektowi, tylko efektowi o wielu aspektach. Tylko w ten sposób Bóg wykonuje dzieło oczyszczenia tych, którzy gotowi są szukać prawdy, by ich postanowienie i miłość zostały przez Boga udoskonalone. Dla tych, którzy są gotowi szukać prawdy i którzy pragną Boga, nic nie jest bardziej znaczące czy pomocne niż takie oczyszczenie. Człowiekowi nie jest łatwo poznać czy pojąć usposobienie Boga, bo przecież Bóg jest Bogiem. W końcu Bóg nie może mieć takiego usposobienia, jakie ma człowiek, i dlatego poznanie usposobienia Boga nie jest dla człowieka łatwe. Człowiek sam w sobie nie posiada prawdy i nie jest łatwo zrozumieć ją tym, których zepsuł szatan; człowiek jest pozbawiony prawdy i postanowienia, by wprowadzić ją w życie. Jeśli nie cierpi oraz nie jest oczyszczany i osądzany, jego postanowienie nigdy nie zostanie udoskonalone. Oczyszczenie jest dla wszystkich ludzi straszliwe i bardzo trudne do przyjęcia – a jednak to w trakcie oczyszczania Bóg odkrywa przed człowiekiem swoje sprawiedliwe usposobienie, ujawnia swoje wymagania wobec niego i zapewnia więcej oświecenia, rzeczywistego przycinania i rozprawiania się. Poprzez porównanie faktów z prawdą, daje On człowiekowi większą wiedzę o sobie samym i o prawdzie oraz lepsze zrozumienie woli Bożej, pozwalając tym samym człowiekowi kochać Boga miłością prawdziwszą i czystszą. Takie właśnie cele przyświecają Bogu przy oczyszczaniu człowieka. Całe dzieło, jakiego Bóg dokonuje w człowieku, ma swoje własne cele i sens; Bóg nie podejmuje pracy pozbawionej znaczenia ani nie wykonuje dzieła, które nie przynosi człowiekowi korzyści. Oczyszczenie nie oznacza usunięcia ludzi sprzed oblicza Boga ani zgładzenia ich w piekle. Oznacza raczej zmianę usposobienia człowieka w czasie oczyszczania, zmianę jego intencji, dawnych poglądów, jego miłości do Boga i całego życia. Oczyszczenie to prawdziwy test dla człowieka, forma prawdziwego szkolenia, i tylko podczas oczyszczania jego miłość może spełniać swą nieodzowną rolę.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele

Oczyszczenie człowieka przez Boga ma największy sens

Stan i postawa człowieka wobec Boga sprawiają, że Bóg dzieło nowe podejmuje, by człowiek miał wiedzę o Nim i był posłuszny, kochał Go i niósł świadectwo. Człowiek musi być oczyszczony przez Boga, osądzony i napomniany i przycięty, inaczej nie pozna Boga on i nie będzie w stanie prawdziwie miłować Go.

Oczyszczenie człowieka przez Boga ma nie tylko jeden cel, lecz sięga wielu wymiarów. Tylko tak Bóg dokonuje dzieła oczyszczenia tych, którzy szukają prawdy. Ich zapał i miłość do Boga udoskonali Bóg. Udoskonali Bóg. O… udoskonali Bóg.

Takie oczyszczenie ma głęboki sens dla szukających prawdy, pragnących Boga. Takie oczyszczenie ma głęboki sens dla szukających prawdy, pragnących Boga.

Podczas oczyszczenia Bóg głosi swe prawe usposobienie, swe wymagania. I daje więcej swego światła i napomina, a także przycina. Poprzez porównanie faktów z prawdą daje ludziom większą wiedzę o sobie, o prawdzie i lepsze zrozumienie woli Boga, pozwalając ludziom prawdziwiej i czyściej miłować Go. Oczyszczenie człowieka przez Boga ma nie tylko jeden cel, lecz sięga wielu wymiarów. Tylko tak Bóg dokonuje dzieła oczyszczenia tych, którzy szukają prawdy. Ich zapał i miłość do Boga udoskonali Bóg. Udoskonali Bóg. O… udoskonali Bóg. O... udoskonali Bóg.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze