Słowo Boże na każdy dzień | „Ci, którzy kochają Boga, będą zawsze żyć w Jego świetle” | Fragment 504

09 września 2020

Jeśli ludzie wierzą w Boga i doświadczają Jego słów sercem, które Go czci, to w nich właśnie widoczne jest zbawienie i miłość Boga. Tacy ludzie potrafią składać Bogu świadectwo, urzeczywistniać prawdę, a to, czemu zaświadczają, to także prawda, czym jest Bóg oraz Jego usposobienie. Żyją też pośród Bożej miłości i ją widzieli. Jeśli ludzie pragną kochać Boga, muszą zasmakować Jego wspaniałości i dostrzegać ją. Tylko w ten sposób może w nich być obudzone serce kochające Boga. Serce, które chce lojalnie poświęcać się Bogu. Bóg nie sprawia, że ludzie kochają Go poprzez słowa i wyrażenia lub ich własne wyobrażenie. Nie zmusza ludzi do kochania Go. W zamian sprawia, że kochają Go z własnej woli i dostrzegają Jego wspaniałość w Jego dziełach i wypowiedziach, a to rodzi w nich miłość do Niego. Tylko w ten sposób ludzie mogą prawdziwie składać świadectwo Bogu. Ludzie nie kochają Boga dlatego, że zostali do tego nakłonieni przez innych, ani także dlatego, że kierują się chwilowym impulsem emocjonalnym. Kochają Boga, bo dostrzegli Jego wspaniałość i to, że jest w Nim tak wiele rzeczy wartych miłości ludzi. Kochają Go, bo widzieli Jego zbawienie, mądrość i cudowne uczynki, a w wyniku tego prawdziwie Go wielbią i pragną. Rodzi się w nich tak wielkie zamiłowanie, które sprawia, że nie przetrwaliby bez zyskania Boga. Przyczyną, dla której Ci, którzy prawdziwie składają świadectwo o Bogu, składają je donośnie, jest to, że ich świadectwo jest zbudowane na fundamencie prawdziwej wiedzy i pragnienia Boga. Nie dzieje się tak na skutek emocjonalnego impulsu, ale zgodnie z wiedzą o Bogu i Jego usposobieniu. Poznali Boga, a więc czują pewność, że muszą zaświadczyć o Nim i sprawić, że wszyscy, którzy Go pragną, poznają Go, uświadomią sobie Jego wspaniałość i realność. Tak jak miłość ludzi do Boga, ich świadectwo o Nim jest spontaniczne, realne, ma autentyczne znaczenie i wartość. Nie jest ani bierne, ani bezwartościowe, ani bez znaczenia. Przyczyną, dla której jedynie ci, którzy prawdziwie kochają Boga, mają znaczenie i wartość w swym życiu i jedynie oni prawdziwie wierzą w Boga, jest to, że żyją w Jego świetle. Potrafią żyć dla dzieła Bożego i Jego zarządzania; nie żyją w ciemności, ale żyją w świetle; ich życie nie jest bez znaczenia, albowiem jest błogosławione przez Boga. Tylko ci, którzy kochają Boga, mogą składać świadectwo o Nim. Tylko oni są świadkami Boga, błogosławionymi przez Niego i tylko im Bóg może dotrzymać obietnic. Ci, którzy kochają Boga, są Jego najbliższymi, są przez Niego umiłowani i mogą cieszyć się błogosławieństwami razem z Bogiem. Tylko tacy ludzie będą żyli wiecznie i na zawsze będą pod opieką oraz ochroną Boga. Bóg jest po to, aby ludzie Go kochali, i jest godzien ich miłości, ale nie wszyscy mają zdolność kochania Go i nie wszyscy mogą świadczyć o Nim oraz sprawować władzę wraz z Bogiem. Z powodu tego, że mogą świadczyć o Bogu i poświęcić swe wysiłki na dzieło Boga, ci, którzy prawdziwie Go kochają, mogą poruszać się gdziekolwiek poniżej niebios bez obaw, że ktoś im się przeciwstawi, a także mogą oni sprawować władzę na ziemi i rządzić wszystkimi ludźmi Boga. Ludzie ci zebrali się z całego świata, mówią różnymi językami, mają odmienne kolory skóry, ale ich egzystencja ma to samo znaczenie. Wszyscy mają serca kochające Boga, składają to samo świadectwo, mają tę samą determinację i to samo życzenie. Ci, którzy kochają Boga, mogą swobodnie poruszać się po świecie, a ci, którzy świadczą o Nim, mogą podróżować we wszechświecie. Ludzie Ci są ukochanymi przez Boga, są błogosławieni przez Niego i będą na zawsze żyć w Jego świetle.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Błogosławieni ci, którzy kochają Boga

Tylko ci, którzy kochają Boga, mogą o Bogu świadczyć, otrzymywać Jego błogosławieństwa i obietnice. Tylko ci, którzy kochają Boga, są Jego powiernikami i mogą mieć udział, mogą mieć udział w Jego błogosławieństwach. Tylko tacy ludzie mogą żyć wiecznie. Tylko ci, którzy naprawdę, którzy naprawdę kochają Boga, żyją najbardziej wartościowo i sensownie, sensownie, sensownie. Tylko oni naprawdę wierzą w Boga, w Boga, w Boga. Błogosławieni ci, którzy kochają Boga. Ci, którzy kochają Boga, wędrują swobodnie po ziemi. Błogosławieni ci, którzy kochają Boga. Jego świadkowie przemieszczają się po całym wszechświecie. Błogosławieni ci, którzy kochają Boga.

Tylko ci, którzy kochają Boga, potrafią dać z siebie wszystko, dać z siebie wszystko dla dobra Bożego, dla dobra dzieła Bożego. Tylko oni wędrują po świecie, wędrują bez przeciwników, dzierżą władzę nad ziemią i nad ludem Bożym, ludem Bożym. Tylko tacy ludzie są kochani i błogosławieni przez Boga. W świetle Bożym będą żyć wiecznie. Żyją najbardziej wartościowo i sensownie, sensownie, sensownie. Tylko oni naprawdę wierzą w Boga, w Boga, w Boga. Błogosławieni ci, którzy kochają Boga. Ci, którzy kochają Boga, wędrują swobodnie po ziemi. Błogosławieni ci, którzy kochają Boga. Jego świadkowie przemieszczają się po całym wszechświecie. Błogosławieni ci, którzy kochają Boga.

Tacy ludzie pochodzą z całego świata, mają różne kolory skóry, mówią różnymi językami, ale mają ten sam życia sens i miłość do Boga, wszyscy niosą świadectwo we wspólnym dążeniu. Tylko oni naprawdę wierzą w Boga, w Boga, w Boga. Błogosławieni ci, którzy kochają Boga. Ci, którzy kochają Boga, wędrują swobodnie po ziemi. Błogosławieni ci, którzy kochają Boga. Jego świadkowie przemieszczają się po całym wszechświecie. Błogosławieni ci, którzy kochają Boga.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj